WOENSDAG 18 NOVEMBER 2009

WAARDE COLLEGAE

Ik ben weer terug in mijn ivoren toren aan de Costa del Sol. Tijdens mijn vlucht van NIJMEGEN AIRPORT naar MALAGA deed zich een merkwaardig verschijnsel voor. Halverwege de vlucht vroeg de Ierse purser onze aandacht voor een van onze medepassagiers. De man nam de microfoon en liet in het Engels weten dat hij zijn horloge was kwijtgeraakt. Naar zijn zeggen had hij dat horloge ooit gekregen van zijn echtgenote, waarvan hij naar zijn zeggen erg veel van hield. Hierna heb ik die purser persoonlijk aangesproken dat mij dat wel bekend voorkwam. Ik heb van MIJN ECHTGENOTE in 1992 ook een horloge gekregen ter gelegenheid van ONZE ECHTSCHEIDING. Inmiddels heb ik een nieuw horloge ontvangen van mijn kinderen ter gelegenheid van mijn 60STE VERJAARDAG op KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG op ZONDAG 11 NOVEMBER 2007. Na mijn gesprek met die purser heeft hij de passagiers laten weten dat hij de politie zou inschakelen als het desbetreffende horloge niet zou worden teruggevonden. En aldus geschiedde. Bij aankomst moesten wij nog enige tijd in het toestel blijven. En bij het verlaten van het toestel werden wij keurig opgewacht door een groepje dienstdoende politiefunctionarissen. Zij gingen echter niet tot enige actie over maar bleven vriendelijk lachend ons welkom heten zoals ik dat hier ook al jaren gewend ben. In het jaar 2002 heb ik immers volgens afspraak het eerste exemplaar van mijn boek LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES overgedragen aan de commissaris van politie van Torremolinos omdat hij met zijn collega's zo vriendelijk is geweest om het HET MANUSCRIPT te beveiligen tijdens het transport naar de uitgever in VICTORIA in CANADA. Hier in DE ZEVENDE HEMEL ben ik bijna van alle verbindingen verstoken. Hoewel er door TELEFÓNICA maandelijks meer dan 50 euro van mijn rekening wordt afgeschreven kan ik hier geen uitgaande telefoongesprekken voeren via mijn vaste telefoonverbinding. Ook met het internet heb ik hier maar mondjesmaat verbinding. Van mijn Nederlandse rekening bij de ING kan ik geen geld meer pinnen vanaf 1 NOVEMBER 2009. En een nieuwe - ORANJE - betaalpas heb ik nog niet ontvangen. Wel heb ik hier ook onderstaand bericht ontvangen van de KAMER VAN KOOPHANDEL te ALKMAAR d.d. 9 OKTOBER 2009.

Om 14:50 werd ik gebeld door een Spaanse dame van het bedrijf ORANGE met het verzoek over te stappen. ORANGE is vermeld in KONINGINNENDAG 2000, OP DE KOFFIE, GRAN HERMANO II, ZEVEN, HYPES OP DE HELLING TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, VERBAZING, SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO, JIVIN' JAKS, SELFFULFILLING PROPHECY en TERUGBLIK EN PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, maar past VOORALSNOG niet binnen mijn ONTWIKKELINGSSTRATEGIE. De statistiek 487 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 3898 verwijzende pagina's 35. CERVANTESONLINE BELGIË VOSSENJACHT en 88. CERVANTESWEB NEDERLAND HERSTART TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA.17:15 Bericht ontvangen van TELEFÓNICA. Vanaf vrijdag 20 november aanstaande wordt de internetsnelheid verhoogd van 3 naar 6 megabyte per minuut. Dit moet verdere storingen voorkomen in de toekomst. 18:00 Ontvangen van FREEMONT DUBAI INVOICE AF-0101.2010.48175

AD EUR 395. Dit bedrag heb ik om 18:14 op rekening 6845500 overgemaakt. Ik ontving een verzoek van de heer ARTHUR VAN DER POEL met de mededeling Arthur van der Poel has indicated you are a Colleague at De Baak: Since you are a person I trust, I wanted to invite you to join my network on LinkedIn. Op dit moment (18:54) kan ik daar echter de consequenties niet van overzien en brandt het rode lampje weer.

19 NOVEMBER 2009 ORANGE