WOENSDAG 5 JULI 2006

WAARDE COLLEGAE

Ik kreeg een bericht van iemand die deze website niet begrijpt. Ik wil dit nog wel een keer uitleggen. Dit sluit aan op de correspondentie die ik heb gevoerd met MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL uit BUNNIK als vermeld op VORDERING, SLUITSTUK, THE DRAGON VISION WIZARD OF OZ, VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA, FUSIE KPN/TELEFÓNICA, BUILDING BRIDGES en STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000. Hieraan zitten vooral veel juridische aspecten vast. Ik communiceer mijn ervaringen vanuit mijn verantwoordelijkheid als permanent rechtinstandhoudend eigenaar van het HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX, de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en als oprichter/bestuurslid van de STICHTING CERVANTES BENELUX. De heer VAN AMSTEL heeft dat als zodanig erkend in zijn brief van 15 MAART 2000. Ik citeer: "Wij verschillen simpelweg van inzicht, zoals dat dagelijks tussen mensen pleegt te gebeuren. Zodra uw rapportage tot een einde komt, is dat wat in mijn ogen aardige overeenkomsten met stalking vertoonde, beëindigd, waardoor vanuit twee verschillende visies toch weer één zelfde doel wordt bereikt." Dat DOEL staat vermeld in mijn BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK. Ik heb een MISSIE. Al vanaf het moment dat ik in NIJMEGEN op CERVANTES ben afgestudeerd: HET CREËREN VAN WERKGELEGENHEID VOOR ALLE NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN EN HUN LEERLINGEN. Dat is een HISTORISCHE VERANTWOORDELIJKHEID. Deze website is dan ook tot op heden een communicatiemiddel geweest om alle partijen die ik bij de ONTWIKKELING VAN ONZE ORGANISATIE heb betrokken dagelijks van mijn werkzaamheden op de hoogte te brengen. De lay-out en presentatie komt pas aan de orde zodra de activiteit CERVANTESONLINE kan worden geoperationaliseerd. Dat laat ik dan graag aan PROFESSIONALS over, maar behoud wel graag de eindredactie. Deze site is niet bestemd voor een willekeurige bezoeker. Uitsluitend voor degenen die mijn ontwikkelingsproces hebben gevolgd vanaf het moment dat ik conform een - door de Baak betaald - loopbaanadvies van PSYCHOTECHNIEK in Utrecht in 1991 met de ontwikkeling van ONS BEDRIJF aan het werk ben gegaan.

Dit loopbaanadvies luidde:

1. Starten met een part-time activiteit, bijvoorbeeld 20 lesuren Spaans in het dag/avondonderwijs of een activiteit in de vorm van een projectmatige aanpak. Dit bevordert gevoel van eigenwaarde.
2. Traject daarnaast opstarten.
3. Contacten leggen met potentiële partners, bijvoorbeeld uit VNO-kringen. Beeld vormen van relatiepatronen.
4. I.k.v. Spanjeplan denken aan cultuurtraining/talenproblematiek en bij EG informeren naar fondsen voor samenwerkingsprojecten.
5. Beginnen waar je thuis bent en dan grenzen verleggen, bijvoorbeeld taalcursussen voor managers die Spaans nodig hebben voor hun contacten met Spanje.
6. Daarnaast bouwen: marktverkenning. Scherpt ideeën aan. Dit geeft een realistischer beeld.
7. Schat de risico's goed in, met name op het gebied van samenwerkingsrelaties en financiën.
8. Mezelf de vraag stellen: ben ik eigenlijk wel een ondernemer? Ik heb bewezen te kunnen opstarten.
9. De behoefte vanuit de privésituatie is niet bepalend.

Daarbij de vraag stellen: Hoe kan ik de volgende slag met succes op eigen kracht maken. Aan bezoekers die geen inzicht hebben in dit ontwikkelingsproces heb ik geen behoefte. Op 5 februari 1998 had ik op de Baak een loopbaanadviesgesprek met mijn collega EDWIN DE BEUKELAAR. Nadat ik hem mijn ONTWIKKELINGSSTRATEGIE had uiteengezet was zijn reactie: "Er zijn maar twee vrouwen in jouw leven: LIESBETH en DIANA". Mijn antwoord: "Dat klopt. DIANA is dood. Nu is er nog maar eentje over". Van alle collega's waarmee ik gedurende mijn 39-jarige LOOPBAAN ALS HISPANIST heb samengewerkt heb ik met LIESBETH HALBERTSMA de beste ervaringen. Vandaar dat ik haar tot drie keer toe heb voorgedragen als ZAKENVROUW VAN HET JAAR. Met name vanwege haar visie inzake ETHIEK EN INTEGRITEIT IN HET BEDRIJFSLEVEN. Een visie die ik VOLLEDIG MET HAAR DEEL. Door haar andragologische achtergrond en inzichten op het gebied van ORGANISATIE-ONTWIKKELING heb ik veel nieuwe praktijkervaring opgedaan. Daarom heb ik haar beeltenis THANS hier ook weer naast die van mij opgenomen. Mijn FEEDBACK op het gesprek met EDWIN DE BEUKELAAR is vermeld in EERLIJKHEID. Het doel van deze website is niet om mijn boek te verkopen. Ik heb het boek op de eerste plaats geschreven om de situatie juridisch waterdicht te maken. Er berust copyright op het boek en niemand mag er dus ongevraagd uit citeren. Het dient ter onderbouwing van mijn CLAIM OP HARRODS ten behoeve van ONS BEDRIJF. Daarom heb ik het eerste exemplaar van het manuscript aangeboden aan de BRITSE AMBASSADE IN DEN HAAG, vervolgens aan KONINGIN ELIZABETH, THE OFFICE OF DIANA IN KENSINGTON PALACE, THE PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM, CHRISTIE'S KING'S STREET, THE ROYAL LIBRARY AT KING'S COLLEGE CAMBRIDGE, DE FAMILIE SPENCER IN ALTHORP en REVEREND DAVID BRINDLEY IN WARWICK. Nadat het boek in druk is uitgegeven heb ik eerst een exemplaar verstrekt aan alle direct betrokkenen, met uitzondering van de hoofdverantwoordelijke voor Diana's overlijden. Er zijn procedurele fouten gemaakt. Die dienen te worden gecorrigeerd. Dat geldt ook voor de voormalige PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM. Ik heb nog geen belangstelling voor zakelijke bezoekers. Alles op zijn tijd. Uitsluitend in ondernemers die bereid zijn ZAKELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID voor mij te dragen. CERVANTES heb ik niet geclaimed als gedeponeerd handelsmerk. Maar gedeponeerd op advies van MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL als logisch gevolg van het hierboven vermelde loopbaanadvies. IK WAS DE EERSTE. Mijn motieven tot de oprichting van het INSTITUTO CERVANTES heb ik in mei 1995 uiteengezet aan SU REAL MAJESTAD DON JUAN CARLOS en HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX. Ook heb ik dat vorig jaar nog een keer uitgelegd in VALLADOLID.

En twee jaar eerder in ALCALÁ DE HENARES. Dit heeft naar mijn inzichten geleid tot de uitreiking van de FOUR FREEDOMS AWARD aan KONING JUAN CARLOS op 11 mei 1996.

en het eerste SPAANS STAATSBEZOEK na de VREDE VAN MUNSTER op 25 OKTOBER 2001.

