Datum: 26 maart 2004 Betreft: SEE YOU IN COURT Kenmerk: 20040326JHTBG Beste Tjitse, Ik hoop dat je mijn brieven BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN en CORRECTIE in goede orde hebt ontvangen alsmede mijn kaarten met het opschrift SEE YOU IN COURT en 'Voor mijn beste advocaat in spé' met op de achterzijde een verwijzing naar website CLAIM OP HARRODS. Je kunt hiermee aan het werk. Aangehecht tref je ook mijn dagboek aan van vandaag met daarop de Top 100 van 392 verwijzende pagina's van het statistiekprogramma van mijn website. Ik adviseer jou met klem deze sites goed te bestuderen in de volgorde zoals hierin vermeld. Het geeft de prioriteiten aan inzake de besluitvormingsprocessen die voor de opbouw van ons bedrijf van belang zijn. Dit is de basis vanwaaruit je kunt handelen. Dus geen eigen strategie s.v.p. Uitsluitend werken vanuit deze informatie. Ik denk dat voor jou nu ook de tijd is aangebroken om een boek te gaan schrijven in het Engels. Je kunt immers ook nog promoveren in Windsor. Ik beveel jou daarbij de diensten van Trafford Publishing van harte aan. Bijgaand tref je hun brochure aan. Indien je met hen in zee gaat stel ik het op prijs dat je dan laat weten dat je de informatie van mij hebt. Dat levert mij dan weer een kleine provisie op. De kosten zijn de pan uitgerezen in de laatste 14 jaar. Die moeten nog allemaal worden gedekt. Laat maar weten waneer je alles hebt bestudeerd en naar Nijmegen wilt komen voor een ritje naar de Achterhoek.

HARTELIJKE GROET, JOHN L VAN DER HEYDEN

Dagboek
Vrijdag 26 maart 2004
21:01 Europa krijgt databank tegen terrorisme Dat doet mij deugd. Nu kan Gijs de Vries het werk afmaken waar ik in 1993 en 1994 al mee ben begonnen in Zoetermeer. Ik heb toen alle criminele netwerken geanalyseerd en nadat de centrale computer van de CRI op de centrale computer van Europol in Straatsburg is aangesloten al deze basisgegevens in die computer ingevoerd. Dat was wel nodig in verband met mijn ervaringen tijdens mijn reis door Spanje in 1992. Gerd Woudsma is hiervan mijn belangrijkste getuige. Samen met Jan Wilzing en Loek van Munster. Klaarblijkelijk heeft men nadien weer zitten slapen na mijn bezoek aan Alcalá de Henares. Organisaties die op de lijst staan, zijn financieel aan te pakken. Dat is ook een oorspronkelijk idee van Jan Wilzing. Maar 'Love is a two way street'. Als men nadien zijn verantwoordelijkheid niet neemt, zoals de betaling van de factuur van 23 juni 1995, dan raakt men zijn geloofwaardigheid kwijt en ontstaan er brokken, zoals op 11 maart. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Zo had ik ons land ook georganiseerd ten tijde van NIOW-Talen. Ik hoor de heer Steurbaut (in die tijd secretaris van de Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden) nu nog zeggen in het najaar van 1996 op Paleis Het Loo: "Mijn Heer Van der Heyden. Bent U van plan om het hele land over te nemen?". "Nee, dat laat ik liever aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn". "En wat bent U van plan om nu te gaan doen?" vroeg hij vervolgens. "Diana helpen met de opvoeding van Haar kinderen". "Dat is een goed idee". Nederland is maar een klein landje overigens. Nog steeds te klein voor mij. Ook dient er nog aandacht te worden besteed aan een EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM. Dat is voorwaarde nummer één. Dit lijkt mij nog steeds een verantwoordelijkheid voor Loek Hermans. Hij is als Minister van Onderwijs immers niet voor niets met zijn Europese collega's naar Granada geweest. In dit verband ben ik ook bereid om met Boer & Croon te gaan samenwerken, zoals Liesbeth al in 1991 in gedachten had. Het idee van Jan-Peter Balkenende om naast het humanisme als basis van de Europese Cultuur ook nog Christendom en Jodendom in de preambule van de Europese Grondwet op te nemen wijs ik categorisch van de hand. Uitsluitend de ideeën van Erasmus, Cervantes en Thomas More leiden tot minder onverdraagzaamheid. Religieuze groeperingen dienen we buiten beschouwing te laten, zoals dat ook onder Paars I succesvol is gebleken. Scheiding van Kerk en Staat. Zeker in de Europese Unie.

Top 4 van 4 zoekopdrachten 1. el-diario-de-alcala 2. emile ratelband 3. farley dickinson university 4. instituto cervantes england

12.06 Ik stel vast dat het nieuwe kantoor van het Haags Juristen College thans is gevestigd op het landgoed Marlot naast Paleis Huis ten Bosch. Dat doet mij deugd.

10 APRIL 2004 BEVESTIGING AFSPRAAK