Datum: MAANDAG 14 JUNI 2010 Betreft: LEVEND BEWIJS Kenmerk: 20100614JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, Vanmiddag ontving ik in de KEIZER KARELSTAD in dank jouw kaart uit BOSTON met de mededeling "Dear John All is well and enjoying myself. Still going strong. Tjitse". Dat doet mij deugd. De kaart is door de Amerikaanse autoriteiten niet afgestempeld. Dus ik kan niet weten wanneer je hem hebt verstuurd en heb ook geen idee wanneer je al of niet weer in Groningen terugkeert. De ontvangst van jouw kaart is voor mij aanleiding om van een aantal zaken de balans op te maken. Vanavond had ik hier in het SPORTS PALACE een gesprek met een Britse electrotechnisch ingenieur uit LEICESTER. Hij liet mij weten in Engeland liefdadigheidswerk te hebben verricht voor ST JOHN'S AMBULANCE. En hierdoor heb ik oude herinneringen met hem opgehaald inzake THE FIRST OF AUGUST 1996

en mijn autorit van WARWICK via LEICESTER naar KINGS LYNN op 29 APRIL 1997. Nu jij in BOSTON bent lijkt het mij goed eens na te gaan waar deze plaats binnen het kader van mijn beleidsplan is vermeld. Dat is CERVANTES VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA, 21 OKTOBER 1997 DE DROOM IS VRIJHEID, 30 NOVEMBER 1999 SCHOTLAND, 26 MEI 2000 DE KONING, 6 JANUARI 2001 NIEUWE START VOOR GRAN HERMANO, 8 JANUARI 2001 ABIDE WITH ME, 28 JANUARI 2001 SPOORZOEKEN, 6 MAART 2001 RESHAPING THE FUTURE TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 15 SEPTEMBER 2001 I HAVE A DREAM TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 19 MEI 2002 NAAR THE LONDON PUB, 21 MEI 2002 ARREGLO AMISTOSO VERZONDEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN SPANJE, 15 JULI 2002 HOTEL BYBLOS, 10 NOVEMBER 2002 GEEN KOMPASSEN MEER, 16 DECEMBER 2002 DAILY EXPRESS, 25 JUNI 2004 EEN LAATSTE KATTENBELLETJE VOOR LIESBETH HALBERTSMA, 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en 9 JUNI 2006 DE DA VINCI CODE. Ik ben benieuwd wanneer je weer terugkomt uit de VERENIGDE STATEN VAN NOORD AMERIKA. Ik houd mij namelijk al geruime tijd bezig met MERCOSUR maar blijf daarbij de mening toegedaan dat alle processen terzake dienen te worden gevoerd binnen de termen van ETHIEK EN MENSELIJKE WAARDIGHEID zoals ik dat in het MISSION STATEMENT VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX heb vastgelegd. In dit verband dient de NEDERLANDSE REGERING nog een verplichting na te komen. Vanaf 12 APRIL 2010 sta ik als voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENLUX te boek bij de KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM. Vanuit die hoedanigheid heb ik demissionair minister president BALKENENDE op 8 JUNI 2010 de volgende brief doen toekomen: "De MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN De heer JAN-PETER BALKENENDE Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 8 JUNI 2010 Betreft: PAARS Kenmerk: 20100608JHMPB Nijmegen DINSDAG 8 JUNI 2010 Geachte Heer Balkenende, Tijdens mijn verblijf in Amsterdam las ik na mijn ontmoeting op zaterdag 5 JUNI 2010 met de Spaanse rechter BALTASAR GARZÓN op de DAM op de voorpagina van De Telegraaf: "Balkenende waarschuwt voor PAARS". Ik wil u erop attenderen dat PAARS van uw kant nog geen reactie heeft ontvangen op zijn brief GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN van 14 FEBRUARI 2007. PAARS heeft inmiddels gekozen voor zijn steun aan D66. En het doet mij deugd dat D66 hierna heeft gekozen voor de huiskleur van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX zoals u dat zondag in het programma BUITENHOF hebt laten weten. Van het CDA heb ik tot op heden nog geen steun ondervonden. Op dit -moment is Nederland nog in beweging om morgen ­ voor u vandaag - te gaan kiezen. Uw verhaal in BUSINESS CLASS heb ik ZONDAG met belangstelling gevolgd. EEN GOEDE COLLEGA VAN MIJ - waarmee ik in NOORDWIJK intensief heb samengewerkt - heb ik vorige week een brief gestuurd met als onderwerp CDA UITGEREGEERD. Ik ben benieuwd in hoeverre u THANS het beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX nog kunt ondersteunen. U kunt van mij immers niet verwachten dat ik nog langer met een WAO-uitkering in een flatje aan de Costa del Sol blijf zitten. Het was een goede tussenoplossing. Maar het wordt nu tijd dat wij SAMEN AAN HET WERK gaan binnen het kader van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX. De verkiezingsdebatten heb ik ook voor zover de tijd mij dat toeliet met belangstelling gevolgd. De heer JOB COHEN zie ik niet zitten als MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Hij heeft te lang met Amsterdammers gewerkt. De relatie tussen het NEDERLANDS KONINKLIJK HUIS en de REPUBLIEK ARGENTINIË beschouw ik als een verantwoordelijkheid voor de STICHTING CERVANTES BENELUX. De opmerking van MARK RUTTE over de sneeuwschuiver die alle problemen voor zich uitschuift kan ik volledig plaatsen. Reeds 15 jaar lang wacht de STICHTING CERVANTES BENELUX op betaling van FACTUUR 001 d.d. 23 JUNI 1995 ter grootte van 73,3 miljoen Nederlandse guldens, vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden. Naar uw zeggen zijn Zeeuwen gewend om tegen de wind in te trappen. Zo is een ZALM gewend om in schoon water tegen de stroom in te zwemmen zoals ik dat in mijn faxbericht van 19 SEPTEMBER 1996 OM 14:25 uur aan uw voorganger MINISTER PRESIDENT WIM KOK heb medegedeeld. DIT IS HET MOMENT om schoon schip te maken. Daarbij wens ik u alle succes van de wereld." Vorige week heb ik een weekendje doorgebracht in Amsterdam. In de Telegraaf las ik dat ANNET DE JONG een boek heeft geschreven met de titel LEVEND BEWIJS. Daarna zag ik haar als omroepster voor de NOS. Ik denk dat wij haar nu HET BESTE kunnen inzetten als omroepster voor CERVANTES TELEVISIE. Maar dan moet zij natuurlijk wel een woordje SPAANS spreken. Hartelijke groet. JOHN L. VAN DER HEYDEN. P.S. Na verzending van deze brief stuur ik hem ook als email door naar THOMAS TRIEBELS.

15 NOVEMBER 2010 BLOOTLEGGEN