Datum: Vrijdag 23 juli 2004 Betreft: DE VORK IN DE STEEL

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: 20040723JHTBG Beste Tjitse, Toch nog even een briefje voordat ik zondag naar Segovia vertrek. Ik vervolg mijn brief van 20 juli. Mijn laatste brief aan Wim Kok dateert ook alweer van 3 juni 2002. 22.25 Rond 19.00 uur brief OP WEG NAAR SEGOVIA ter verzending in de brievenbus van Torremolinos gedeponeerd. Afspraak gemaakt 12.15 met Dª Rosario Romero.

Woensdag 21 juli 2004
Aansluitend aan mijn dagboeken 001 t/m 012 heb ik vanaf 19 juni 2002 nieuwsbrieven 001 t/m 012 verzonden aan mijn directe relaties. De ontvangst van deze berichten is steeds bevestigd door de boac-groep. De berichtgeving inzake deze nieuwsbrieven heb ik afgerond in een verzonden brief BIJ DE 41STE GEBOORTEDAG VAN MY LADY aan Peter Ottenhoff in de Winthontlaan te Utrecht. Vervolgens heb ik berichten verzonden onder de titel Bericht aan de Directie. In die periode heb ik gewerkt aan de vertaling van mijn boek in het Nederlands. 13.30 Onderhoud gehad met Dr. Romero. Ik heb haar onze foto verstrekt.
De bloeddruk is weer te hoog: 150-100. Dus een hele tablet co-renitec per dag. Voor de oogoperatie heeft zij mij een documento interconsulta verstrekt. De gegevens voor een afspraak dienen volgende week te worden opgehaald. Ik bevind mij dan weer in Salamanca. Carlos Alonso zal zich kwijten van die taak. Mijn dank aan Carlos en María. Ik vond een belangrijk document. Mijn brief van 3 augustus 1997 aan Ruud van der Zalm. Ik heb dat document abusievelijk hetzelfde kenmerk meegegeven als de brief aan Yvonne Vergeer op dezelfde dag. Dat heb ik nu veranderd in ICNBLEW/RvdZ970803. Het onderwerp betreft ethiek. 19.00 Ik werd gebeld door Marie-Carmen van de 'mensajería' vanuit Mijas. Zij beschikte niet over het goede adres. Morgen komen ze langs tussen 10.00 en 14.00 uur.

Dit ligt voor de hand. Men is uiteraard steeds op de informatie van Al Fayed afgegaan inzake de gebeurtenissen in Parijs op 31 augustus 1997. Op woensdag 4 december 2002 heb ik om 14.23 uur de gehele Nederlandse vertaling van mijn boek per email retour ontvangen die ik op maandag 16 september 2002 naar de Engelenburg in Brummen heb gestuurd. Ik ga er derhalve vanuit dat men de tekst daar volledig op juistheid heeft gechecked.

