Datum: Maandag 3 januari 2005 Betreft: NOUS MAINTIENDRONS Kenmerk: 20050103JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, Ik vervolg mijn brief BRONSGROEN EIKENHOUT van 9 september vorig jaar.

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Nijmegen, zaterdag 1 januari 2005 - Hoog Bezoek Zoals je ziet ben ik onlangs een generatie ouder geworden. Dank voor jouw kaart met beste wensen en het artikel van april 1984. Zoals je aan de afbeeldingen kunt zien houd ik de familie nu graag bij elkaar. Dat kan af en toe nog wel eens wat meningsverschillen geven, maar ik hecht eraan eenieder te beoordelen op zijn of haar positieve eigenschappen. Gisteren ben ik weer even in het centrum van Nijmegen geweest. Eén van de oudste en gezelligste café's is het café Samsom in de Houtstraat, direct naast het Plein 1944. Ik raakte daar in gesprek met een 61-jarige man uit de Ooypolder. Hij is naar zijn zeggen geboren bij de Bisonbaai, dicht bij het restaurant 'Oortjeshekken' en heeft mij de betekenis van die naam uitgelegd.

Een hek wordt in het Nijmeegse ook aangeduid met een 'hekken'. Een 'oortje' was een muntstuk van 2 1/2 cent. Het oortjeshekken was een hek op de dijk dat als afscheiding diende van het grondgebied van de landeigenaar. Degene die gebruik wilde maken van de weg over de dijk diende bij dat 'hekken' een bedrag van 2 1/2 cent tol te betalen. Het is maar een weet. Maar het gesprek heeft veel meer aan het licht gebracht over mijn vermoedelijke voorouders. Dat zijn altijd (groot)grondbezitters geweest en vooral gerelateerd aan de Duitse keizers. Hierover kunnen we weer uren door filosoferen. In dit verband is het voorwoord van Consul-Generaal Q.P.A. de Marees van Swinderen in het blad 'Window on the Dutch' buitengewoon interessant. Vooral omdat jij daarbij deel hebt uitgemaakt van de redactie. Zoals je weet heb ik de lijfspreuk 'Je Maintiendrai' op 31 augustus 1997 binnen het kader van de Europese integratie veranderd in Nous Maintiendrons. Binnen dit kader geef ik je hieronder graag mijn werkverslag weer inzake de aftrap van het 2000-jarig jubileum van de oudste stad van Nederland.

Zondag 2 januari 2005 Gisteren vanaf 16.00 uur De Aftrap bijgewoond van de feestelijkheden rond het 2000-jarig bestaan van onze Keizer Karelstad. Ik heb er kennis gemaakt met burgemeester Guusje ter Horst, die kort daarvoor de eerste Nijmeegse munt, de Nijmeegse Kroon, ter waarde van twee euro had geslagen. Ik heb er vijf gekocht als symbool voor de vijf vorstenhuizen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk die ik middels mijn rechtspersonen vertegenwoordig. De eerste is voor Liesbeth. Ook minister van integratie Rita Verdonk bevond zich onder het gehoor. Nadien nieuwjaarsborrel in Le Figaro en vervolgens een Scotch Gordon Brown Ale in conmemorance of the 28th of December 1999 in café Samson in de Houtstraat, waar ik ook nog een foto van 'Me and My Lady' heb verstrekt aan een Engelssprekende dame uit Parijs.

"Het gaat je zeer goed" schreef je op je kaart. Die verwachting heb ik wel. Ik hoop voor jou hetzelfde. Zoals ik je op woensdag 23 december vanuit de trein van Velp naar Dieren al heb laten weten heb ik mijn volledige dossier nu op mijn website staan m.u.v. de brieven aan mijn beoogde partner vanaf 12 februari 1992. Ik denk dat ik nu - net als jij - ook op een wetenschappelijke basis werkzaam ben, maar iets grootschaliger dan jij gewend bent tot op heden (voor zover ik dat kan beoordelen). Ik heb de bedrijfsfilosofie vastgelegd en de contouren van de nieuwe organisatie geschetst. Ook heb ik voldaan aan alle wettelijke eisen en verplichtingen voor de opbouw van de organisatie en alle financiële uitgaven (ontwikkelingskosten) verantwoord. De invulling laat ik graag aan Liesbeth over. Zij is daar het beste in thuis. Ook heb ik inmiddels de volgende internetdomeinnamen op mijn naam staan: cervantes.nu, cervantesweb.nl, cervantesweb.be, cervantes.be, cervantessite.nl, cervantes-online.nl, cervantesonline.nl, cervantesonline.be, cervantesonline.info, cervantesonline.biz, cervantesonline.ch, cervantesonline.co.uk, cervantesonline.com, cervantesonline.net, cervantesonline.name, cervantesonline.org, cervantesonline.tv. De domeinnamen cervantes.eu en cervantesonline.eu zijn aangevraagd. Daarmee komt het totaal op 19. Daar moeten we wel iets mee kunnen doen in het nieuwe jaar. De waarde van deze rechten beloopt in de miljoenen, als het geen miljarden zijn. Maar dat is nou net het probleem. Want wie kan en wil dat betalen? Ik kijk nu elke dag naar de feedback op mijn epistels via het aan de website gekoppelde statistiekprogramma. Dat ziet er vandaag alsvolgt uit.

Website: 285 bezoeken.
Top 100 van 141 verwijzende pagina's
1. - (Direct Request) 2. Verslag Alcalá de Henares 3. FCCervantes Dossier Vitesse 4. Vitesse-NEC 6. Veiling 27 mei 1998 7. El Gran Teatro del Mundo 8. Royal Cervantes Airlines 9. English Breakfast 10. Plus Ultra 11. Ahead Only 12. De terugkeer van de fenix 14. Wedding 16. Honourable Proposal 17. Koninginnendag in de Puerta del Sol 18. Verhuizen 19. Villa Felderhof 20. Baak-kring/Cervanteskring 22. Een Kern van Waarheid 23. Eroica 25. English Breakfast 27. Uw kenmerk VO/TAB-96013953 28. Puinruimen en herstarten 29. Genealogie Thijs van der Heyden 30. Invitation 33. H&H 34. Message for Lady Sarah MacCorquodale 35. Lillibet 38. Plus Ultra 39. Mission Stichting Cervantes Benelux 40. Gretna Green 41. Wat is er mis met Paars? 42. Letters to Diana, Princess of Wales 49. Corporate Governance 50. Afnemersanalyse 51. Brieven aan Breuker 52. Discurso Erasmo y Cervantes
54. 1 al 4 de febrero de 1995 55. Laatste betaling 56. H&H 60. Verzekeringen 61. Koninklijk Voetbal 62. 50 jaar Ernst & Luim 63. The Wizard of Oz 64. Heydanus 65. Familieonderzoek/Instituto Cervantes Benelux 66. Beleidsontwikkeling 67. Invitación 68. Uitnodiging 69. Letter to Earl Charles 73. Heydanus 79. Genealogie Van der Heyden van Baak 80. Brief 3 81. Venture Capital 82. Bemiddelingstraject 83. Landgoed de Horsten te Wassenaar 84. Corporate Governance 85. Ontwikkelingen 86. Schrijven van 31 januari jongstleden 87. Wijffels even Star-voorzitter 88. Jacqueline Müller 89. Dinsdag 16 april 2002 Kabinet valt vanmiddag 90. Ben Harrison 91. Naar Spanje terug 92. Hoteles Cervantes 93. Congratulaciones 94. Time for Fruit 95. Hoog opgeleide werkzoekenden 96. Jaarverslag 97. Uw brief BS/mvd/950404 d.d. 19 juli 1995 Smalhout 98. Visit to Britain Zoals je ziet staan mijn brieven aan jou nu ook volop in de belangstelling. In dit verband ben ik ook blij met de op 1 januari ingevoerde identificatieplicht in Nederland. Zo lees ik Eerste bekeuringen rond id-plicht reeds uitgedeeld De eerste bekeuringen voor wet op de identificatieplicht zijn enkele uren na nieuwjaar in Almelo al uitgedeeld; Het gaat om een 16 jarige jongen uit Deventer, een 18 jarige Zwollenaar en een 20 jarige inwoner uit DELFZIJL. Ik ben ervan overtuigd dat de veiligheid van de Nederlandse burger hierdoor sterk zal verbeteren. Mede als direct gevolg van de inspanningen die wij hiervoor vanaf 1992 hebben getroost.

Top 14 van 14 zoekopdrachten
1. alcalá de henares
Dit is de geboorteplaats van
Miguel de Cervantes. Op 24 juli 2003 heb ik daar in de aula van de faculteit rechten mijn op hierboven op plaats 52 vermelde lezing over de relatie tussen Heydanus, Erasmus en Cervantes gehouden. Op advies van de heer Philip Homer, economic development manager van Stratford-upon-Avon, met wie ik op 28 april 1997 een gesprek terzake heb gevoerd tussen vier muren in de plaatselijke District Council. In Alcalá heb ik vanzelfsprekend enige nadruk gelegd op het belang van het oudste riddergeslacht van West-Europa uit de oudste stad van Nederland.

