Colegio de España. Compañía, 65. E 37008 SALAMANCA. José Luís de Celis. Bezoek op 5 mei 1992. Gesproken met José Luís de Celis m.b.t. concurrentiepositie t.a.v. don Quijote. Zij gaan goed met elkaar om, maar volgens de Celis heeft hij de samenwerking met R. de Jong verbroken nadat hij hoge percentages commissie ging bedingen, tot 25%. Un hombre sin escrúpulos. Het instituut is lid van een Asociación de escuelas de idiomas. Met Lexton heeft hij goede ervaringen. In de Calle Compañía bevindt zich het secretariaat. Direct naast de Universidad Pontificial. De school bevindt zich in de Calle Bordadores. Een oud gebouw met zo'n 30 leslokalen voor groepen van 6 tot 15 cursisten. Rondgeleid door het instituut door María Jesús.

Activiteiten: curso de secretariado en curso de informática.

Het instituut heeft een eigen uitgeverij met eigen methodes, naast Español en Directo. Aandachtspunten: * Diploma de Español Comercial. Nieuwe afspraak: dinsdag 12 mei: 11.30 gesprek met docenten Rosa y Blanca, 12.00 José Luís. Interessante programma's:

1. Español para viajes y turismo * Curso dedicado a estudiantes de Eiconomía y Comercio, secretarias y personal administrativo, personal de ventas y comercialización. * Curso dirigido a: Directores de Agencias y personal administrativo y de ventas; Tour operadores y empleados; Intérpretes y guías turísticos; Estudiantes de turismo.

2. Español para hoteles y restaurantes * Curso dirigido a: Directores y personal administrativo de hostelería; Recepcionistas y secretarias; Personal de ventas, comercialización y relaciones públicas; Personal de restaurantes; Estudiantes de Hostelería.

3. Español bancario financiero y comercio internacional *Curso dirigido a: Personal de Bancos, directores, contables, auditores y asesores financieros, exportadores e importadores, estudiantes de Economía.

4. La España actual * Curso sobre: los partidos políticos, situación económica, el sistema educativo, las relaciones internacionales, las Autonomías.

5. Correspondencia comercial Estudio de Cartas y de toda clase de documentos usados en las transacciones comerciales. Procedimientos de entrevistas, actas, memorandums e informes.

Toepasbaarheid in Nederland

Het model "Colegio de España" lijkt mij toepasbaar in Nederland, m.n. ten behoeve van de doelgroep van "Cervantes", bovengenoemde cursussen en met name het programma Certificado de Español Comercial Básico. Duur van de cursus: 4 weken. Inhoud: Per dag: 4 lesuren: Lengua española. 1 lesuur: Español Comercial; Conocimientos básicos del vocabulario comercial; Teoría y práctica de la correspondencia comercial y social; Temas comerciales (per maand een ander thema): Sistema Financiera Español, Bancos, Sociedades Mercantiles, Contratos y clasificación, Modos de Pago: L/ y CH/ y lectura, Comentarios de textos económicos. 1 lesuur: Organización administrativo comercial (per maand een ander thema): La Empresa: concepto, elementos, clasificación: Financiación e inversión; Sistema impositivo: tributos y clasificación, I.R.P.F. e I.V.A.: Comercio Exterior: aranceles y sistemas monetarios.

Vragen dinsdag 12 mei. 1. ¿José Luís, interesado en un puesto en el Concejo de Consejeros de Cervantes Benelux? 2. ¿Participación directa? Presupuesto.

Dinsdag 12 mei 1992. Volgens afspraak om 11.30 u. op het instituut. Rosa was aanwezig, maar wist niets van de afspraak. Blanca was er niet. Nieuwe afspraak gemaakt voor woensdag om 20.15 u. José Luís kwam net uit Alicante. Het kwam hem nu slecht uit. Afspraak verschoven naar vanavond 20.15 u. Op het spoor gezet van denken over samenwerkingsmogelijkheden. Dit is Spanje. Nederlandse ondernemers kunnen er niet onderuit hier rekening mee te houden. De mensen zijn van goede wil, maar ten aanzien van het maken van afspraken moet men rekening houden met chaotische situaties. Frapper toujours, "insistir" is de enige oplossing en vriendelijk blijven. Onder invloed van Felipe González kan deze mentaliteit op lange termijn veranderen. Felipe vertelde gisteren op TVE1 con motivo del "Decreto Ley", que trata de la cobertura de los gastos del desempleo, over de primeros contratos die in 1987 met het Spaanse volk zijn gemaakt. Men is niet gewend aan contracten. 20.15 u. Onderstaand voorstel gedaan: * Participatie van J.L. de Celis in het College van Advies. * Joint venture Cervantes Benelux en Colegio de España. * Opname volgende programma's in het programma van Cervantes Benelux: Español para viajes y turismo; Español para hoteles y restaurantes; Español bancario, financiero y comercio internacional; La España actual; Correspondencia comercial * en met name het programma Certificado de Español Comercial Básico. M.b.t. joint-venture gesproken over package-deal, waarbij "participantes" een introducción krijgen in Nederland, een praktijkstuk in Alicante en een afsluiting in Nederland onder de verantwoordelijkheid van Cervantes Benelux. Het logistieke stuk kan worden ingevuld door Lexton. De samenwerking krijgt vorm op basis van een juridisch waterdicht contract. Het College van Advies komt tweemaal per jaar bijeen, een keer in Spanje en een keer in Nederland. M.b.t. de invoering van de bovengenoemde cursussen van het Colegio de España in Nederland, werd in principe afgesproken dat daartoe een docent van Cervantes Benelux deze cursussen enige tijd in Salamanca meemaakt om ze daarna in Nederland te gaan geven. Ik denk hierbij met name aan de coördinator/projectleider van de "open cursussen". Deze projectleider stelt zijn/haar know how nadien beschikbaar aan nieuwe docenten d.m.v. een programma train-the-trainer. De Celis vindt het "una idea brillante" en gaat accoord met het voorstel.

Afspraak: De Celis wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Zaterdag 17 mei 1992. Vanavond met José Luís naar Real-Atlético gekeken. Daarna paseo por la Plaza Mayor en gesprek over de Spaanse volksaard. De Spanjaarden hebben weinig behoefte om hun cultuur en hun gedragspatroon aan "Europa" aan te passen. Alle rijkdom wordt volgens José Luís wel door de Europeanen in Spanje binnengebracht. De Spanjaarden hoeven daar niets aan te doen. Ik heb hem geattendeerd op het gevaar dat de buitenlanders de gehele infrastructnur in Spanje gaan overnemen: "comunicación, alimentación, sistema de distribución". Het maakt de Spanjaard niets uit, als hij maar zijn vida kan leven, dando sus vueltas por la Plaza Mayor y vivir una vida relajada sin estress. Naar zijn zeggen heeft Salamanca 15 escuelas de Español para extranjeros. De grootste is de Universidad. Het Colegio de España is twee. José Luís is naar zijn zeggen de oprichter van de Cursos para Extranjeros op de Universiteit. Vanwege het sistema burocrático is hij onafhankelijk gaan werken. De markt Spaans in Spanje is momenteel groeiende. Het Colegio de España krijgt de meeste cursisten uit de Verenigde Staten. Een belangrijke agent zit in Florida. Europese agenten kunnen naar zijn zeggen moeilijk in deze Amerikaans-Spaanse markt infiltreren. April dit jaar is nog nooit zo goed bezocht geweest. Het Colegio ontving 445 cursisten. In juli worden 600 cursisten verwacht.