WOENSDAG 15 FEBRUARI 2006

WAARDE COLLEGAE

De statistiek van vandaag. 435 bezoeken. Gemiddeld 271. Jaartotaal 199.815. In de Top 100 van 1241 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 3. FC Cervantes Dossier Vitesse 9. ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM 10. HET KOMPAS VAN FRIGILIANA 32. SAN VALENTIN 2006 - MUCHAS ROSAS 36. NIEUW ELAN BIJ D66 63. PRETTIG WEEKEND 82. BONNETJES 94. NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2006 en 99. De kikker en de molen van La Mancha. 10.00 NOG STEEDS GEEN NIEUWE HOROSCOOP HIJ IS NOG STEEDS HETZELFDE ALS OP 9 FEBRUARI VORIGE WEEK. 12.45 Het februarinummer van ¡TEMPERAMENT! is uit. Ik heb nog geen toestemming gevraagd om uit deze uitgaven te kopiëren, maar ik kan u wel vertellen dat het interessante artikelen bevat. Onder meer over KPN en het vertrek van MR. SCHELTO BARON VAN HEEMSTRA

als ambassadeur op de AMBASSADE VAN MADRID. In dit verband heb ik vanmiddag ter voorbereiding van het AEPE-congres in Málaga een bezoek gebracht aan de CERRADO DE CALDERÓN en de wijk PEDREGALEJO in MÁLAGA. V. Torremolinos 13.37 Om 14.30 met buslijn 33 vanuit de Paseo del Parque vertrokken naar de CERRADO DE CALDERÓN. A. 14.55 Om 15.30 heb ik op het MALACA INSTITUTO kennis gemaakt met hun docent AUGUSTÍN en nadien onderstaand fragment uit ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL op het secretariaat verstrekt ter attentie van mijn collega's IDA WILLADSEN en BOB BURGER. SIN EMBARGO me alegra mucho la candidatura de Málaga para el próximo congreso. Sobre todo la participación de la Cámara de Comercios. Ya desde hace 1986 me ocupo con la tarea de tender una puente sobre el abismo del mundo universitario y el mundo empresarial. Cuando este congreso en Málaga será llevado a cabo tendré muchas ganas de dar una ponencia sobre el proyecto CERVANTES EMPRESARIAL como continuación a Cervantes es mi Vida, que ya tengo en preparación desde hace el 5 de enero de 1991. También el coloquio en París me parece interesante. Pero tengo todavía algunas experiencias traumáticas a resolver acerca de la capital de Francia. Porque allí murió mi novia inglesa en el Hospital St. Salpétrière en la madrugada del 31 de agosto de 1997.

Pero espero que el coloquio proyectado contribuirá a superar aquella tragedia.

XLI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEPE

MALAGA
Tras los contactos previos antes del Congreso de Valladolid, hemos seguido en comunicación más frecuente desde entonces mediante varias cartas con
Javier García, Secretario de ACEM (Asociación de Centros de la Enseñanza del Español de Málaga) y en resumen, la propuesta es la siguiente: la Cámara de Comercio de Málaga les dio hace tiempo el visto bueno para apoyar económicamente la propuesta de ACEM para celebrar en 2006 el congreso en Málaga. ACEM sería así el principal patrocinador. Están buscando otros patrocinadores y colaboradores, por lo que esperan poder hacer una aportación económica a los gastos del congreso similar a la que hemos recibido los años anteriores. Sus intereses son, para rentabilizar su aportación a largo plazo, dar a conocer la ciudad de Málaga para el aprendizaje del español, mostrando al profesorado europeo las condiciones óptimas de Málaga para ello, así como el alto nivel de calidad de las escuelas de español asociadas a ACEM. Proponen para ello una visita guiada a sus escuelas y que algunos de sus profesores impartan una o dos ponenclas de didáctica aplicada. Están investigando para la celebración de las sesiones algún lugar emblemático de la ciudad, que sea céntrico y próximo al posible alojamiento. Expone numerosas actividades y lugares para las visitas culturales, incluídos el Museo Picasso y la Alhambra de Granada.

