Datum: 8 augustus 2002 Betreft: 'The Sixth Anniversary of My First Engagement after My Divorce' Kenmerk: JH/TBG20020808 Torremolinos, donderdag 8 augustus 2002 Beste Tjitse, Hartelijk dank voor de toezending van jouw stuk d.d. 20 juli 2002. Ik heb dienaangaande mijn brief aan jou van 30 april er nog eens op nageslagen. Traditiegetrouw echter mijn persoonlijke feedback op jouw brief.

20 juli 2002. Geachte mevronw Van der Heijden, Kunt u deze brief (volgens afspraak) met bijlage doorsturen naar John in Spanje? Hartelijk dank. Met bijgesloten postzegels wens ik de kosten te compenseren.

Dienaangaande laat ik je weten dat mijn moeder jouw brief, op mijn advies, niet heeft geopend en in bijgevoegde enveloppe heeft doorgestuurd. Ook voor haar geldt er een briefgeheim. Zoals dat ook bestaat voor Liesbeths vader in Velp. Omdat ik niet weet waar Liesbeth woont of werkzaam is heb ik haar in de eerste twee maanden in een gesloten enveloppe enige informatie doen toekomen over mijn reis naar Schotland (Balmoral) op 28 december 1999. Hierop kreeg ik van ons aller Gijsbrecht van Amstel een onaangename reactie waarop ik hem toen enkele brieven heb geschreven en uiteindelijk alsvolgt heb afgesloten: 16 MAART 2000 VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA.

Beste John, Even een kattebelletje. Qua gezondheid gaat het goed met mij. Vanzelfsprekend hoop ik dat dat ook bij jou het geval is. Er is veel te bespreken - uitwisselen van ideeën en ervaringen. Met zeer veel genoegen kijk ik nog steeds terug op de periode van intensieve onderlinge correspondentie gedurende vooral de eerste helft van de jaren negentig. Ik hoop van harte dat je het naar de zin hebt in Español en dingen kunt realiseren die je voor ogen hebt. Je moeder vertelde vanmorgen dat je in Nederland bent tussen eind augustus - eind oktober. Tijdens "The warm days of September" (Frank Sinatra) ben je dus nog in Spain. Geniet van die zonnewarmte, het druivenplukken en spuw je gal over de barbaarse stierengevechten. Niet alle culturele tradities van een volk zijn waardevol. Hoe gaat het met de verkoop van je boek " Letters to Diana, Princess of Wales". Ik hoop dat je er mee miljonair gaat worden.

Dat hoop ik ook. Maar zoals ik je vanmorgen telefonisch al heb laten weten heb ik inmiddels meer dan EUR 40.000 uitgegeven aan de opbouw van de Stichting Cervantes Benelux. Ook de andere rechtspersonen die op mijn naam staan hebben mij handenvol geld gekost en het wordt nu tijd dat het allemaal geld gaat opleveren. Mijn gezondheid staat nog wel onder druk. In verband met een leveraandoening sta ik onder controle van een internist van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Om die reden moet ik regelmatig naar Nederland terug. Deze keer wordt dat van 28 augustus tot 28 oktober. Tijdens de zesde verjaardag van mijn 'First Engagement after My Divorce' kom ik dus weer naar Nederland. Dus geen druiven plukken in La Rioja of La Mancha. Hoe het gesteld is met de verkoop van mijn boek heb ik nog geen enkel idee. Van een Spaanse collega-hoogleraar op een universiteit in Japan - Don Felipe Carbajo (linksonder) van de Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai, Osaka - heb ik vernomen dat het boek nu ook in Spanje in de winkels ligt.

Hij heeft het besteld via uitgeverij Taurus. En ook gelezen. Zoals ik je ook heb laten weten heb ik vorige week een exemplaar cadeau gedaan aan burgemeester Miguel Navarro Molina van de stad Lorca.

Hij was er zeer mee ingenomen. In Spanje begint nu in ieder geval het besef door te dringen dat ik de initiatiefnemer ben van het Instituto Cervantes. Zie de achterzijde van mijn boek (bijgevoegd). Ook heb ik op zaterdag 27 juli een exemplaar aangeboden aan het Museo Cervantino in El Toboso. Daar heb ik tien jaar geleden mijn Noordwijkse collega al tot Dulcinea gebombardeerd na een daartoe strekkend advies van mijn voormalige echtgenote. Hetgeen klaarblijkelijk aanvankelijk nogal wat weerstand heeft opgeroepen. Maar alles went op den duur. Ook het stierenvechten. Een stier sterft volgens de 'aficionados' liever als een held in de arena dan als een slachtoffer in het abattoir. Hier heb ik ooit nog eens een scriptie over geschreven. In Moskou heb ik mijn boek ter vertaling in het Russisch aangeboden aan het hoofd van de afdeling linguïstiek van de MGIMO Universiteit van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder verantwoordelijkheid van de heer Ivanov. Ook ben ik klaar met de vertaling in het Nederlands. Ik heb dit ter beoordeling toegestuurd aan Peter Ottenhoff in Utrecht. Hij maakt immers ook deel uit van de De Gouden Driehoek: OTTENHOFF-Halbertsma-Van der Heyden. Ik heb hem ook verzocht het boek in het Frans te vertalen. Daar is hij goed in. De titel NOUS MAINTIENDRONS zal dan zeker aanslaan in Parijs. Wim Kok heb ik verzocht mijn functie als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux over te nemen en tot uitvoering van mijn plannen over te gaan in de Winthontlaan in Utrecht. Op zondag 28 juli had ik een gesprek in Madrid met een Fransman uit Parijs. Hij liet mij weten dat er een geheim autopsierapport bestaat van Diana in het St. Salpetrière Ziekenhuis. Hierin zou vermeld staan dat Diana ten tijde van de fatale ontvoeringspoging zes weken zwanger moet zijn geweest. Dit zou dus betekenen dat de dader sexueel misbruik van haar moet hebben gemaakt op 14 juli 1997, toen ik in Leeuwarden op haar zat te wachten. Op 28 september 1997 heeft men mij na mijn bezoek aan Paleis Het Loo nog gevraagd hoe ik daarop zou hebben gereageerd als zij nog in leven zou zijn geweest. Hierop heb ik laten weten dat ik dan ogenblikkelijk een abortus zou hebben geëist.

Mijn zoon Remko en schoondochter Margaret (Amerikaanse) van nabij Boston (VS) en mijn dochter Marijke en haar aanstaande Canadese echtgenoot Rob (deels van Oekraïense afkomst) van Vancouver (Canada) arriveren op 27 juli in Nederland.

Toevallig dat ik op dat moment in El Toboso zat.

Marijke trouwt op 7 september met Rob te Vancouver. Omdat niet veel familieleden en oude vrienden van Marijke naar Vancouver zullen afreizen, wordt er een door mij georgaiseerde (en betaalde receptie volgens universeel vaderlijk gebruik gehouden op 3 augustus te Franeker - min of meer het gebied waar ik ben opgegroeid en waar ik in 1964 op een te jonge leeftijd gehuwd ben met mijn altijd nog goede ex-vrouw in Vancouver. Het leven kent dikwijls onvoorzienbare bochten, die soms blijvend in reparatie liggen. Van harte gefeliciteerd met dit huwelijk. Ik beschik thans over een auto en hopelijk kun je mij tijdens je aanwezigheid in Nederland de mij onbekende Achterhoek en Noord-Limburg bij brengen.

Met Noord-Limburg heb ik niet veel affiniteit. Wel Zuid-Limburg: Kasteel Terworm in Heerlen. In de buurt van de Open Universiteit waarmee ik een binnen mijn beleidskader geplande samenwerking met de Spaanse Universidad Nacional de Educación a Distancia heb gepland. Tijdens mijn congres over de middeleeuwen in Nájera (La Rioja) vorige week heb ik met tal van hoogleraren van deze UNED kennis gemaakt. Zij juichten het idee ten zeerste toe. Het lijkt mij goed een afspraak te maken voor een ritje vanuit Zwolle. Daar is immers op 1 september 1989 mijn Spanjeproject van start gegaan in Grand Hotel Wientjes.

Ook werkt daar ook nog een goede oude bekende van mij. Een collega van Joop van Riessen. Die thans klaarblijkelijk bij de Raad van Discipline in Leeuwarden werkzaam is. Het kan verkeren! Dan lijkt het mij ook een aardig idee om een kijkje te gaan nemen in het makelaarskantoor van mijn baronnale naamgenoot in Heino. Hij heeft een eigen website met de volgende informatie.

Van der Heyden makelaardij o.g. en assurantiën is vanaf begin 1985 actief in alles wat te maken heeft met wonen en leven. Ons bedrijf is gevestigd in Heino en richt zich op de regionale markt. Wij zijn trots op wat wij hebben opgebouwd. Niet alleen omdat wij ons door ervaring en opleiding vakbekwaam mogen noemen. Ook omdat onze werkwijze onze relaties aan blijkt te spreken. Wij streven ernaar u die informatie te geven, die u in staat stelt de juiste keuzes te maken. Tevredenheid met het resultaat van uw beslissing is voor ons maatgevend: dat noemen wij kwaliteit. Canadastraat 4, 8141 AC Heino

Aangezien mijn moeder ook niet meer het eeuwige leven heeft moet ik in Nederland uitzien naar een tweede 'stekje'. Een recreatiebungalow of zoiets. Waar ik mijn spullen kwijt kan. Tot nu toe heb ik nog veel bezittingen opgeslagen bij een Nijmeegs verhuisbedrijf. Het is vooral jammer dat al mijn informatie niet kan worden gebruikt op dit moment. Voor de film Soldaat van Oranje II bijvoorbeeld. Mijn boek vormt hiervoor al een aardig draaiboek. Lees het maar eens rustig door. Jij komt er ook in voor. Het is immers een dagboek van 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997.

Voor uitsluitend jouw info zend ik je hierbij de beslissingen van de Raad van Discipline, het hoogste Tuchtcollege voor rechters en advocaten van de 3 noordelijke provincies. Zeer binnenkort is er een hoorzitting bij het Hof van Discipline, Nederlands hoogste college op dit gebied mbt mr Rijpkema. Naast de gewonnen strijd met mijn voormalige advocaat Van Dalen, heb ik goede hoop ook van R. te winnen - zijn argumenten zijn in the final analysis onvoldoende steekhoudend, naar mijn mening. Rijpkema is een nog niet volwassen, met doorleefde ervaringen gerijpte persoon die zich met bravoure als advocaat door het leven tracht te slaan. Ook op basis van de beslissing tav Van Dalen is de mogelijkheid zeker niet uitgesloten dat de rechtszaken geheel moeten worden overgedaan; a bloody shame, 8 verloren jaren van mijn kostbaar leven - we only live once, John. Opnieuw de goede raad: neem afstand van Liesbeth Halbertsma. Zij zal niets voor jou doen, omdat zij daartoe de middelen en de persoonlijke moed niet heeft.

Dat is een interessante opmerking. Ik ben benieuwd hoe je aan die informatie komt. Heeft zij jou dat persoonlijk medegedeeld of is het een eigen fantasie? Ik heb Liesbeth immers persoonlijk gemachtigd als mijn zaakwaarnemer op te treden sinds Diana's overlijden. Afgaande op aangehechte brief van 24 april 1998 is zij inmiddels met VVD-Europarlementariër Jules Maaten getrouwd (onlangs verhuisd van Londen naar Brussel), voorzover ik waarde moet hechten aan de aanhef 'Jules en Liesbeth Maaten'.

Het handschrift komt mij zeer bekend voor. De aanhef 'Geachte mevrouw van der Heyden' heeft vermoedelijk te maken met een brief die ik in het najaar van 1996 heb gestuurd naar een verzendhuis in Terneuzen met de tekst "Wellicht heeft de Heer Spencer al een abonnement". De directeur van dat bedrijf heb ik nadien ook nog de volgende brief doen toekomen: 1 DECEMBER 1998 DUWTJE IN DE RUG TER ATTENTIE VAN DMD HUIS & COMFORT. Die brief van 31 maart 1998 luidde: 31 MAART 1998 TIME FOR FRUIT. Binnen dit kader ga ik verder met mijn feedback op jouw brief.

Binnen mijn vermogen, zal ik alles doen om Liesbeth, Tj. Maris en een paar andere personen die mijn belazerd hebben en mijn leven verknald sinds 1989/90, voor de rechter te krijgen. Liesbeth H. is al aangemeld bij het Europees Hof.

Dat doet mij deugd. Inmiddels heb ik op advies van onze collega Ed Hagendoorn (jou zeer zeker nog bekend van Nieuw Elan) de heer Abraham Moszskowicz ingeschakeld om mijn claim op Harrods te effectueren. Daar heeft hij nu nog 23 dagen voor. Vandaar dat ik wel gelukkig ben met de door jou toegezonden jurisprudentie inzake verjaring na vijf jaar. Ik heb Liesbeth inmiddels laten weten dat - naar haar eigen zeggen - op het overschrijden van deadlines de doodstraf staat. Voorts heb ik mijn advocaat op Cyprus onlangs het volgende bericht doen toekomen: 29 MEI 2002 CLAIM OP HARRODS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE. De hoogte van de vordering bedraagt hoogstwaarschijnlijk 18,9 miljoen Britse ponden. Overige te vorderen vermogensbestanddelen heb ik aan de direct betrokkenen doen toekomen. Met verantwoording. De heer Van Amstel heb ik ingeschakeld om het gehele proces te bewaken. Hij beschikt immers over de dossiers van alle terzake belanghebbende partijen.

Again, enjoy the warmth of the upcoming sun, the sunset and the rays in between of southern Spain. How well do I know them from times in Canada and the USA. Take good care of yourself, John. Met hartelijke groet, Tjitse. Bijgesloten: Beslissingen Raad van Discipline, 1 februari 2002. Ga aub geen enkele actie ondernemen zonder overleg met mij, ook geen communicatie met Liesbeth.

Dat is goed. Vooralsnog. Ik zie Liesbeth wel in staat deze zaak voor het eind van de maand af te ronden. Als dat niet lukt houd ik jou echter wel medeverantwoordelijk. ¡Amigo! Bijgaand ontvang je nog een paar kopieën van brieven en faxberichten uit het najaar van 1996. Zij zijn naar mijn idee op zich al een vermogen waard. HARTELIJKE GROET, JOHN. Even een reminder.

11 AUGUSTUS 2002 BAR NUMBER ONE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN