WOENSDAG 22 FEBRUARI 2006

WAARDE COLLEGAE

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De statistiek van vandaag. 576 bezoeken. Dat is wederom het hoogste aantal van deze maand. Gemiddeld 341. Jaartotaal 203.248. In de Top 100 van 1657 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 8. HET KOMPAS VAN FRIGILIANA 10. ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM 12. IN KONINKLIJKE SFEREN 16. SAN VALENTIN 2006 - MUCHAS ROSAS 20. DE RUSSISCHE INVASIE 32. JOHN AND DIANA, THEIR QUIXOTIC QUEST 34. REPORT 35 THE ULTIMATE PREPARATIONS 36. DE BAAK IN TORREMOLINOS 63. FC CERVANTES VITESSE 66. ONDER DE KEIZERSKROON 74. BONNETJES 81. VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ en 86. BILDERBERGGROEP Nieuw in de Top 20 van 340 zoekopdrachten op 7. engelrading en 18. baakse broek. ENGELRADING is het op een herberg of kasteel gelijkend pand bij Heyden - thans Heiden -

in Westfalen, waarvan de famile Van Heyden oorspronkelijk is.

Hier heeft oorspronkelijk een houten kasteel gestaan. Ook wel een SPIJKER genoemd. Hiervan is het SPIJKERKWARTER in ARNHEM afkomstig. Oorspronkelijk ook wel HET GULDEN SPIJKER genoemd. Onlangs heeft men de zich hierin vertoevende dames van lichte zeden en hun respectievelijke werkgevers verwijderd teneinde de wijk weer de grandeur van het verleden terug te geven. Dat was in de week dat ik met YOYO OLIVIER en haar medewerker AUKE uit Friesland - die thans in Amsterdam woonachtig is - in de Steenstraat heb gedineerd. Als beschreven in DURFINVESTEERDERS. Veel interessants is hierover geschreven door Jonkheer Mr Carel Clemens Canisius Marie van Nispen tot Sevenaar in zijn boek 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS. Hij is een zoon van Jonkheer Mr . Carel Marie Otto van Nispen tot Sevenaer en Maria Joanna Alexandrina Ruys de Beerenbrouck en een kleinzoon van Jonkvrouw Maria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heyden en voormalig Minister-President Jonkheer Mr Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck. Wij zijn dus aan elkaar geparenteerd. Tijdens mijn genealogieonderzoek heeft de heer Van Nispen tot Sevenaar hierover verschillende brieven van mij ontvangen, t.w. 't Suideras en zijn bewoners, Reactie op mijn brief van 4 februari 1995, Kruistocht, Dissertatie, Mijn brief van 27 maart 1995, Uw brief van 25 mei 1995, Correctie oprichtingsdatum Stichting Cervantes Benelux. Deze laatste brief aan hem dateert van 13 juni 1995. Voordien had ik al een exemplaar cadeau gedaan aan onze voormalige 'baas', drs. H.W. Lulofs van de Baak. De heer Lulofs heeft terzake hierover de volgende brieven van mij ontvangen: Uw brief van 20 juni 1994, Dank, Telefoontje van 28 september 1994, 't Suideras en zijn bewoners, Bij de vijfde mei, Strategisch Perspectief 2000, Instituto Cervantes in Spanje, Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Herenaccoord, The Philosopher, Lamentatione, The Imperial en Partnership. Deze laatste brief dateert van 29 augustus 1996. Zijn/onze directiesecretaresse heeft in dit verband de volgende brieven van mj ontvangen: Afspraak, Relatiegeschenk, Evaluatie loopbaanadvies, Huishoudelijke klusjes en 26 oktober-borrel. Nadien heb ik mijn berichtgeving voortgezet aan mijn collega's Harry Starren, Liesbeth Halbertsma en Ruud van der Zalm. ONZE FAMILIE heeft al door de eeuwen heen een goede relatie gehad met ENGELEN. Daarom vertoef ik in NEDERLAND ook altijd graag op DE ENGELENBURG. Het nieuws van vandaag: Spanje onderschept 2,5 ton cocaïne Ze hebben klaarblijkelijk nog steeds niet begrepen dat ze hier NIET WELKOM zijn. 19.30 Inscripción Congreso de Málaga y Ponencia verzonden.

23 FEBRUARI 2006 CONGRES IN MALAGA