MAANDAG 11 JULI 2005

WAARDE COLLEGAE Bij het Hof van Holland denk ik op de eerste plaats aan een rechtbank. Ook aan de Graven van Holland. Zo heeft mijn vader FLORIS mij als kind de verschillende regerende families over Nederland aangeleerd. 'HOL-HEE-BEI-BOER-OOST' zei hij dan. Dit staat voor HOLLANDSE HUIS, HENEGOUWSE HUIS, BEIERSE HUIS, BOURGONDISCHE HUIS en OOSTENRIJKSE HUIS. Hierna is door de interventie van HEYDANUS het HUIS VAN ORANJE aan de macht gekomen. Zij heetten allemaal FLORIS, die graven van Holland. Het meest bekende verhaal uit onze vaderlandse geschiedenis is nog het verhaal over de moord op FLORIS V. Hij had zijn woonstede in het MUIDERSLOT. Hierover had ik gisteren een gesprek met de nieuwe eigenaren van HET HOF VAN HOLLAND in Carihuela en kwam mij de bekende strofe naar boven uit de GIJSBRECHT VAN AMSTEL.

HET HEMELSE GERECHT
HEEFT ZICH TEN LANGEN LESTE
ONTFERMD OVER MIJ
EN MIJN BENAUWDE VESTE

Langs deze weg wens ik Miranda, Stef en Alfred van harte geluk met de heropening van HET HOF VAN HOLLAND in La Carihuela te Torremolinos.

De statistiek. 975 bezoeken. Gemiddeld 845. Jaartotaal 145.629. In de Top 100 van 892 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 3. 31 JULI 2003 ALCALÁ DE HENARES 7. CERVANTES HOLDING (NEDERLANDS) 13. 24 DE JULIO DE 2003 PONENCIA LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES PRONUNCIADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 16. CERVANTES TELECOM (NEDERLANDS) 18. 18 OKTOBER 2000 NEUES ELAN 20. 11 APRIL 2002 MY DI AND I TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN 21. 27 DECEMBER 1997 LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 23. 8 SEPTEMBER 2003 TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 24. 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN 26. 1967-2009 ONDERWIJS EN SPANJE 27. 2 OKTOBER 2002 SOLDAAT VAN ORANJE II 28. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 29. 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK 30. 2 FEBRUARI 2001 VITESSE-NEC 31. 15 FEBRUARI 2001 VALENTIJN 2001 TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING 32. 29 JANUARI 2001 DYNASTY 34. 11 DECEMBER 2000 SU MAJESTAD EL REY 36. 29 MEI 2000 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING 37. 23 NOVEMBER 1997 DE REGENBOOG 38. 5 JANUARI 2004 IN KONINKLIJKE DIENST 39. 16 JUNI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 41. 8 JULI 2005 DE PAUW VAN WARWICK CASTLE 42. 22 SEPTEMBER 1997 FAITH, HOPE AND LOVE ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM 44. 15 APRIL 2004 AFLEGGEN VAN DE EED 45. 14 JANUARI 1999 VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ 47. 29 NOVEMBER 2000 NAAR NOORDWIJK TERUG 48. 19 FEBRUARI 2004 FRANSE KAAS EN SPAANSE WIJN IN HOTEL GVADALPIN TE MARBELLA 50. FC CERVANTES ARNHEM (NEDERLANDS) 51. MISSION STATEMENT VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX 52. 27 SEPTEMBER 2000 HEYDENS KARWEI 53. 4 APRIL 2005 HART VAN DE ORGANISATIE In dit verband werd ik gisteren door een Engels echtpaar nog gevraagd of ik behoefte heb aan een foto van CHARLES en Camilla.

Vooralsnog niet. Tenzij hij inmiddels zijn LEGAL OBLIGATIONS is nagekomen. The Queen looked stunning last Saturday. 54. 15 MAART 2001 WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR 55. 22 MAART 2004 AHEAD ONLY 56. 11 JANUARI 2001 WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD 58. 26 APRIL 2002 DE TERUGKEER VAN DE FENIX 59. 28 AUGUSTUS 1997 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 60. 13 JULI 1998 VIVE LA FRANCE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF 61. 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS 62.23 NOVEMBER 2000 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE 63. 28 JANUARI 2001 SPOORZOEKEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING 64. 11 NOVEMBER 2004 MARKTONTWIKKELINGEN EN FAMILIEGESCHIEDENIS 65. 27 AUGUST 1997 HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II 66. 5 APRIL 2001 HET JUISTE SPOOR 68. 23 JANUARI 2003 VERKIEZINGSUITSLAG NEDERLAND 70. 22 JANUARI 2001 JOOST 72. 8 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING 74. 1 AUGUSTUS 2003 ZEVEN JAAR LATER 75. 26 SEPTEMBER 2002 VITESSE EN DE WERELDBANK 76. 11 JULI 1998 POPPETJES TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF 77. 28 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 78. 1 JULI 2005 DIANA'S 44TH ANNIVERSARY 79. 28 DECEMBER 2000 PAARSE PETTEN 80. 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 82. 31 MEI 2000 SELFFULFILLING PROPHECY 83. 17 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING X 84. 3 FEBRUARI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2005 85. 3 NOVEMBER 1997 CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL 86. 18 MAART 2002 CONGRES SPAANS TE UTRECHT EN DE BILDERBERGGROEP 87. 12 SEPTEMBER 2004 GELUKWENSEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA 88. 16 OKTOBER 2004 ENGLISH BREAKFAST 90. GENEALOGIE FAMILIE SPENCER VANAF HENRY SPENCER (1620-1643) EERSTE GRAAF VAN SUNDERLAND 91. 28 NOVEMBER 2000 EBFORD 92. CERVANTESONLINE INFO BELEIDSPLAN CERVANTES CERVANTESONLINE (NEDERLANDS) 93. 9 NOVEMBER 2004 ELIZABETH 94. 6 JULI 2005 LONDON 2012 95. 17 NOVEMBER 2000 ESPAÑA - NEDERLAND - INGLATERRA 97. 19 NOVEMBER 2000 NEW HOPE TER ATTENTIE VAN HETMAN DE KONING 98. 12 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 99. 29 MAART 2003 EINDSPEL Niet veel verschuivingen dus. Maar ik hoop wel dat alle hierin opgenomen actiepunten THANS zijn uitgevoerd. In de Top 20 van 187 zoekopdrachten is het vertaalprogramma weer teruggekeerd op 13. Ik kan het nu goed gebruiken bij de vertaling van ons beleidsplan. Er is voor het eerst sinds 2 juli weer een horosocoop in de Telegraaf. Ik hoop dus dat ons bedrijf thans operationeel is.

DE CONCURRENTIE KAN HET BESTE - KIJKEND NAAR DE TOEGEVOEGDE WAARDE - IN HOLDINGVERBAND ONDER ONS LABEL GAAN WERKEN. MITS ZIJ AAN DE KWALITEITSEISEN VOLDOEN. DAT GEEFT MEER ZEKERHEID EN KOST MINDER GELD.

Mijn emailbericht uit De Pauw van Warwick Castle van vrijdag 8 juli 2005 om 18.13 aan is teruggekomen met de boodschap This user doesn't have a yahoo.com account Ik denk dat hij dus beter gebruik kan maken van de mogelijkheden die worden geboden door www.cervantesonline.co.uk Die site dient nog volledig te worden geëxploiteerd. 12.33 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to Directie Muiderslot. Hiermee verzoek ik u om toestemming om uw foto van het Muiderslot van uw website vandaag te mogen gebruiken op mijn site. Het betreft een vriendendienst. Gaarne omgaand uw reactie. Bij voorbaat dank. Ontvangen:

14.59 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to E.Dikmans Geachte mevrouw Dikmans, Uw brieven 05.50082 van de hand van Mw drs Inez Uerz (Directeur Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds) en 05/287/VvR van de hand van prof.dr. T.J.M. van Els (voorzitter van de Vereniging van Reünisten en FELICITER) heb ik in goede orde ontvangen. Ter bevordering van de TRANSPARANTIE VAN BELEID heb ik deze brieven vandaag opgenomen in mijn BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL. Ik herken hierin een GEMEENSCHAPPELIJK BELANG. Alvorens tot ondersteuning over te gaan verzoek ik u mij mede te delen welke actie Uw College van Bestuur inmiddels heeft genomen op mijn brieven Instituto Cervantes Benelux en Druk, druk, druk... Het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX is een WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR ALLE NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN. Dus ook in het belang van uw docenten en studenten SPAANSE TAAL EN LETTERKUNDE. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. HOOGACHTEND,

J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS - COSTA DEL SOL 17.35 In THE BOLD AND THE BEAUTIFUL zag ik kamernummer 428 in Portofino. Een zeer bijzondere verwijzing naar 28 april: "In closing may I wish you success with your ventures into Europe and the United States of America" (Philip Homer Stratford-on-Avon). 21.00 Dinner in BAR HARP.

12 JULI 2005 WIJ ZIJN HUZAAR