ZATERDAG 19 NOVEMBER 2005

WAARDE COLLEGAE

UNA ROSA BLANCA is mijn favoriete canción dat door RAQUEL van MAR ADENTRO wordt gezongen. Zo is de kreet tudelú, toedeloe of To the Loo hier inmiddels ook doorgedrongen in het HOTEL CERVANTES.

In dat verband vernam ik gisteravond dat LADY JANE FELLOWES - één van de twee zussen van Diana - zou hebben besloten Diana's vermogen te schenken aan een partij die niet voorkomt in mijn brieven aan Haar. Dit zou afgelopen donderdag in de Daily Mail hebben gestaan. Als dat klopt zou ik dat dan ten zeerste betreuren. Ik heb altijd nog de stille hoop dat het geld uiteindelijk ten goede komt aan ONS ZEVENDE PROJECT. Het is mij ook niet bekend of LADY JANE FELLOWES terzake handelingsbevoegd is. Voor zover mij bekend heeft haar zus LADY SARAH MAC CORQUODALE zich steeds aan de juridische zaken gewijd inzake het PRINCESS DIANA MEMORIAL FUND. Volgens de officiële website van het fonds zijn er echter al 350 organisaties die door het fonds worden ondersteund. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er allerlei afspraken zijn en/of worden gemaakt welke ik niet met Diana heb afgesproken. Maar ik heb wel goede hoop dat zij ook een keer aan de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION zullen denken. Daarom heb ik besloten deze week nog zoveel mogelijk werkverslagen die ik haar heb doen toekomen vanaf 6 februari 1997 aan deze website toe te vertrouwen. Dat zal dan wel ten koste gaan van de verkoopcijfers van mijn boek - dat naar mijn idee een gewild collectors item zal worden - maar dan wordt de informatiestroom ook iets duidelijker voor de betrokkenen. Ik stel vast dat het fonds thans is gevestigd in de County Hall, Westminster Bridge Road, London SE1 7PB.

De statistiek 288 bezoeken. Gemiddeld 268. Jaartotaal 209.837. In de Top 100 van 1663verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 5. cervantes.nu 21. Webstatistiek 24. Dijkstal Number One 57. La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes 65. Weekly Report 32 to Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales en 80. DE KEIZERSKROON WERKT De Top 20 van 356 zoekopdrachten 1. de brief van don juan 2. princesa diana 3. bank cheque 4. bart van thienen 5. princess diana 6. elka stegeman 7. mr andrews flegh 8. amsterdamse octopus bende 9. cervantes y shakespeare 10. marks & spencer 11. www lady di's flat in londenengland.com 12. althorp 13. cervantes seguros 14. diana de gales 15. don quijote de la mancha 16. earl charles spencer 17. harrods 18. kensington high street london 19. lady diana 20. landgoed eikenhorst DRIEBERGEN

Het leukste nieuws van vandaag is nog de doop van prinses Alexia in Wassenaar Ik volg deze heuglijke gebeurtenis wederom via de televisie.

Wederom met tal van bekenden.

Ook de troonsbestijging van Prins Albert van Monaco heeft mijn aandacht in verband met www.cervantes.nu waarvan sprake is in The Ultimate Mixing Revolution. Het SPAANSE VORSTENHUIS is niet aanwezig. Ook Barcelona heeft zich thans onder de keizerskroon geschaard. Dat was echter niet mijn bedoeling. Ook zit de Keizerlijke Eendracht Combinatie weer in de lift. Klaarblijkelijk moeizaam. Maar de punten tellen. AHEAD ONLY.

23 NOVEMBER 2005 UNA ROSA ROJA