WOENSDAG 19 OKTOBER 2005

WAARDE COLLEGAE

LEAN ON ME werd er gisteravond tijdens de avondmaaltijd gespeeld. Dat was een goede keus. Het brengt mij in gedachten terug naar HOOFDDORP als beschreven in mijn Brieven aan Breuker. In dit verband is het belangrijk ALTIJD op je collega's te kunnen rekenen. ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN. Om samen het FORT VAN NEDERLAND te blijven verdedigen en vervolgens naar samenwerkingsvormen te gaan kijken. Dat is de kern van ons POLDERMODEL dat ik gistermorgen in de trein van Torremolinos naar Málaga nog heb besproken met een mevrouw uit de omgeving van ROTTERDAM met haar echtgenoot en twee dochters (naar ik aanneem). 15 jaar geleden deden WIJ aan visie-ontwikkeling in HOOFDDORP en NOORDWIJK. Die visie staat nog recht overeind als een HUIS. Het lied eindigt dan ook met I NEED SOMEONE TO LEAN ON. Ik hoop dan ook dat ik daarop kan blijven rekenen. De statistiek. 776 bezoeken. Gemiddeld 617. Jaartotaal 203.464. In de Top 100 van 1489 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 7. Genealogie 26 oktober-borrel 14. Dijkstal Number One 16. FC Cervantes Dossier Vitesse 25. Cervantesonline Nederland H&H aan Liesbeth Halbertsma 26. Toledo 27. Cervantesonline België In Koninklijke Dienst 30. Instituto Cervantes Holding Limited 33. Cervantesweb Nederland De ware Jacoba 36. Cervantesonline Nederland Baak-Kring/Cervanteskring 37. Europees Referendum 38. Maximiliaan 40. Monnikenwerk 41. Cervantesonline België Cáceres 48. Cervantesonline Nederland Van Hof naar Home 52. Bronsgroen Eikenhout 54. Blauw Bloed 55. Diana 58. Terugblik op 28 september 1997 60. Santa Diana 63. Vossenjacht 64. Soldaat van Oranje II 65. Verzoek aan Mr Abraham Moszkowicz 67. Helderziendheid 68. La Paz de Valladolid 69. Eerste uitgebreide brief aan Prinses Diana 70. De Regenboog 71. Cervantesonline België FC Cervantes Dossier Vitesse 80. Lorca 81. FC Cervantes Arnhem 86. Valentijn 89. My Dear Royal Highness

90. Su Majestad el Rey 91. Vitesse en de Wereldbank 92. English Breakfast 97. Apeldoorn-Wijk-Buren-Doornenburg 98. Hoofdlijnen en 100. Klinkklaar.

ONDERSTAANDE ACTIEPUNTEN DIENEN NOG TE WORDEN UITGEVOERD

1. De publikatie van het Testament van Prinses Diana van december 1996
2. De inhoudelijke reactie van His Royal Highness The Prince of Wales
3. Een rechterlijke uitspraak door een Britse Magistraat of Her Royal Majesty Queen Elizabeth II
4. Vergoeding van de schade door het Management van Harrods aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales

Als vermeld in Eight Years Later aan HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES

Nieuw in de Top 20 van 317 zoekopdrachten op 1. erno de bruijn was een van mijn medecursisten bij Nieuw Elan Derde van links op de eerste rij op onderstaande groepsfoto op Woudschoten in ZEIST. Naast het KNVB sportcentrum. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat.

4. john1. van der heyden Helemaal links staande naast de groep in kostuum op dezelfde foto uit 1989. Het wordt nu ook tijd dat mijn vanaf 1979 zorgvuldig opgebouwde bestanden terugkomen in ons bedrijf. Ik ben de facto absoluut niet materialistisch ingesteld. Daarom heb ik verzocht al die miljoenen op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux te laten binnenkomen in de hoop wel mijn geïnvesteerde spaarcentjes te mogen terugontvangen. De cursusgroep van Nieuw Elan die we hierboven zien bestond uit 35 uit 1400 kandidaten zorgvuldig uitgeselecteerde academici met de bereidheid de handen uit de mouwen te steken om werk te genereren. Dat is ook altijd het uitgangspunt van mijn handelen geweest nadat ik op 13 juni 1977 mijn MO-diploma SPAANSE TAAL EN LETTERKUNDE kreeg uitgereikt. Voortdurend kreeg ik te horen dat er geen werk was. Er was werk genoeg. Alleen geen geld om het te betalen. Dit was onder andere ook het gespreksthema met de mensen uit HUIS TER DUIN in NOORDWIJK afgelopen zondag. Mevrouw VAN KIMMENAEDE liet mij daarbij weten dat haar vader directeur was geweest van de ambachtschool in Nijmegen. Ik heb haar laten weten dat mijn vader daar ook nog op had gezeten. Het was in de crisistijd die ik tijdens de Alumnidag 2005 nog eens heb herbeleefd. Ik heb er hard voor moeten werken om de TOP OF THE WORLD te bereiken. Liesbeth heeft onze romance ook altijd geheim gehouden. Van mij mag zij hem nu openbaren. Daar is niets mis mee. Voor mij is LIEFDE nog steeds de drijvende kracht waarop een GEZONDE SAMENLEVING gebaseerd dient te zijn. Dat is ook de kracht van Nieuw Elan. Om eerlijk te zijn kan ik het gerommel in het NEDERLANDSE KABINET niet meer aanzien. Tijdens PAARS I hield WIM KOK in ieder geval de touwtjes strak in handen. Elke vrijdagmiddag kwamen ze bij elkaar in dat torentje en werden - naar ik mag aannemen - mijn instructies uitgevoerd omdat ik met Liesbeth had afgesproken uitsluitend met DECISION MAKERS te communiceren. Dat schijnt klaarblijkelijk nog onvoldoende te zijn doorgedrongen in de LAGE LANDEN AAN DE ZEE. Gisteren moest de Minister-President weer eens een eigenzinnige voormalige burgemeester van Wageningen tot de orde roepen die tot minister is gebombardeerd nadat Thom de Graaf zijn zin niet meer kreeg. Ik vraag mij nu in gemoede af hoe het zit met de algemene kennis van de Nederlanders inzake HET BELEID VAN PAARS. Reinier van den Berg vertelde gisteravond tijdens zijn weerpraatje met een strak gezicht 'U ziet hier beelden uit Katwijk aan Zee' terwijl men beelden vertoonde van HUIS TER DUIN in NOORDWIJK

naast ZON EN ZEEBAD.

Ik vraag mij af of men vergeten is dat ik in dit Hotel in 1989 ook nog een SPAANSE REGERINGSDELEGATIE heb ontvangen omdat er verder niemand was die hen naar behoren in het Spaans te woord kon staan. En dat ik in dat hotel in juli 1997 zowel de Nederlandse MINISTER-PRESIDENT als de toenmalige MOEDER VAN DE BRITSE KROONPRINS heb uitgenodigd voor de lunch. De zon schijnt weer aan de SPAANSE ZUIDKUST. Ik volg dus weer het advies van de astroloog en neem wat rust vandaag.

20 OKTOBER 2005 CERVANTESKRING