ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2006

Op 3 juni 2005 heb ik op verzoek van de toenmalige President van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen de informatie van deze website verwijderd die zou kunnen worden opgevat als een ongewenste inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Ik heb echter vastgesteld dat ik hierin iets te ver ben gegaan door eveneens de inhoud van de correspondentie te verwijderen waarin de afspraken zijn vastgelegd die ik inzake de STICHTING CERVANTES BENELUX, de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met de Lionsclub Maarn-Maarsbergen heb gemaakt. Deze omissie heb ik vanmiddag hersteld. Het betreft met name de documenten BEVESTIGING AFSPRAAK (1), BEVESTIGING AFSPRAAK (2), UITGEVER, PRESENTATIE, DE POPPETJES OP HUN PLAATS en HET JUISTE MOMENT. Ik beschouw de heren DE GRAAFF en WARNAAR immers als VITALE SCHAKELS in de opbouw van ONS BEDRIJF. Dat komt vandaag ook tot uitdrukking in de statistiek. 459 bezoeken. In de Top 100 van 2352 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 16. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 18. MIJN VOOROUDERS EN NAZATEN 20. HOOGTIJD 28. DE DA VINCI CODE 31. WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR 33. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I 35. MONNIKENWERK 36. SPOORZOEKEN 39. FRIESLAND BOPPE 43. NEW HOPE 49. ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM 54. LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES 71. CERVANTESONLINE BELGIË SEGOVIA, SALAMANCA EN VALLADOLID 73. CERVANTESONLINE BELGIË MIJN VOOROUDERS EN NAZATEN 77. CERVANTESONLINE INFO WELLECOM IN ELLECOM 91. HOTEL BYBLOS 92. EENZAAM EN OOK ALLEEN en 93. VAN DER HEYDEN/VAN ORANJE/DE BOURBON. Vandaag ook speciale aandacht voor de werkmaatschappij die zich moet gaan bezighouden met de VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE.

27 AUGUSTUS 2006 THE DAY BEFORE