Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 28 juli 1998. Betreft: BAAKBERICHT. Kenmerk: JH/TBG980728. Beste Tjitse, Baak 28 juli 1998, Ik schrijf je vanuit kamer 7 van de pastorie in Baak waar ik enige dagen te gast ben.

Deze brief kan ik eerst in dit weekend versturen, zodra ik weer in Utrecht ben. Vanmorgen ontving ik jouw kaart van 26 juli jongstleden. Hartelijk dank hiervoor. Met name de golfbeweging die op jouw kaart tot uitdrukking is gebracht spreekt mij zeer tot de verbeelding. Er waren vandaag weer verscherpte veiligheidsmaatregelen bij de Nederlandse Spoorwegen, aangezien men in die kringen van mijn positie op de hoogte is. Kamer 7 doet mij ook denken aan het zevende project van het op mijn initiatief opgerichte Prinses Diana Fonds. Hieromtrent rapporteer ik regelmatig aan de directie van de Baak, aangezien mijn collega's aan de kust uiteraard mijn volledige vertrouwen genieten. In dit verband is het een goede zaak dat de behandeling van jouw zaak door de rechters is doorgeschoven naar september. De gehele problematiek dient uiteraard in samenhang te worden gezien met het fatale ongeval van mijn Britse partner. De Telegraaf meldt daaromtrent vandaag: Auto Diana had remproblemen. Dit geeft mijns inziens aan hoe onverantwoordelijk de 'heer' Dodo Al Fayed heeft gehandeld jegens mijn partner. Het doet mij deugd dat je weer prettige contacten hebt gelegd met je kinderen uit Amerika. Daar moet ik ook nog een keer naar toe zodra The Business draait. Ik hoop dat mijn laatste brief, die zich thans in Stiens bevindt, in goede handen is en hij snel in je ordner met correspondentie zal worden opgeborgen. Ik kan mij immers niet veroorloven dat er slordig met mijn informatie wordt omgesprongen. Ik begrijp dat je met mijn plannen nog niet aan het werk kunt voordat de rechtsprocedure is geëindigd. Ik hoop dat er voor jou een goede regeling uitrolt. Dat hoop ik eveneens voor de huidige directie van de Baak. Ik ben immers van mening dat eventuele fouten van hun voorgangers hen niet kan worden aangerekend en hen zelfs schade berokkent. De goede naam van de Baak zou daar immers mee worden geschaad. Ik ben Collega Van der Zalm bovendien erkentelijk voor zijn opmerking over 'stalking'. Ik wist niet wat dat betekende en heb daar wel een aantal jaren last van gehad, zoals je weet. Het is daarom een goede zaak dat justitie eerst alle FRAUDEZAKEN en criminele activiteiten behandelt alvorens jouw zaak af te sluiten. Zo krijgt men een completer beeld van het geheel hetgeen in het belang kan zijn van Winnie's nalatenschap. Zij treedt overigens niet toe tot mijn bestuur, hoewel ik haar daartoe wel heb uitgenodigd. Zij staat bij mij te boek als de meest succesvolle minister van mijn voormalige kabinet. Het is ook een goede zaak dat Cees van Lede bereid is gevonden om terzake te getuigen. Hier op de pastorie verblijft ook een mevrouw die de trainer/opleider-cursus heeft gevolgd bij Nieuw Elan. Toevallig draag ik thans het rode shirtje van Nieuw Elan, waarmee ik nog een volleybalwedstrijd heb gespeeld in Oegstgeest, met Liesbeth op de tribune. Zij was toen speciaal voor mij teruggekomen van de manège, hetgeen ik toen buitengewoon op prijs heb gesteld van haar, zoals je weet. Wat mijn verhuizing naar Spanje betreft kan ik je melden dat ik ook nog een bungalow in NOORDWIJK op het oog heb als lid van de Baak-kring. Ook in Engeland dien ik uiteraard over woonruimte te beschikken teneinde het ontwikkelingsproces aldaar te kunnen begeleiden. Ik heb thans een Manager Benelux benoemd en hem de opdracht verstrekt een Raad van Bestuur te formeren van de holding, waarvan ik de functie als Vice President vervul. Zodra deze organisatie gestalte heeft gekregen breng ik mijn panden dan bij voorkeur in de holding in. Met name in verband met de gigantische historische waarde van het pand NEUDE 30C. Ik zie mij in de nabije toekomst dus veelvuldig op en neer vliegen tussen de landen waarvoor ik mede-verantwoordelijkheid draag. Met vriendelijke groeten, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. Johannes L. Van der Heyden tot Baak. Vice President.

7 NOVEMBER 1998 ANTHONY JULIUS