6 september 1999 Betreft: DE BRUILOFT VAN DULCINEA Kenmerk: JH/TBG990906 Beste Tjitse, Nijmegen, zondag 5 september 1999 Hartelijk dank voor je telefoontje van gisterochtend. Ik ben blij dat je mij hebt gebeld in verband met mijn verkeerde adressering van mijn brief 31 AUGUSTUS 1999 JAKKERAARS PROCES. Ik hoop dat je de brief met bijlagen, waaronder een brief namens HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES inmiddels hebt opgehaald op de Sledemennerstraat. Zoëven heb ik om 19.10 uur de brief 5 SEPTEMBER 1999 SPAANSE LES op de bus gedaan. Kort daarvoor ontving heel Nijmegen een 'special' in de bus met de titel "DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT". Gezien de thematiek van mijn organisatie vind ik de inhoud van deze krant dermate zwaarwichting dat ik je hiervan in deze brief enkele passages doe toekomen, aangezien ik mijn eigen DULCINEA ooit heb laten weten dat mijn Droom van Rood en Geel uiteindelijk alle kleuren van de regenboog gaan bevatten, zoals de kleuren van het kuifje van de mascotte van de EXPO '92 in SEVILLA:

"PROGRAMMA! CIRCUS COLOURFUL CITY PRESENTEERT DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT EEN CIRCUSMUSICAL 12 TM 19 SEPTEMBER WEDREN NIJMEGEN !KRANT.

Novio en Hermes (de busbedrijven van v/h Bert Hortensius) brengen u met plezier en zonder parkeerproblemen naar het circus.

CIRCUS COLOURFUL CITY 1999

HOOGGEKLEURD PUBLIEK!
Circus Colourful City is erin geslaagd een bijzonder personage in de tent te lokken: Don Quichot, strijder tegen alle onrecht! Op de Nijmeegse Wedren staat hem een spectaculaire huldiging te wachten met drie orkesten en tientallen artiesten. Voor deze speciale gelegenheid is door de Gemeente een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen: de Orde van de Nijmeegse Leeuw. Don Quichot zal de wereld bezingen. Niet zoals die is, maar zoals die zou moeten zijn. Voor de vierde maal slaat Circus Colourful City de tenten op in Nijmegen. De tenten zijn u welbekend, het programma zal u meer dan ooit verrassen. Het circus, altijd op zoek naar kortsluiting tussen stadsbewoners uit de gehele wereld, zag een jaar geleden een prachtige kans. Het trof Don Quichot in Nijmegen - in de musical 'Don Quichot de man van La Mancha' van stichting Mirakel. De held sprong als vanouds in de bres voor ieder die kwaad werd aangedaan. Zwart of wit, groot of klein, hem maakt het niets uit. Of hij nu krankzinnig is of bevlogen zijn stem wordt nog altijd gehoord. Als we nou eens...

Een verzegelde brief ging naar LA MANCHA, España. Het antwoord van de Don en zijn oude biograaf Cervantes liet lang op zich wachten. Na lang aarzelen wilden ze wel akkoord gaan, maar onder voorwaarden! Er moest een nieuw verhaal geschreven worden, waarmee Cervantes (die schrijfkramp heeft) kon leven. En nieuwe muziek voor minstens drie orkesten. Zang en dans van het kaliber dat de edele ridder gewend was. Cervantes had nog wel wat tips voor allerhande vakmensen. En Quichot wilde in een Circustent, met alles erop en eraan en vooral veel publiek. Samen met de regisseur en componist vonden we de schrijver, dirigent, artiesten, vormgevers en aankleders. Natuurlijk waren er naast nieuwe krachten van dichtbij en veraf, weer velen uit de stad van Circus Colourful City. Samen wagen wij ons aan deze kernfusie van circus en musical. Wij bieden u: vuurwerk! Een ongekend explosief mengsel van muziek en drama, spanning en romantiek, kleuren, stijlen, profs en amateurs. Nijmeegs burgemeester d'Hondt heeft ons en u bij vorige gelegenheden in deze krant meermaals hartelijk toegesproken. De Gemeente heeft andermaal haar steun gegeven aan Circus Colourful City. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat Gemeentelijk Consulente mevrouw Gerda Peeters zich uit eigen beweging heeft vrijgemaakt om ons te helpen met de voorbereiding van de huldiging. Wij weten dat zij er in is geslaagd contact te leggen met Quichot's grote liefde: DULCINEA. Dat brengt natuurlijk een geruchtenstroom op gang, waarvoor het Circusbestuur overigens geen enkele verantwoordelijkheid neemt. Wel kunnen we bevestigen dat Don Quichot inmidddels onderweg is...

Zo'n huldiging is al met al niet goedkoop. Gelukkig zijn weer veel mensen bereid zich voor niets of bijna niets in te spannen om de windmolens te laten draaien. We kregen financiële steun van overheden en bedrijfsleven, maar we rekenen ook op uw massale komst naar de Wedren. Dames en heren, het woord is nu aan spreekstalmeester Tino Valentino!"

Deze thematiek heb ik op woensdag 7 april jl. besproken met mijn - jou welbekende - collega RUUD VAN DER ZALM te Noordwijk. Het is hem uiteraard bekend wie er met mijn DULCINEA wordt aangeduid. Zij staat nog steeds in het smoelenblad van de Baak, alhoewel zij de directie heeft verlaten. Ruud heeft mij bij die gelegenheid aangemoedigd een soortgelijk smoelenblad te ontwikkelen. Ik begin daarbij graag met het smoel van Mario Testino. Deze kapper staat - tezamen met mijn zes weken later 'verongelukte' partner afgebeeld in Vanity Fair van 14 JULI 1997. Meerdere smoelen die bij de verdere ontwikkeling van de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION kunnen worden betrokken staan in de mij thans voorliggende huis-aan-huiskrant afgebeeld. Aanstaande vrijdag 10 september is het precies drie jaar geleden dat ik in Noordwijk heb deelgenomen aan de bijeenkomst SPIN IN HET WEB DUIZENDPOOT?. Daar heb ik onze burgemeester toendertijd actief bij betrokken. Aangezien jij inmiddels bent uitgegroeid tot een grote deskundige op het gebied van gemeentelijk bestuur wil ik je niet onthouden jou in deze brief van mijn 'aansturingsproces' in onze KEIZER KARELSTAD in kennis te stellen.

Mijn eerste brief aan onze burgervader is een direct gevolg van mijn dissertatieonderzoek naar de oorsprong van mijn familie: 29 APRIL 1992 WAPEN VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Hierop kreeg ik een telefonische reactie van een van zijn medewerkers. Reden waarom ik heb gereageerd met een kort briefje: 15 MEI 1995 MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN. Ik ontving hierop de volgende reactie:

"BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. De heer J.L. van der Heijden. Zwanenveld 91-21. 6538 SH Nijmegen. Nijmegen, 18 mei 1995. BD14r/jr. Geachte heer van der Heijden, Naar aanleiding van uw brief van 15 mei 1995 heb ik contact opgenomen met mijn medewerker de heer Roelofs. Hij deelde mij mee dat u tijdens het telefonisch contact waaraan u refereert de afhandeling als voldoende beschouwde. Ter bevestiging van dat gesprek kan ik u meedelen dat het door u gevoerde wapen zoals u dat beschrijft en het wapen van Nijmegen geen enkel verband bestaat, anders dan dat ook u een adelaar in het schild voert. Een eeuwenoud en algemeen gehanteerd heraldisch symbool. Ik neem aan dat u voor uw dissertatie over voldoende materiaal en heraldische kennis beschikt om dit te staven. Voor nadere informatie verwijs ik u naar ons Gemeentearchief en de Hoge Raad van Adel te Den Haag. Hoogachtend, DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, Mr. E.M. d'Hondt. Stadhuis: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen." Hier heb ik alsvolgt op gereageerd: 19 MEI 1995 BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN. Nadien heb ik Collega d'Hondt de volgende berichten doen toekomen: 21 MEI 1995 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN. Vervolgens: 18 JUNI 1995 HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN. Hierop ontving ik een reactie van zijn juridisch medewerker mr. A. Schlösser die zich ergens in mijn dossier bevindt. Mijn reactie hierop: 14 JULI 1995 UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR. E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN. Op 14 september zond de heer d'Hondt mij het bericht dat hij mijn beleidsplan uitgebreid had bestudeerd.

Vandaar een 'bedankje' van mijn kant: 18 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN. Drie dagen later: 21 SEPTEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Hierop heb ik geen reactie ontvangen. Dat geldt wel voor de brief 23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Ik ontving de volgende reactie:

"BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM Nijmegen. Nijmegen, 18 januari 1996. Registratienummer 96.92. Geachte heer Van der Heyden, Dank voor uw brief van 23 december. Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw plannen in Europees perspectief. Op welk moment de in december gepresenteerde plannen met betrekking tot de herbouw van het Valkhof de weg van presentatie naar realisering in welke vorm dan ook hebben afgelegd, is niet te voorspellen. Of en in hoeverre daarin een plaats kan zijn voor het Instituto Cervantes Benelux, ligt in de toekomst besloten. Over de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?", waarvoor u mij in uw schrijven uitnodigt, zal ik te zijner tijd graag nadere informatie ontvangen. Tenslotte is het magische jaar 2000 een thema dat ons allen zal gaan bezighouden. Met vriendelijke groeten, De Burgemeester van Nijmegen, mr E.M. d'Hondt." Ik vervolg: 27 MAART 1996 ARTIKEL TELEGRAAF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Op 3 april schreef hij mij hierop een brief die zich eveneens in mijn archief bevindt. Mijn reactie hierop: 6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. De raadsvergadering omtrent de herbouw van de voormalige burcht van Keizer Karel de Grote vond plaats op 12 juni. Die vergadering heb ik persoonlijk bijgewoond. Daarom schreef ik hem de volgende dag: 13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Nadat ik op 31 juli 1996 had besloten de 'keizerlijke weg' te bewandelen zijn mijn contacten met mijn goede vriend d'Hondt op een 'zacht pitje' komen te staan. Inmiddels had ik hem in het kader van mijn sollicitatie als Educational Officer of the Princess of Wales in vertrouwen genomen. Uit die tijd dateert de volgende brief aan zijn directe medewerker: 11 DECEMBER 1996 GESLACHTSNAAMWIJZIGING TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK. Vanaf 28 augustus daaraan voorafgaand was ik reeds "engaged to the Princess of Wales" en druk in de weer om ons familiebedrijf 'Van der Heyden/Spencer' gestalte te geven. Daartoe had ik bij de Hoge Raad van Adel een aanvraag voor de grafelijke titel lopen, aangezien dat aan het Britse Hof als wenselijk werd beschouwd als toekomstige echtgenoot van de moeder van de toekomstige koning van Engeland. Ten behoeve van deze procedure heb ik tijdens dit gesprek de volgende informatie overgedragen: 17 DECEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TEN BEHOEVE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK. Dit overzicht tref je aan de voet van deze brief van mij aan. De heer Schoonderbeek heeft mij nog dezelfde dag geschreven dat hij het dossier had doorgezonden aan het Ministerie van Justitie. Ik heb dit alsvolgt bevestigd: 18 DECEMBER 1996 UW KENMERK PD20/GSch. TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK. Vanaf dat moment liepen mijn contacten via het Ministerie van Justitie (de hoogste etage) en de Koninklijke Paleizen in het Verenigd Koninkrijk. Ik werd in die tussentijd - ondanks mijn vordering van 80 miljoen - nog regelmatig lastig gevallen door de Nijmeegse belastingdienst. Mijn laatste brief aan de gemeente Nijmegen luidt alsvolgt: 27 AUGUSTUS 1997 UW AANMANING TER ATTENTIE VAN DE AFDELING BELASTINGEN VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN. Op die dag had ik ook mijn 'Honourable Proposal' aangetekend verzonden naar Balmoral Castle in Schotland. De onderhandelingen zouden - in mijn visie - op 31 augustus in Parijs worden afgerond. Het bedrijf is helaas niet tot stand gekomen ten gevolge van de onjuiste en misleidende berichtgeving terzake door de heer Mohamed Al Fayed uit Oxted, Surrey en diens zoon. Het is derhalve een goede zaak dat onze Minister-President een soortgelijke situatie thans - door het betrachten van de juiste openheid - tracht te voorkomen in het kader van de contacten van Onze nieuwe beleidsmedewerkster uit Argentinië.

Maandag 6 september 1999
Ik schreef onze burgemeester vandaag de volgende brief: 6 SEPTEMBER 1999 DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN. Hartelijk dank voor jouw uitnodiging aanstaande vrijdag; de derde verjaardag van 'Spin in het web'. Ik maak hiervan graag gebruik. Volgens planning komt mijn trein om 14.15 uur in Groningen aan. Ik vertrek dan uit Nijmegen om 11.41 na een bezoek aan mijn huisarts om mijn oren uit te spuiten. Van de mogelijkheid om te overnachten maak ik eveneens graag gebruik. Ik zal de betreffende huis-aan-huiskrant meebrengen. Maandag 13 september heb ik weer gereserveerd voor een dag samen met mijn collega's in Noordwijk, zoals je inmiddels hebt begrepen. Jouw contacten met mijn collega's hebben er mede toe bijgedragen dat onze samenwerking alweer aardig op gang komt. Hartelijk dank hiervoor en tot vrijdag, CC LH
Correspondentie-overzicht d.d. 17 december 1996 in verband met mijn voorgenomen verbintenis in het Verenigd Koninkrijk: 1 NOVEMBER 1996 ADELDOM TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 12 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, 16 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, 13 SEPTEMBER 1996 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 15 SEPTEMBER 1996 PHOTOGRAPH ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 22 SEPTEMBER 1996 AMBASSADORSHIP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 26 SEPTEMBER 1996 YOUR LETTER OF THE 23D ON BEHALF OF MISS CAROLINE MAC MILLAN, 29 SEPTEMBER 1996 COMMUNICATION ON BEHALF OF MISS CAROLINE MAC MILLAN AND LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 2 OCTOBER 1996 DEVELOPMENTS (1) ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN, 2 OCTOBER 1996 COMMUNICATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 7 OCTOBER 1996 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 8 OCTOBER 1996 HEART FOUNDATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 10 OCTOBER 1996 LIGHTHOUSE ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 18 OCTOBER 1996 APPLICATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 22 OCTOBER 1996 ASESSMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 25 OCTOBER 1996 A NEW BRIDGE, 26 OCTOBER 1996 LONDON VISIT ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN, 3 NOVEMBER 1996 GOLDEN HEART FOUNDATION, 7 NOVEMBER 1996 PARTNERSHIP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 9 NOVEMBER 1996 CERVANTES PLAN ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN AT ST JAMES'S PALACE LONDON PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES, 14 NOVEMBER 1996 QUESTION 28 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 18 NOVEMBER 1996 BUSINESS PROPOSAL ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 20 NOVEMBER 1996 THE 28TH OF NOVEMBER, 21 NOVEMBER 1996 NEW PRODUCT, 24 NOVEMBER 1996 CHRISTMAS GREETINGS TO DIANA, 25 NOVEMBER 1996 DOING BUSINESS IN A RESPONSIBLE WAY ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCEDR PRINCESS OF WALES, 961126 St. James's Palace Business Plan JH/CMM961126, 27 NOVEMBER 1996 FOLLOW UP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES 961127 Princess of Wales Extra JH/DFS961127.1, 28 NOVEMBER 1996 CHRISTMAS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 30 NOVEMBER 1996 BUSINESS AGREEMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 3 DECEMBER 1996 DEVELOPMENTS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 4 DECEMBER 1996 FANTASY OR REALITY, 8 DECEMBER 1996 MEDITATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 9 DECEMBER 1996 CHRISTMAS PRESENT ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES, 9 DECEMBER 1996 REPORT ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, 10 DECEMBER 1996 MATCH MOVES ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, 11 DECEMBER 1996 CORE BUSINESS ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, 12 DECEMBER 1996 PERFECT MATCH DIRECTED TO THE PRIVATE SECRETARY OF THE PRINCESS OF WALES, 16 DECEMBER 1996 REQUEST ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY OF THE PRINCESS OF WALES

12 SEPTEMBER 1999 HET ZWARTE SCHAAP