Vrijdag 23 juli 2004
Naast de Britse ambassade en de zeven in brief London Report Christmas 1997 gemelde instanties in Engeland heb ik het manuscript van de Engelse versie van mijn boek ook verstrekt aan Fer Boshouwers van de Valkhofstichting. Op Zondag 20 april 2003 - Eerste Paasdag heb ik Liesbeth een belangrijk bericht doen toekomen per email inzake de Arnhemse voetbalclub. Lee heb ik woensdag gezegd: "Wie zwijgt stemt toe". Wellicht is het zinvol mijn verzonden emailberichten eveneens op mijn website te plaatsen ten behoeve van de klaarblijkelijk noodzakelijke transparantie. Met name mijn berichtgeving in april 2003 - de maand van de waarheid - is interessant. Vooral het bericht Onderweg naar Morgen. Ik heb er overigens ook geen bezwaar tegen als de geadresseerden dit doen. Wellicht is het zinvol DAGBOEKEN 2001 TOT EN MET 2009 op de site te zetten, inclusief de emailberichten. Dit dient HET ALGEMEEN BELANG. Opmerkelijk is mijn brief van 28 december 1995 aan Anne de Vos van Steenwijk uit Lochem. Exact een jaar voor mijn besluit om met Diana in het huwelijk te treden. De dagboeken vanaf april 2003 bevatten een aantal werkverslagen die ik intern heb doorgecommuniceerd. Zij kunnen eventueel ook op mijn website worden geplaatst. Dat geeft dan een helderder beeld van de taken van 'The Spider in the WorldWideWeb'. Tijdens de Heinekenborrel in Amsterdam op 19 december 2001 kreeg ik sleutelnummer 0001 in dat verband. Er is weer een Engelstalige bewoner in ons complex aangeland. Afgaande op zijn accent komt hij uit de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. Ik denk dat men daar thans begint te begrijpen hoe de vork in de steel zit. Het verslag van donderdag 1 mei 2003 - DE VERGULDE SLEUTEL - (bezoek aan Zutphen) is vooral historisch interessant. Mijn brieven aan Roel van Spierenburg inzake het PRINSES DIANA STADION heb ik thans ook op mijn website gezet (off-line). Lady Sarah McCorquodale heb ik op 17 oktober 2002 om 11.19 nog een reminder gestuurd met de tekst van de eerste brief aan haar broer t.w. REPORT 37 TO EARL CHARLES SPENCER. Herman Veenendaal heeft mij op woensdag 7 mei 2003 verteld dat ik een claim heb op Vitesse, nadat ik hem heb laten weten dat ik mij voorneem een kantoor te openen op het landgoed Althorp in Northamptonshire. Waarschijnlijk vanwege het feit dat Karel Aalbers mijn beleidsplan heeft gebruikt en de naam 'Cervantes' overal heeft veranderd in 'Vitesse'. Dat is valsheid in geschrifte. Scotland Yard dient overigens nog alle bezittingen van Diana aan INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED over te dragen die Paul Burrell voor haar in beheer had tot de start van onze onderneming. Ik ga nog even verder met het memoreren van belangrijke berichten. Op vrijdag 9 mei 2003 heb ik Dr. Dofferhoff in kennis gesteld van mijn contact met de heer Collin Call van The Magistrate uit Surrey ('Now their faces are Purple as Heather'). De heer Call kan over mijn DNA-profiel beschikken. Dr. Dofferhoff stond vorige week hoog genoteerd in de top 100 van de zoekopdrachten op mijn website. Hij beschikt over mijn DNA-profiel. Op 10 mei 2003 heb ik mij voornamelijk met constitutionele zaken beziggehouden.

17.03 Ik zag de Via Gladiola weer in beeld. Een belangrijk startpunt van de ontwikkeling van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED: Het Keizer Karel Plein. Op 16 mei 2003 heb ik Rik Felderhof om 14.48 een emailbericht gestuurd met de titel Geloof, hoop en liefde. Hierin heb ik hem herinnerd aan mijn brief VILLA FELDERHOF. Ook deze brief stond vorige week goed in de belangstelling. Inmiddels heb ik ook de volgende brief VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF aan mijn website toevertrouwd (off-line) met een foto van mijn vader.

Op zaterdag 18 mei 2003 hebben wij het tachtigjarig bestaan van de Nijmeegse Universiteit gevierd. Daarbij heb ik voormalig rector magnificus Prof. Dr. Theo van Els inzage in mijn boek gegeven en gedineerd met mijn oorspronkelijk beoogde promotor, Prof. Dr Hugo de Schepper.

Op het eind van de avond raakte ik in gesprek met een charmante dame die erg veel weg had van Sylvia Tóth. Achteraf denk ik dat ze het was, aangezien zij veel belangstelling voor mij toonde. Ook haar heb ik inzage in mijn boek gegeven. Ik hoop dat Sylvia thans werk heeft gemaakt van mijn beoogde werkmaatschappij CERVANTES EMPLEO. Ik heb daar op het laatste moment ook nog de felicitaties voor de totstandkoming van Paars III ontvangen op de plaats waar ik op 7 oktober 2000 met Thom de Graaf heb gesproken. 18.00 Ik heb naar 'The Bold and the Beautiful' gekeken. Ik zag daar roze lakens. Het deed mij gelijk denken aan de roze matjes die Diana mij heeft gebracht op 29 oktober 1996 op de Wellenkamp in Nijmegen.

Ik vraag mij nu af wat zij in augustus 1997 heeft bedoeld met "I am so in love". "In love" met wie? In Vanity Fair van 14 juli 1997 heeft zij zich nog laten afbeelden met een dubbelganger van mij. Dan kan zij toch onmogelijk verliefd zijn geweest op Dodi Fayed? Of is dat een verkeerde gedachte? Klaarblijkelijk beschikte zij al vanaf 13 november 1996 over deze foto.

Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat zij plotseling een slag van 180º zou hebben gemaakt in de armen van haar latere ontvoerder. Zeker gezien het feit dat zij in Hotel Byblos bij haar Australische vriendin naar mijn sexuele geaardheid heeft geïnformeerd. Daarom heb ik er ook bezwaar tegen aangetekend dat haar broer haar roze slaapkamer zou openstellen voor het publiek. Het komt ook overeen met de opmerking van Bill Holdsworth in zijn brief van 29 april dit jaar: "It is time to tie your letters to Diana up in pink ribbon and place them into a chest". Hierop heb ik hem geantwoord: "To tie up my letters to Diana in a pink ribbon I expect those ribbons from her brother Charles out of her own room at Althorp House. When I get in. I may suppose he will have a nice chest in that room. It's a Question of Honnour". Deze week trof ik het zoontje van Gloria op de trappen waar Manolo Gonzalez Diana heeft geschilderd vanaf mijn foto terwijl hij bezig was een roze pet te kopen. Manolo had mij echter vergeten op het schilderij en doet het nu over. Er is dus beweging in de zaak. Ik lees in mijn dagboek van Donderdag 22 mei 2003 Ik beschouw Lee 'Bergkamp' als een goede nieuwe vriend. Hij zond mij gisteren via zijn email een karaoke op http://fun.from.hell.pl/2003-02-18/volare-karaoke.swf (geluid aanzetten). Ik heb begrepen dat hij met de achternaam 'Van Leeuwen' heet en het niet uitgesloten is dat het jacht van Bram van Leeuwen in Marbella beschikbaar zou kunnen zijn voor het bedrijf van diens toenmalige collega van het "Taleninstituut Maarn", omdat deze man - op de verjaardag van zijn jongste zoon - door zijn partners in de boot is genomen vanaf het moment dat hij de persoonlijke bezittingen had teruggegeven aan Peter Ottenhoff, voordien zijn rechterhand. Bij het 'krankzinnige verhaal' denk ik aan HET JUISTE EFFECT en de overige BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Goed dat Thom de Graaf en Gerrit Zalm thans beiden zijn benoemd tot vice premier. Thom maakte in 1994 deel uit van de parlementaire enquêtecommissie 'Opsporingsmethoden' ten gevolge van de liquidatie van mijn Alkmaarse naamgenoot in april 1993. Beide nieuwe regeringsleiders kunnen thans tot betaling overgaan van FACTUUR 001 plus wettelijke rente aan de STICHTING CERVANTES BENELUX. Bij de start van het nieuwe kabinet heb ik de opvolger van Wim Kok het volgende bericht doen toekomen. To: cda publieksvoorlichting CC: "Johannes L. Van der Heyden" Subject: BERICHT VOOR DE MINISTER-PRESIDENT Waarde Collegae, Aangezien ik niet beschik over het emailadres van de heer Jan Peter Balkenende verzoek ik u dit bericht in verband met de start van ons nieuwe kabinet per direct te doen toekomen aan onze Minister-President. Bij voorbaat dank. CONTINUÏTEIT VAN BELEID. Ik denk dat de basis voor een succesvolle week thans wel is gelegd. HARTELIJKE GROET, JOHN P.S. Op 28 juli gaan WIJ weer naar Salamanca.

14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO