DONDERDAG 2 FEBRUARI 2006

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE

Ik kom nog even terug op de mededeling van Peter van der Vorst van gisteren inzake de oorzaak van het dodelijk ongeval van Diana. Hij liet daarbij weten dat de heer Stevens had opgemerkt dat het onderzoek - dat thans dient te zijn afgerond en op grond waarvan de rechter mijn Claim op Harrods thans dient te formaliseren - nog langer kan voortduren dan was gepland. Het ziet er dus naar uit dat de heer Al Fayed de gehele zaak tracht te rekken om op die wijze onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Mijn Claim op Harrods is met name gebaseerd op het feit dat de directie van het Ritz Hotel - waarvoor de heer Al Fayed persoonlijk verantwoordelijk is - een dronken chauffeur beschikbaar heeft gesteld in de bewuste nacht van 30 op 31 augustus 1997. Volgens Van der Vorst zouden na het ongeval bij de lijkschouwing van chauffeur Henri Paul de bloedmonsters zijn verwisseld van de heer Paul en een zogenaamde "dronken zelfmoordenaar". De vraag komt daarbij op hoeveel drank Diana's ontvoerder zelf zou hebben gedronken voordat hij haar naar zijn appartement wilde ontvoeren. Ik ben van mening dat de veroordeling van de heer Al Fayed Senior tot betaling van het totale schadebedrag aan ons bedrijf nog deze maand dient te geschieden. Boulevard vertoonde opnieuw een foto van Diana. Hiervoor heb ik geen toestemming verleend. De enige die daartoe gerechtigd is is mijn gevolmachtigd directeur. Dit is een pure juridische aangelegenheid en staat wat mij betreft los van de militaire missie naar Afghanistan. Vastgesteld feit is in ieder geval dat de chauffeur van Diana en haar ontvoerder in de bewuste nacht de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur heeft overschreden. Of hij daarbij al of niet dronken was is daarbij mijns inziens van ondergeschikt belang. Had hij zich aan de normale verkeersregels gehouden en Diana's wensen gerespecteerd, dan zou dit ongeval - wellicht - niet hebben plaatsgevonden. Vandaag gaan mijn oprechte gelukwensen uit naar Prins Willem-Alxander en zijn echtgenote bij de vierde verjaardag van hun echtelijke verbintenis. Handeling om 15.56 afgewerkt op het moment dat de heer Bakker van D66 belangstelling heeft getoond voor boezems en de daarbij geldende opmerking

HAND IN EIGEN BOEZEM

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de heer Bakker terzake over onvoldoende dossierkennis beschikt.

Daarvoor had Diana alle juridische randvoorwaarden reeds gecreëerd. Via de tekstpagina van het NOS-journaal heb ik kennis genomen van de mededeling van de Nationale Ombudsman aan Jan-Peter Balkenende dat er bezwaren zijn gerezen tegen de benoeming van de heer De Grave door Minister Hoogervorst nadat laatstgenoemde hem had geadviseerd te solliciteren. De door de ombudsman voorgestelde nieuwe benoemingsprocedure brengt de CONTINUÏTEIT VAN ONS PAARSE BELEID ernstig in gevaar. Dat gold ook voor de ongelukkige opmerkingen van D66-minister PECHTOLD. Boris Dittrich heeft op dit punt nog net op het juiste moment een totale instorting van zijn partij weten te voorkomen. De voordracht van de heer Herman Wijffels als bewindvoerder van de Wereldbank heeft mijn volledige goedkeuring. Ik heb ook kennis genomen van de mededeling van Mr. Abraham Moszkowicz dat zijn cliënt tot Valentijnsdag in hechtenis blijft en dat op die dag wordt besloten of die termijn al of niet wordt verlengd door het Openbaar Ministerie. Met grote waardering heb ik het betoog gevolgd van de heer Bert Koenders van de PvdA inzake de handhaving van het Internationaal Recht inzake de uitzending van het contingent Nederlandse militairen naar Afghanistan. Een waardig opvolger van WIM KOK.

