DINSDAG 22 MEI 2007

Als ik de Nederlandse reacties lees op mijn website, zoals deze, op plaats 15 van de statistiek van vandaag, dan rijzen mij regelmatig de haren ten berge. Zelfs de verbinding van de PAARSE HUISKLEUR van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX aan het EERSTE PAARSE KABINET is tot op heden nog regelmatig in twijfel getrokken, hoewel onderstaande brief van de organisatoren van de GOVERNMENT GAME COMPETITIE van 15 APRIL 1997 daarover geen twijfel laat bestaan.

Het is echter wel een goede zaak als mensen doorlezen en voor zichzelf een tipje van de sluier oplichten. Al vanaf het depot van mijn handelsmerk in 1992 heb ik weinig begrip kunnen ondervinden voor mijn werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten. In managementkringen noemen wij dat TUNNELVISIE. Reeds vanaf de oprichting van het FRANS-SPAANS INSTITUUT in 1979 ben ik gewend geweest met overheidsfunctionarissen te communiceren. Dat begon met het aanvragen van lokalen bij de verschillende COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS in den lande ten behoeve van ons talenonderwijs. Vanaf 1981 betrof dat 75 gemeentebesturen in Nederland. Tijdens mijn bestuurslidmaatschap van de VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR BUITENSCHOOLS MONDELING ONDERWIJS inzake een officiële erkenningsregeling voor het particulier mondeling onderwijs door het MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN werkte ik uiteraard op departementaal niveau. Dat gold ook ten tijde van mijn bestuurslidmaatschap van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL. Nadat ik in 1981 ook de directie van het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES had overgenomen is mijn naam uiteraard ook in de Engelstalige wereld bekend geworden. Mijn naam is vermeld in duizenden brochures van NIOW-TALEN en op evenzovele BEWIJZEN VAN INSCHRIJVING. In die tijd ben ik verantwoordelijk geweest voor 20.000 cursisten en 400 free lance docenten in heel Nederland. Bij mijn vertrek bij NIEUW ELAN in 1991 heb ik het advies meegekregen om uitsluitend met DECISION MAKERS te communiceren. Dat heb ik gedaan. Op een enkele uitzondering na. Nadat ik het INSTITUTO CERVANTES had opgericht in 1992 en gebleken was dat de Spanjaarden op hetzelfde idee waren gekomen had ik uiteraard geen enkele andere keus dan ook op dat niveau verder te communiceren. Te beginnen bij DE VERSCHILLERNDE KONINKLIJKE FAMILIES. Zo is die olievlek steeds groter geworden en kan inmiddels tot de grootste officiële netwerkorganisatie ter wereld worden aangemerkt. Ik werk uitsluitend ACCORDING TO THE LAW, zowel in SPANJE, de BENELUX als het VERENIGD KONINKRIJK en verzoek u daarom ook vanuit dat perspectief naar de statistiek van vandaag te kijken: 872 bezoeken. In de Top 100 van 4848 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 20. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 38. CERVANTESONLINE NEDERLAND 1967-2007: ONDERWIJS EN SPANJE 42. BETALINGEN EN CREDITNOTA 45. REPORT 5 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - VALENTINE 58. CERVANTESWEB BELGIË TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 76. CERVANTESONLINE INFO JOHN AND DIANA, THEIR QUIXOTIC QUEST 77. EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO 80. CERVANTESWEB BELGIË EERSTE UITGEBREIDE BRIEF AAN PRINSES DIANA 82. CERVANTESONLINE.BIZ MAXIMILIAAN 93. THE WORK CONTINUES 97. SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 98. FOUR YEARS LATER en 99. VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ.

23 MEI 2007 CONSTANTINO DE MIGUEL