Datum: Dinsdag 20 juli 2004 Betreft: OP WEG NAAR SEGOVIA Kenmerk: 20040720JHTBG Beste Tjitse, Voorlopig is dit weer even mijn laatste brief voor mijn vertrek naar Segovia aanstaande zondag. De Fransman René Delorm maakte deel uit van de vriendenkring van 'Dappere Dodo', die klaarblijkelijk weinig zicht had op de Europese Wetgeving en de naleving van deze wetten die elke burger van de Europese Unie wordt geacht. In dit verband denk ik dat Maria Delorme uit Harlingen een zwaarwichtig element kan worden in het proces contra Al Fayed.

Maandag 19 juli 2004
Brief ROYAL DEVELOPMENTS heb ik gisteren rond 20.00 ter verzending in de brievenbus van Torremolinos gedeponeerd. Nadien kort gesprek met Bart van Thienen en Heikuu over 'women trade in arab countries'. Een vrouw voor een kameel bij voorbeeld. Na vanmorgen kennis te hebben genomen van de beeltenissen van Tony Blair en G.W. Bush met het opschrift 'Sincere Deceivers' in 'The Economist' heb ik een ticket gekocht voor de Talgo van aanstaande zondag om 12.45 vanuit Málaga. Het wordt trein T9125, rijtuig 0008, stoel 041.

Met de trein van 9.53 ben ik naar Fuengirola gegaan. Dr. Rodríguez kwam om 11.20 t.g.v. parkeerproblemen. Daarna heeft hij mijn ogen zorgvuldig onderzocht en de volgende brief meegegeven voor Frank Buster. Een operatie aan het rechteroog is noodzakelijk. Het zicht is nog slechts 40%. Nodig: een nieuwe lens en verwijdering staar. Daarna ben ik via de 'Avenida del Rey' naar Torreblanca gelopen. Daar heb ik een English breakfast genoten in Bar Wessex. De Britse dame die ik al eerder een foto had gegeven van 'me and my lady' herkende mij meteen. Zij was echter de mening toegedaan dat dat vorig jaar is geweest. Vreemd. Want de foto's heb ik pas rond kerstmis vorig jaar ontvangen en nadien verspreid. Van het bezoek aan Bar Wessex heb ik nog foto's gemaakt met mijn nieuwe mobiele telefoon die ik op de terugreis van Málaga naar Schiphol ben kwijtgeraakt. Dat was op maandag 22 maart 2004. Het bezoek aan Bar Wessex was op zaterdag 7 februari. Ik citeer mijn dagboek. "Maandag 9 februari 2004 Terug in Torremolinos. Met vertraging donderdag vertrokken. De purser was mevrouw Caroline Baak. Genoten van Johnny English. Dat viel klaarblijkelijk op. Vrijdag bankbezoek voor nieuwe pas. 's-Avonds vergadering van de Comunidad. Carlos Alonso is de nieuwe Presidente. Zaterdag per trein naar Torreblanca. Blankenstein Satellites was gesloten. Full English breakfast in Bar Wessex. Gesproken over de 'mushrooms'. Bezoek aan Bookworld. Advies gekregen contact op te nemen met James Ross, Director Bookworld, Calle Amistad 14-15 in Fuente Nueva bij Marbella. Via het castillo de Fuengirola naar de Cerrado del Águila gewandeld. Niemand thuis op nummer vier. Voorts naar HOTEL BYBLOS. Catharina blijkt niet in het hotel te wonen. Van daaruit gewandeld naar The London Pub. Jim heeft zijn werkzaamheden in december beëindigd. Per trein terug naar Torremolinos. 'Conejo' bij Antonio. Foto's voor de Bar Dulcinea. Ook voor het Duo Girasol.

Oude bekenden in The Number One Bar. Gisteren idem dito. Michael adviseerde mij een boek van Michael Moore." De zaak wordt steeds duidelijker. Michael Moore heeft ook een film gemaakt over de 'stupidities' van G.W. Bush. 'The biggest disaster of mankind'. De vraag is nu alleen nog wie er met mijn vorige mobiele telefoon vandoor is met alle foto's. 20.00 Bezoek gebracht aan Frank Buster. Ik heb hem mijn webdesign tot op heden 20040719www.cervantes.nu verstrekt voor hem als consul en een exemplaar voor HM Ambassadeur Mr. Schelto Baron van Heemstra in Madrid. Hij zal hem morgen direct met de consulaire post meesturen. Ik heb hem toegezegd pas in augustus te gaan uploaden. Voor de verdere afwikkeling van de oogoperatie zal ik mij in verbinding stellen met mijn Spaanse huisarts, DOÑA ROSALÍA ROMERO ANDRÉS. Op 28 juli zou ik wel eens een bezoek willen brengen aan HOTEL BYBLOS in Salamanca. Dr. Rodríguez had overigens een goede vraag:

¿Es Usted diplomático?
Antwoord:
Sí. Soy el propietario del
Instituto Cervantes en el Benelux.
Por eso tengo que ser diplomático.

Dinsdag 20 juli 2004
Vannacht heb ik weer van
Liesbeth gedroomd. In mijn dagboek van 2002 ben ik thans aangeland op 29 mei inzake mijn brief Claim op Harrods. 12.55 Ik ontving telefonisch bericht uit Madrid dat morgenvroeg een nieuwe creditcard persoonlijk wordt bezorgd met een kredietlimiet van 7000 euro. Het is een goede zaak dat ik weer over voldoende liquide middelen kan beschikken. Daar dienen echter wel inkomsten tegenover te komen staan vanuit de holding.
Op zondag 2 juni 2002 zond ik de volgende brief naar de County Court in Northampton: CLAIM NO. XH 2 04462. 14.30 Ik probeer voortdurend DOÑA ROSALÍA ROMERO te bereiken in het nieuwe 'Centro Médico Montemar' bij Carihuela, maar ik krijg voortdurend gesprekstoon. Soortgelijke ervaringen hebben er in 1999 al toe geleid dat ik mijn heil bij een Nederlands ziekenhuis moest zoeken. Er kan hier nog heel wat worden verbeterd op het gebied van de communicatie. Mijn laatste brief aan Wim Kok dateert ook alweer van 3 juni 2002. Deze week plaats ik alle nadien verzonden brieven nog in het algehele communicatieplaatje van mijn kant. Als alles meezit hebben we op 1 augustus - acht jaar na dato - opnieuw een 'Rijk waar de zon nooit ondergaat'.

23 JULI 2004 DE VORK IN DE STEEL