De vertaling. Middels de contacten die vooraf zijn gegaan aan het Congres van Valladolid, zijn we vanaf dat moment middels verschillende brieven het meest frequent in contact gebleven met Javier García, secretaris van de ACEM (Vereniging van studiecentra in de Spaanse taal in Málaga) en resumerend luidt het voorstel alsvolgt: De Kamer van Koophandel van Málaga heeft hen enige tijd geleden het groene licht gegeven voor financiële steun aan het voorstel van de ACEM om in 2006 het congres in Málaga te houden. De ACEM wordt hierdoor de belangrijkste sponsor. Zij zijn op zoek naar meerdere sponsors en medewerkers, waarmee zij hopen een financiële bijdrage aan de kosten van het congres te kunnen leveren die vergelijkbaar is met de bijdragen die wij in de voorgaande jaren hebben ontvangen. Om hun bijdrage op langere termijn winstgevend te laten worden is het hun belang de stad Málaga te leren kennen om Spaans te leren door de Europese docenten de optimale condities daartoe van Málaga te tonen, alsmede het hoge kwaliteitsniveau van de scholen die bij de ACEM zijn aangesloten. Daartoe stellen zij een begeleide excursie voor naar hun scholen en één of twee lezingen over toegepaste didaktiek door enkele docenten van hen. Zij zoeken voor het houden van de sessies een geschikte lokatie in de stad die in het centrum ligt ofwel dicht bij het mogelijke logeeradres. Zij hebben een overzicht gemaakt van talloze activiteiten en plaatsen voor de culturele bezoeken, waaronder het Picassomuseum en het Alhambra van Granada.

Wanneer dit doorgaat wordt dat voor mij een thuiswedstrijd waarbij ik dan ook graag een groot aantal Nederlandse collega's hoop te mogen ontvangen. Bij die gelegenheid houd ik dan ook graag een ponencia inzake de beleidsdoelstellingen van onze holding, zoals ik dat in MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO heb aangekondigd en als vervolg op Cervantes es mi Vida.

AUGUSTÍN heeft mij laten weten dat het MALACA INSTITUTO lid is van de hierboven genoemde ACEM (Asociación de Centros de la Enseñanza del Español de Málaga) en was zeer te spreken over het hoge gemiddelde bezoekers per dag van deze site. Nadien heb ik een wandeling gemaakt door de aan zee gelegen wijk PEDREGALEJO. De thermometer tegenover het hotel EL NOGAL - waar ik van 23 tot 26 oktober 1995 op verzoek van COLLEGA WILLADSEN heb gelogeerd - gaf om 16.00 de aangename temperatuur van 24º aan. 16.05 Kort bezoek aan het instituut ALHAMBRA tegenover CERVANTES (16.06)

ALHAMBRA heb ik reeds in november 1985 voor het eerst bezocht. Samen met mijn collega's ALBERTO SAMPERE uit MADRID en JOSÉ LUÍS LAGARTOS van het instituut GRAN CANARIA SOL in LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Joaquín Chacón was in SEVILLA.Tot slot om 16.28 het instituut MALAGA PLUS. Directeur JAN LOUWERS was nog niet aanwezig. Ik heb wel kennis gemaakt met een Engelse docent die Engelse les kwam geven aan Spaanse kinderen. MALAGA PLUS is ACREDITADO COMO CENTRO DE ESTUDIOS door het INSTITUTO CERVANTES UIT ALCALÁ DE HENARES. Een eis die ik ook stel aan de particuliere instituten in de BENELUX, die met gebruikmaking van mijn handelsmerk op basis van een LICENTIE-OVEREENKOMST als CERVANTES STUDIECENTRUM dienst doen. Ik zal daarbij wel de nadruk leggen op het SPECIALISME van het desbetreffende STUDIECENTRUM. Mijn criterium is en blijft altijd

KWALITEIT

Om 16.35 ben ik naar Torremolinos teruggekeerd. Aankomst om 17.30. 20.06 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to IDA WLLADSEN and BOB BURGER.

Dear IDA WLLADSEN Y BOB BURGER

Esta tarde presenté un fragmento de mi página web ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL en vuestro secretariado con motivo del planeado congreso de la AEPE a finales de julio de este año. Encontraráis el mismo texto en el mensaje BEZOEK AAN MÁLAGA de hoy. Llamo vuestra atención especial para Plan de Empresa Instituto Cervantes Holding Limited Introducción y los demás capítulos siguientes.

¡DESDE TORREMOLINOS UN ABRAZO!

23.50 Betis Sevilla heeft vanavond het geheime wapen ingezet tegen AZ:

NUMMER 28 gevolgd door een tweede goal van nummer 29. Er valt dus nog heel wat goed te maken in ALKMAAR.

16 FEBRUARI 2006 LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS