MAANDAG 17 SEPTEMBER 2007

MORGEN IS HET WEER PRINSJESDAG. Vanaf het moment dat het INSTITUTO CERVANTES BENELUX definitief haar rechten heeft verworven als vermeld in mijn BRIEF AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 4 JULI 1996 heb ik Prinsjesdag twee keer bijgewoond in de NEDERLANDSE RESIDENTIE als vermeld in mijn verslagen van 1996 en 1998. Ook dit jaar heb ik DE NEDERLANDSE REGERING opnieuw om aandacht gevraagd voor de beleidslijnen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in mijn brieven van 14 FEBRUARI 2007 aan de MINISTER-PRESIDENT en de ministers van BINNENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDZE ZAKEN, ECONOMISCHE ZAKEN, FINANCIËN, JUSTITIE, ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN en SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Ik zie dus met belangstelling uit naar de TROONREDE van morgen. Vanuit dat perspectief kijk ik naar de statistiek van vandaag. 471 bezoeken. In de Top 100 van 3477 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor: 62. DE OPEN DEUR 71. PURPLE BIKINI 77. HEATHER 81. CERVANTES STUDIECENTRA en 95. NIEUW LEIDERSCHAP. Ik had u nog niet in kennis gesteld van de ontvangst van onderstaande brief van ALEX d.d. 16 AUGUSTUS 2007.

Informatie over de serverruimte van deze site.

Domeinnaam...............: cervantes.nu
a. Website schijfruimte..: 387468300 bytes
b. Mail schijfruimte.....: 686201547 bytes
c. Database schijfruimte.: 0 bytes
Totaal in gebruik (a+b+c): 1024 MB
Inbegrepen serverruimte..: 1024 MB
Hoogste voor deze maand..: 1024 MB

Het bestand is dus vol. Als u geen nieuws meer ontvangt uit DE ZEVENDE HEMEL weet u waar het aan ligt.

18 SEPTEMBER 2007 PRINSJESDAG 2007