VRIJDAG 4 NOVEMBER 2005

WAARDE COLLEGAE

Vandaag is mijn reactie op het bericht van het Haags Juristen College aan de orde. Maar eerst de statistieken. 277 bezoeken. Jaartotaal 205.652. In de Top 100 van 506 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 17. Weekly Report 17 31. EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ 81. DON'T CRY FOR ME ARGENTINA 83. Cervantesonline Nederland La Paz de Valladolid 88. Friesland Boppe 90. Weekly Report 18, Weekly Report 32 en 97. ¡VAMOS AL GRANO! Nieuw in de Top 20 van 71 zoekopdrachten op 1. de brief van don juan Hierbij denk ik aan de brief die ik op 23 mei 1992 aan Liesbeth heb geschreven vanuit El Toboso. 3. www lady di's flat in londenengland.com Ik ben er steeds vanuit gegaan dat wij daar samen zouden gaan wonen vanaf 28 september 1997 en vraag mij af wat daarmee is gebeurd. 7. meyburg groep is een zeer deskundige groep belastingadviseurs die samenwerkt met KPMG. Mijn collega is een dochter van Eefke Meijburg en naar mijn inzichten goed ingevoerd in de accountancy. 15. broderick munro wilson kan ik niet plaatsen. 19. colegio maravillas benalmadena heb ik bezocht op 30 mei 1992. 12.40 Mark Verhoef Customer Service Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. Geachte heer Verhoef, Ik bevestig de goede ontvangst van uw bericht van gisteren zoals u kunt lezen op EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ Mijn betaalopdracht ad EUR 59,25 heb ik kort hierna ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Ik ben echter van mening dat de Britse autoriteiten ernstig tekort zijn geschoten bij het uitvoeren van hun legal duties terzake. Daarom geef ik u hierbij een chronologish overzicht van de gebeurtenissen vanaf de oprichting van de limited. Na ontvangst van mijn benoeming tot directeur van dit bedrijf als vermeld op Your ref PSU/CO heb ik de heer Alan Beer van NatWest in Folkestone verzocht een bankrekening te openen voor dit bedrijf ref. account number 66834465 Men heeft mij toen rekening nummer 66834465 toegekend. De door mij ondertekende handtekeningenkaart heb ik op 21 april 1997 verstrekt aan de heer Tony Cottrell van de vestiging in 55 Kensington High Street in Londen ref. account number 66834465 d.d. 13 mei 1997. Daarbij heb ik mijn Britse partner - die in die tijd daar aan de overkant woonachtig was - verzocht die handtekeningenkaart eveneens te ondertekenen teneinde financiële transacties voor ons bedrijf mogelijk te maken ref. Weekly Report 16 met de woorden Finally this letter is to authorize you to act on my behalf before NatWest Kensington Royal Garden Branch. Het is mij niet bekend of Zij dit ooit heeft getekend gezien de mededelingen als verwoord aan de heer R.M.H. Franssen van de ING Bank Nijmegen Dukenburg en uw collega T.Th.A.J. Manders ref. Inland Revenue d.d. 25 juni 1997. Zoals u ziet heeft er nadien een correspondentie plaatsgevonden met Her Majesty's Tax Collector de heer G.P. Mitchel van Inland Revenue in Dover. Na uw verzoeken om u een BTW-nummer te doen toekomen heb ik de heer Mitchel op 31 maart van dit jaar om een VAT-nummer verzocht ref. VAT-number Instituto Cervantes Ltd Hierop heb ik geen reactie ontvangen anders dan de mededeling van uw collega Ina Bruchman op 8 september 2005 13:25:58 met de mededeling Betreft: Tax District Instituto Cervantes Ltd. Geachte heer van der Heyden, Graag willen wij u erop wijzen, dat Inland Revenue (de Engelse belastingdienst) de Tax district waarvan uw Limited Company deel uitmaakt, gewijzigd heeft. Dit houdt in dat het dossier dat Inland Revenue van uw Limited Company houdt is verhuisd naar een andere plaats en dat u een nieuw referentie nummer van hen heeft gekregen. U zult hier verder niets van merken, behalve dat het referentie nummer op de post die u van hen krijgt veranderd is. Het nieuwe adres van Inland Revenue is veranderd naar: Inland Revenue N.G. Crutchfield Kent Area Medvale House Mote Road Maidstone Kent, ME15 6AE United Kingdom Uw nieuwe referentie nummer is 579-67551-27448. Dit dient slechts voor uw eigen administratie en u hoeft verder niet op deze brief te reageren. Ik heb dit bericht opgenomen op Brantsen van der Zyp. Nadien heb ik de heer Christopher Dodd - die in Maidstone woonachtig is - om zijn medewerking verzocht inzake de aanvraag van een VAT-nummer. Hiertoe heb ik hem het laatst gesproken op vrijdag 21 oktober jongstleden nadat ik een aan hem daartoe strekkend verzoek per brief in zijn hotel in Torremolinos had bezorgd ref. Request for a favour Vanaf het overlijden van mijn Britse partner op 31 augustus 1997 heb ik mijn collega Drs E.H. Halbertsma verzocht voor de oplossing van dit probleem alle juridisch noodzakelijke handelingen te verrichten ref. Machtiging e.v. Het is mij niet bekend of mevrouw Halbertsma bankrekening 66834465 inmiddels heeft geopend bij NatWest in Kensington. In de tijd dat ik intensief met haar heb samengewerkt van 1 november 1989 tot 15 juli 1991 heb ik haar leren kennen als een uitermate consciëntieus manager. Wel heb ik His Royal Highness The Prince of Wales in een aangetekend schrijven d.d. 24 september 2005 ref. Eight Years Later en Correction om zijn medewerking verzocht teneinde deze problematiek tot een definitief einde te brengen. IN HET VERTROUWEN U HIERMEDE NAAR BEHOREN TE HEBBEN GEÏNFORMEERD MET VRIENDELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN - TORREMOLINOS Ik hoop dat wij hierdoor nu weer conform planning met ons bedrijf kunnen doorgaan. Ik zag gisteravond het Spaanstalige artikel OCHO AÑOS SIN DIANA Er zijn dus nog meer mensen die HAAR missen. Van Léontine Freeve ontving ik eveneens boletín número 4 van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. HARTELIJK DANK LÉONTINE EN GOED WEEKEND En als ik dan zo op die zee kijk onder de tonen van Tango van JULIO IGLESIAS zien WIJ de bolling van de horizon. Maar nu bij DAGLICHT.

5 NOVEMBER 2005 HOTEL BYBLOS