Datum: 29 oktober 2002 Betreft: 'Pakket JH/TBG20020808' Kenmerk: JH/TBG20021029 Torremolinos, dinsdag 29 oktober 2002 Beste Tjitse, Ik bevestig jouw telefoontje van vanmiddag rond 13.30 uur met de vraag of Liesbeth Halbertsma getrouwd is met Europarlementariër Jules Maaten van de VVD. Aangezien ik mij nooit met Liesbeths privé-aangelegenheden heb beziggehouden kan ik daar geen direct antwoord op geven. Toevallig had ik op het moment van bellen wel het postpakket van 8 augustus onder ogen. Dat is tijdens mijn afwezigheid door het Nederlandse postbedrijf aan mij retourgezonden. Ik kreeg het vanmorgen mee op het postkantoor van Torremolinos. Ik stuur het je hierbij nog een keer toe. Met uitzondering van het boek. Daar heb ik al EUR 16,00 aan portokosten aan besteed en ik moet nu weer echt op de kleintjes gaan letten. Hier loop ik ook elke keer opnieuw tegen chaotische administratieve processen op. Zo werd mij op het 'ayuntamiento' (gemeentehuis) verteld dat ik mijn onroerend goedbelasting nog niet heb betaald vanaf 1998. Dat heb ik elk jaar contant gedaan. Ook Liesbeth heb ik hiervan in kennis gesteld. Ik hoop immers gauw mijn werkzaamheden als Vice President van de holding te kunnen aanvangen als de gezondheid dat toelaat. Meer heb ik op dit moment niet te melden. Een groet uit Torremolinos, JOHN.

13 JANUARI 2004 BRIEVEN AAN BREUKER