De nieuwe statistiek van vandaag. 482 bezoeken. Jaartotaal 196.227. De Top 10 van 353 eerste pagina's 1. / 2. Cervantesonline 3. Cervantes Studiecentra 4. Notices Historiques et généalogiques sur les nobles et anciennes maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère, de Bylandt van der Moten etc., Anvers, 1847. Vertaling uit het Frans door J.L. van der Heyden. 5. Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes 6. Royal Cervantes Airlines 7. FC Cervantes Dossier Vitesse 8. Genealogie 26 oktober-borrel 9. Retour Nijmegen-Wassenaar II 10. Business Plan English Version 1996 Top 100 van 319 verwijzende pagina's 1. Direct Request 2. ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM 3. Cervantes.nu 5. 1967-2005: Onderwijs en Spanje 6. Cervantesonline 7. Genealogie 26 oktober-borrel 9. Onder de Keizerskroon 10. The Golden Key 11. Cervantesonline Nederland FC Cervantes Dossier Vitesse 12. Report 5 Valentine 13. Weekly Report 17 Stratford-upon-Avon and Warwick 14. VOORSPOEDIG - PRÓSPERO -PROSPEROUS 2006 15. Retour Nijmegen-Wassenaar II 16. FC Cervantes Dossier Vitesse 17. Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes 18. Verzoek aan Mr. Abraham Moszkowicz 19. Lady in Blue and Purple 20. Diana 21. Halbertsma en Van der Heyden 22. Idem 23. Segovia, Salamanca en Valladolid 24. Hartoperaties 25. Spaans Staatsbezoek t.a.v. de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden 26. Spoorzoeken 27. EN DAN NU.... HET SYSTEEM 28. FC Cervantes Dossier Vitesse 29. Purple Heart 30. Su Majestad el Rey 31. De kikker en de molen van La Mancha 32. Weekly Report 18 Why not John? 33. Cervantesonline Nederland Gebed zonder (Van den) Ende 34. Dynasty 35. New Hope 36. Terugblik op 5 september 2003 37. Retour Nijmegen-Wassenaar III 38. Brieven van het Koninklijk Huis 39. Cervantesonline Nederland Retour Nijmegen-Wassenaar I 40. Koninklijke Wegen 42. Retour Nijmegen-Wassenaar II 43. Selffulfilling Prophecy 45. Cervantesonline Nederland 46. Instituto Cervantes Holding Limited 47. Wir Herren von Heyden 48. Het Juiste Spoor 49. Kaagweek 50. Alumnidag 2005 51. Nazaten Gillis van der Heyden 52. Preparing for Dinner 53. Dagboek 008 54. Back in The Netherlands 55. Cervantesonline Nederland Letters on behalf of Lady Sarah Mc Corquodale 56. Arreglo Amistoso 57. FC Cervantes Arnhem 58. Joost 59. Nieuwe statistieken december 2005 60. Nieuwe Start 61. Wedden op het Winnende Paard 62. Cervantesonline Nederland Van Hof naar Home 63. De spijker op zijn kop 64. Fuengirola 65. Heydens Karwei 66. Nationale Onderwijs Tentoonstelling 67. Plan de Empresa Instituto Cervantes Holding Limited 68. Royal Cervantes Airlines 69. English Breakfast 70. Op Hoop van Zegen 71. Verslag Alcalá de Henares 72. Cervantesonline Nederland La Paz de Valladolid 73. Help de Adel in het Zadel 74. Franse kaas en Spaanse wijn in Hotel Guadalpin in Marbella 75. Jivin' Jaks 76. Van Gaal en Nieuw Elan 78. Retour Nijmegen-Wassenaar I 79. STATISTIEKEN FEBRUARI 2006 80. De Vijfde Zuil 81. Arreglo Amistoso 82. NIEUWE START 83. Fresas con Nata 84. Valentine 85. De Regenboog 86. Cervantesonline.info 88. EENZAAM EN OOK ALLEEN 89. Cervantesonline.info Business Plan Introduction 90. Cervantesweb Nederland Carrièreplanning 91. Genealogie 92. De Harp 93. Verbazing 94. Engels Weekend 95. Samen aan de slag 96. Villa Felderhof 97. Lady Sarah MacCorquodale 98. Margarita 99. Inspirerend leiderschap 100. Google Top 20 van 27 zoekopdrachten 1. fotojournalist peter vincent schuld 2. amway en rijk worden 3. gaby van baal 4. Peacock Garden warwick 5. amway bedriegt 6. cervantes translation 7. clubcherie 8. comprar empresas de hacienda 9. congratulaciones wedding cards spanish 10. dibujo conmemoracion 11. emily bremers 12. error 3259 espera servidor 13. genealogie van egmond 14. ghristian guillaume 15. infancia de felipe de borbon y grecia 16. interacademie hulscher 17. kathryn gustafson rights of man square evry france 18. ken stronach 19. lady diana 20. lazarillo de tormes Het nieuws van vandaag Nederlandse Uruzgan-missie vrijwel zeker Dat doet mij deugd. Mijn complimenten deze keer aan Minister Bot. Dat is goed. Maar dan zullen we toch op DE ENGELENBURG moeten gaan wonen. Dan nodigen wij Gaby van Baal ook een keer uit voor een expositie.

3 FEBRUARI 2006 EENHEID, RECHT EN VRIJHEID