DONDERDAG 23 FEBRUARI 2006

WAARDE COLLEGAE

Sinds woensdag 15 februari heb ik geen horoscoop meer ontvangen. Daarom heb ik mij tot nu toe geconcentreerd op het komende congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Málaga en heb de Presidenta van de vereniging gisteren de volgende brief doen toekomen.

La Presidenta de la ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL Dra. Sara M. Saz Apartado de Correos Número 1 Collado Mediano 28450 MADRID Fecha: Miércoles el 22 de febrero de 2006 Concierne: Inscripción Congreso de Málaga y Ponencia Nuestra ref.: 20060222JHAEPE Querida Sara, A continuación de mi carta y DVD del 6 de febrero te envío mi inscripción para el próximo congreso en Málaga. El título de mi ponencia será CERVANTES EMPRESARIAL. Esto es el resumen para el próximo boletín: En Alcalá de Henares les presenté una ponencia sobre La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes que se encuentra en las páginas 267 hasta 275 de LAS ACTAS DE SEGOVIA. Fue seguido por Cervantes es mi Vida en Valladolid con las últimas palabras: En diciembre de 1996 fundé la sociedad limitada Instituto Cervantes Inglaterra y Gales y delegué mis autoridades el día 18 de abril de 1997 a mi compañera - la Princesa Diana Frances Spencer - para convertirla en una empresa de familia a partir del 28 de septiembre de 1997. Como Ustedes saben Diana murió exactamente cuatro semanas antes de esta fecha. Ya el día 13 de noviembre de 1996 había decidido seguir el proyecto como actividad comercial con el objetivo principal de FOMENTAR TRABAJO PARA TODOS LOS HISPANISTAS en el BENELUX y el REINO UNIDO. Y después del fallecimiento de mi novia decidí cambiar la sociedad limitada en un holding company con varias unidades comerciales bajo los nombres de Cervantes Centros de Estudio, Cervantes Empleo, Cervantes Management Group, Cervantes Asesoramiento, Cervantes Viajes, Cervantes Servicios de Traducción, Cervantes Servicios de Interpretación , Cervantes Relaciones Públicas, Cervantes Comunicaciones, Cervantes Ediciones, Cervantes Español en España y América Latina, Cervantes Estados Unidos, Cervantes Enterprises, Royal Cervantes Airlines, Cervantes Tecnologías, Cervantesonline, Cervantes Producciones, Cervantes Seguros, Hoteles Cervantes, Club de Fútbol FC Cervantes, Estadio Princesa Diana, Cervantes Televisión y Cervantes Inmobiliaria. Ahora quiero explicar como nació el Proyecto CERVANTES EMPRESARIAL el día 5 de enero de 1991 en el seno del patronal de los Paísos Bajos y como trataremos de realizar nuestros objetivos. In het Nederlands Datum: Woensdag 22 februari 2006 Betreft: Inschrijving Congres in Málaga en Lezing Onze ref.: 20060222JHAEPE Beste Sara, Aansluitend aan mijn brief met DVD van 6 februari zend ik je hierbij mijn inschrijving voor het komende congres in Málaga. Titel van mijn lezing wordt CERVANTES ALS BEDRIJF. Dit is de samenvatting voor het komende bulletin: In Alcalá de Henares heb ik u een lezing gepresenteerd over De geestelijke relatie tussen tussen Heydanus, Erasmus en Cervantes die u aantreft op de pagina's 267 tot en met 275 van DE ACTAS VAN SEGOVIA. Dit werd gevolgd door Cervantes is mijn Leven in Valladolid met de laatste woorden: In december 1996 heb ik de Limited Company Instituto Cervantes Engeland en Wales opgericht en mijn bevoegdheden op 18 april 1997 gedelegeerd aan mijn partner - Prinses Diana Frances Spencer - teneinde er vanaf 28 september 1997 een familiebedrijf van te maken. Zoals u weet is Diana exact vier weken voor deze datum overleden. Reeds op 13 november 1996 had ik besloten het project voort te zetten als commerciële activiteit met het voornaamste doel om WERKGELEGENHEID TE CREËREN VOOR ALLE HISPANISTEN in de BENELUX en het VERENIGD KONINKRIJK. En na het overlijden van mijn partner heb ik besloten de limited company om te zetten in un holding company met verschillende werkmaatschappijen met de namen Cervantes Studiecentra, Cervantes Empleo, Cervantes Management Group, Cervantes Business Consultancy, Cervantes Viajes, Cervantes Transalation Services, Cervantes Interpret Services, Cervantes Public Relations, Cervantes Comunications, Cervantes Editions, Cervantes Spaans in Spanje en Latijns Amerika, Cervantes USA, Cervantes Enterprises, Royal Cervantes Airlines, Cervantes Technologies, Cervantesonline, Cervantes Productions, Cervantes Verzekeringen, Hotels Cervantes, FC Cervantes Vitesse, Prinses Diana Stadion, Cervantes Television en Cervantes Inmobiliaria. Deze keer wil ik uitleggen hoe het project CERVANTES ALS BEDRIJF op 5 januari 1991 is geboren in de moederschoot van de Nederlandse werkgeversorganisatie en hoe wij trachten onze doelstellingen te realiseren. 13.30 Ik heb de Spanjepolis ontvangen.

Dit is al een subliem voorbeeld van Nederlands-Spaanse samenwerking op bedrijfsmatig niveau. De statistiek van vandaag. 535 bezoeken. Gemiddeld 349. Jaartotaal 203.777. In de Top 100 van 1695 verwijzende pagina's vandaag geen bijzonderheden. Ik heb gisteravond in Queens wel gesproken met een Engelsman uit Londen die goed bekend is op Kensington Palace en naar zijn zeggen in Arnhem heeft gewerkt bij de BILDERBERGGROEP (78). 16.45 Ondertekende polissen ter verzending aangeboden op het postkantoor van Torremolinos t.a.v. COGESA in MADRID. 19.45 Gezondheidsverklaring met bijlagen gefaxt naar SANITAS in BARCELONA. 21.05 BERICHTEN VOOR CLAUDINE verzonden. 23.17 AZ Alkmaar uitgeschakeld door mijn huidige landgenoten uit SEVILLA.

¡ENHORABUENA SEVILLANOS!

Nog een nieuwtje uit de Spaanse hoofdstad. Documenten gestolen uit Nederlandse ambassade in Madrid De vraag is wanneer dit een keer ophoudt. Het begint op een structureel probleem te lijken dat zich al op 2 mei 1992 heeft gemanifesteerd in VALLADOLID. Toen is ook mijn agenda gestolen uit het Hostal in de Calle del Val. Met mijn volledige reisschema. En later van ONZE KONINGIN voor PALEIS SOESTDIJK uit de auto van het HOOFD BEVEILIGINGSDIENST KONINKLIJK HUIS. De heer Lamèris.

Het wordt nu tijd om aan dit soort praktijken voor nu en altijd een DEFINITIEF EINDE te maken. We moeten toch allemaal op een fatsoenlijke manier ons werk kunnen doen.

24 FEBRUARI 2006 INBRAAK IN DE NEDERLANDSE AMBASSADE IN MADRID