VRIJDAG 20 NOVEMBER 2009

WAARDE COLLEGAE

Het doet mij deugd dat HERMAN VAN ROMPUY uit BELGIË is benoemd tot EERSTE VOORZITTER VAN DE EUROPESE RAAD en de Britse eurocommissaris CATHERINE ASHTON tot EU-buitenlandvertegenwoordiger. De heer VAN ROMPUY is immers afkomstig uit het werkgebeid van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en mevrouw ASHTON uit het werkgebied van het INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. Voor de Nederlandse Minister-President JAN PETER BALKENENDE is THANS de weg vrijgekomen om zich te wijden aan de afwerking van de nog sinds MEI 1993 af te werken beleidspunten inzake MIJN BELEIDSPLAN. Zoals de invulling van een NIEUW BESTUUR van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Voor de verdere invulling van dit BELEIDSPLAN is er een belangrijke taak weggelegd voor de leden van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND. In BRUSSEL zijn er in dit verband ook nog verschillende actiepunten af te werken conform de afspraken die ik daar op 6 NOVEMBER 1996 met AMBASSADEUR RÖELL van NEDERLAND heb gemaakt. De statistiek van vandaag sluit hierbij aan. 429 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4084 verwijzende pagina's 68. 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN en 80. BRIEVEN VAN HET KONINKLIJK HUIS TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA. Van de heer VAN ROMPUY verwacht ik nog een reactie op mijn brief BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK BELGIË d.d. 26 JULI 1997 aan zijn voorganger JEAN LUC DEHAENE. 18:10 Ik heb het nieuws vernomen dat ONS KROONPRINSELIJK PAAR heeft afgezien van hun eerder voorgenomen project in Mozambique. Ik heb er vorige week zaterdag nog even over gesproken in DELFSHAVEN en ben buitengewoon gelukkig met Hun besluit en feliciteer Hen hiermee van harte met deze voor Hen ongetwijfeld moeilijke beslissing. Maar het geeft wel ruimte om meer steun te verlenen aan de uitvoering van ONS BELEIDSPLAN.

21 NOVEMBER 2009 CONSTANTINO DE MIGUEL, EXPERIENCIAS HOLANDESAS EN HET EERSTE PAARSE KABINET