2. old bailey in londen
Dit verwijst vanzelfsprekend naar het proces van
Paul Burrell in Londen en de verrassende wending die zijn proces heeft genomen, nadat het duidelijk werd dat de heer Burrell van Prinses Diana opdracht moet hebben gekregen om haar bezittingen veilig te stellen voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

3. artikelen onderwijs
Dit is vandaag nieuw. Ik weet nog niet in welke artikelen mijn naam inmiddels is vermeld. Vanaf mijn eerste contacten met voormalig staatssecretaris
Tineke Netelenbos heb ik gepleit voor de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Dat estafettestokje dient natuurlijk te worden doorgegeven ingeval dat nog niet is gebeurd. Brief aan de Minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschappen. Ik ben als Instituto Cervantes Benelux in samenspraak met de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) ook pleitbezorger voor een permanente afdeling Spaans op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit mede ter bescherming van de rechtspositie van afgestudeerde Nederlandstalige hispanisten. Mijn contactpersoon is mijn collega Marjo Eurlings uit Houten. Eén van mijn eerste FSI-docenten.

4. bekende nijmegenaren
Het is mij niet bekend of ik al als zodanig bekend sta. De opmerking van
Burgemeester Guusje ter Horst zaterdagmiddag: "Leuk dat U er bij bent" geeft mij goede hoop als zodanig erkend te worden. Uiteindelijk ben ik vanaf 1947 tot en met 1979 direct met deze stad verbonden geweest. En ook daarna. Vooral het aspect 'veiligheid' heeft voor mij altijd voorop gestaan in de Keizer Karel Stad. In dat verband bevond Minister Rita Verdonk zich op nieuwjaarsdag in goed gezelschap. Ik beschouw het als een groot voorrecht geboren te zijn in de oudste stad van Nederland.

5. espinoy staten generaal
Mijn brieven Bij de vijfde mei en En conmemoración del 5 de mayo hebben een grote impact gehad in de
Staten-Generaal. Zo heb ik in februari 1996 nog een brief ontvangen met kenmerk SG96/U1, zoals vermeld in Uw kensmerk SG96/U1. Ik ga ervan uit dat dit de eerste uitgaande brief is geweest van de Staten-Generaal in 1996. De term espinoy kan ik nog niet plaatsen. Het doet mij wel denken aan de Spaanse veldheer Espinosa die staat afgebeeld op het schilderij 'Las Lanzas' of 'De overgave van Breda' van de Spaanse schilder Velazquez, dat zich in het Prado bevindt. Op 28 april 1996 is hiervan ook nog een persiflage verschenen in 'La Gaceta de Salamanca' nadat ik José María Aznar aan de macht had gebracht.

6. financiering fasen van groei onderneming
Dit lijkt mij echt een zaak voor Liesbeth en Tjalling Halbertsma.

7. lady jane fellowes
Mijn genealogieprogramma beschrijft over deze indertijd beoogde schoonzus: Lady Jane Spencer , V Echtgen. Robert Fellowes Lord, M Occ. Private Secretary of H.R.M. Queen Elizabeth II Kinderen Laura, V (1981-). Hij heeft mij in december 1997 deze kaart gestuurd.

8. lyceumlaan ZEIST
De Lyceumlaan bevindt zich niet ver van de Boslaan in ZEIST. Indertijd was Rik Felderhof daar woonachtig. Bekend van de brieven De Stoel, Villa Felderhof, Adreswijziging en Villa Felderhof.

9. lyon-amsterdam vuelos
Ik heb een zogenaamde Blue Plus-pas van de KLM, nummer KL 423 568 8132. Sinds mijn reis naar Moskou heb ik niet meer met de KLM gevlogen. Ze sturen mij nu regelmatig aanbiedingen in het Spaans. Zoals je weet ben ik niet gelukkig met de fusie met Air France. Zodra in Frankrijk de republiek is afgeschaft zijn ze wat mij betreft weer welkom in de holding. Ik blijf echter een voorstander van de oprichting van Cervantes Airlines conform de lijnen die ik in mijn beleidsplan heb geschetst.

10. moriscos
Dit is de Spaanse - oorspronkelijk moorse - bevolkingsgroep die zich in 1492 tot het christendom heeft 'bekeerd' zoals beschreven in mijn verslag uit Alicante d.d. 14 juni 1992. De dag waarop het boek
'Diana, Her true story' op de markt is verschenen van Andrew Morton. Mijn laatste faxbericht aan Andrew Morton heb ik verzonden op 30 augustus 1997 - My Company.

11. old cowboyhead
Hierbij denk ik vanzelfsprekend aan 'onze cowboy' in het Witte Huis. Hij vervult nog een prominente rol in mijn brief Baak-kring/Cervanteskring aan onze collega Harry Starren.

Aznar: "Tengo un gran problema. El Señor Van der Heyden
quiere que le pague un montón de dinero por los derechos en el Benelux"

De man stond onlangs nog kruipend onder een tafel afgebeeld in het satirische blad 'El cochinillo feroz' (het wilde speenvarken) in Segovia ref. Núcleo de la Organización. Hij is hier op zoek naar massavernietigingswapens.

12. opsporing
Ik heb al heel wat verzoeken tot opsporing gedaan. Vooral bij de Utrechtse politiefunctionaris
Adrianus Kreuger. Ook zijn mijn faxberichten aan onze Minister van Justitie d.d 20 en 21 juli 1997 van zwaarwichtig belang.

13. plattenberg maarn
Vandaag nieuw binnengekomen. Mijn voormalige woonhuis aan de Plattenberg 2 in Maarn heb ik je op zaterdag 5 juni 2003 laten zien. Dit pand staat ook afgebeeld in Your letter of 29th April aan de Britse architect en BBC-journalist
Bill Holdsworth in Malden.

14. princess diana castle
Dit is een goede naam voor de te herbouwen Valkhofburcht. Nu men bij de naam
'Het Valkhof' direct denkt aan de naam van het museum op het Kelfkensbos geeft de naam 'Princess Diana Castle' een sterk onderscheidend karakter aan dit nieuwe kasteel. Ik heb dit zaterdagavond ook nog besproken met een echtpaar uit Beuningen. De heer en mevrouw Ten Hoove. Oorspronkelijk uit Groningen afkomstig. Ook werd ik getrakteerd door Tonny, een in Beuningen werkzame onderwijzeres, die oorspronkelijk afkomstig is uit Arnhem. Een vriendin van haar zou de rol kunnen vervullen die ik aan Vera Mann heb toegekend in Plichten. Uiteindelijk heb ik in maart 1997 al met Fer Boshouwers op de Wellenkamp afgesproken dat ik met Diana in het nieuwe kasteel zou gaan wonen. Er is in Nijmegen een grote behoefte aan nieuw ondernemersschap. Een nieuwe zakelijkheid, gebaseerd op de waarden en normen en de daadwerkelijke geschiedenis van de oude keizerstad. De cultuur van geiten wollen sokken, ziekenhuizen en inrichtingen dient te worden doorbroken met Nieuw Elan en het besluit van de gemeenteraad d.d 12 juni 1996, zoals verwoord in Valkhofburcht te blijven gerespecteerd. Zoals wij in Spanje kunnen genieten van de 'paradores nacionales' zal het nieuw te bouwen Princess Diana Castle aan de Waal moeten uitgroeien tot een 'parador internacional' met een wereldwijde uitstraling. Guusje heeft zaterdagavond elke Nijmegenaar opgeroepen iedereen te laten weten dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Ik heb daar op 24 juli 2003 een begin mee gemaakt in Alcalá de Henares. Nu is de rest van Nijmegen aan de beurt.

DAT IS OVER DE BRUG KOMEN

(Dit is een in Nijmegen wettig betaalmiddel ter waarde van twee euro)

staat er op de nieuwe munt. Die thematiek heb ik in september 1996 al aan de orde gesteld in mijn correspondentie met de toenmalige Minister-President. Ik hoop dat dat inmiddels is gebeurd. Wens Jelle van mij een goede gezondheid toe. Het verhaal over de potlachs toont aan dat men het in de Verenigde Staten niet zo nauw neemt met ideeën over democratie en vrijheid. Het wordt nu hoogtijd dat mijn boek daar in groten getale wordt verkocht, alsmede in British Columbia. HARTELIJKE GROET, JOHN P.S. Zoals je ziet wijs ik mijn vrijwilligers altijd zelf aan. Dat zijn wij zo gewend bij de Vereniging van Officieren der Cavalerie.

20 JANUARI 2005 ZEVEN