Mijn claim op de instituten met de naam CERVANTES in BRUSSEL en UTRECHT bestaat nog steeds. In dit verband dien ik de belangen van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND. Om aan de wensen van de verschillende binnen het beleidsplan betrokken belangengroeperingen zoveel mogelijk tegemoet te komen heb ik van het 'link' principe gebruik gemaakt om de kaders aan te geven waarbinnen de besluitvorming dient plaats te vinden. Om alle misverstanden te voorkomen: Op deze site is er sprake van GEPLANDE BEDRIJFSACTIVITEITEN en niet van bestaande (hoewel de hierin vermelde bedrijven uiteraard wel profiteren van de aandacht die zij op deze wijze krijgen). Ook hiervoor heb ik het juridisch kader gecreëerd, zijnde een te ontwikkelen HOLDING met werkmaatschappijen op het gebied van OPLEIDING EN TRAINING, WERVING EN SELECTIE, MANAGEMENT, BUSINESS CONSULTANCY, REIZEN, VERTALEN, TOLKEN, PUBLIC RELATIONS, COMMUNICATIE, PUBLISHING, SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, EEN ACTIVITEIT IN DE VERENIGDE STATEN IN SAMENWERKING MET RENNERT BILINGUAL IN NEW YORK EN MIJN SPAANSE COLLEGA'S UIT ALCALÁ DE HENARES, ENTERPRISES (ALS IDEE VAN AMWAY), EEN LUCHTVAARTBEDRIJF, AUTOMATISERING, INTERNET, PRODUCTIONS, VERZEKERINGEN, EEN HOTELKETEN, EEN BANKBEDRIJF (ZONODIG), EEN VOETBALCLUB MET STADION, EEN TELEVISIEMAATSCHAPPIJ EN TENSLOTTE EEN ONROEREND GOED BEDRIJF (Teneinde geïnteresseerde makelaars en verzekeraars een plaats in de organisatie te geven). De deskundigheid inzake de ontwikkeling van deze bedrijfstak berust bij mijn collega's van DE BAAK. Zij beschikken over de - zowel juridische als executieve - expertise en contacten om aan de opbouw van deze bedrijfstak te werken. Daarom heb ik mijn collega HARRY STARREN verzocht van de BAAK-KRING een groep leden af te scheiden in een zogenaamde CERVANTESKRING die aan de opbouw van deze op de Spaanstalige wereld gerichte bedrijfstak kan meewerken ter bevordering van het NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN binnen het kader van de ontwikkeling van MERCOSUR. Dit is mijn BEDRIJFSFILOSOFIE met als basisgedachte DE ONTWIKKELING VAN CERVANTES IS DE ONTWIKKELING VAN EEN FILOSOFIE. Analoog aan het beschrevene in het boek DE ONTWIKKELING VAN DE BAAK IS DE ONTWIKKELING VAN EEN FILOSOFIE dat ik in 1995 in dank van onze voorganger DRS H.W. LULOFS heb ontvangen. Binnen het gehele ontwikkelingsproces ben ik altijd van het principe VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST uitgegaan. Met de hagepreken in 1566 is het grootste communicatieprobleem binnen de geschiedenis van de EUROPESE UNIE ontstaan. De verwerking van deze problematiek heeft eeuwenlang geduurd. Pas op dit moment zijn WIJ in de gelegenheid om die HISTORISCHE KLOOF te overbruggen. Dat was een zware taak en is het nog steeds. Ik dien mij immers te verantwoorden voor de KONINKLIJKE HUIZEN van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK. Inzake MIJN VOORMALIGE RECHTERHAND ben ik uitsluitend geïnteresseerd in de wijze waarop hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor het BEHEER VAN MIJN BEDRIJFSINFORMATIE in het pand waar thans de STICHTING CERVANTES BENELUX is gevestigd: WINTHONTLAAN 200 B12, 3526 KV UTRECHT.

Tenslotte leg ik op deze wijze verantwoording af aan de officiële instanties die verantwoordelijkheid voor mij hebben genomen in het kader van de GEMAAKTE AFSPRAKEN. FINALE: ITALIË - FRANKRIJK

7 JULI 2006 BALKENENDE III