DINSDAG 31 MEI 2005

WAARDE COLLEGAE,

Ik ben weer teruggekeerd aan de Spaanse Costa del Sol. Morgen wordt er in Nederland gestemd over de Europese Grondwet. Voor de Nederlandstalige hispanisten in de Benelux zal het antwoord op mijn in Wettelijke Kaders vermelde bericht van doorslaggevende betekenis worden. Met name in verband met het Verdrag van Nice. Mijn verslag van het eerste FIAPE-congres in Toledo vindt u in mijn brief aan de voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. In Nederland heb ik mijn gevolmachtigd directeur dagelijks gerapporteerd in de volgende brieven Toledo, Prinses Diana Stadion, Van Gaal en Nieuw Elan, Her Majesty's Tax Collector, 850.000 euro, Hart van de Organisatie, Huwelijksdatum verplaatst, Prins Rainier van Monaco overleden, Koninginnendag in Noordwijk, Diana, verhaal van een prinses (deel 1), Nun komm der Heiden Heiland, Het Instituto Cervantes Benelux in Brummen, Ontwikkeling European Cervantes Foundation, Bill Clinton en Cervantes, We'll never walk alone, Diana, verhaal van een prinses (deel 2), Sint Gerlach, Blankenstein, Ruimhartigheid, In Memoriam Prof.Mr Alis Koekkoek, Diana, verhaal van een prinses (deel 3), Topsalaris en het Accoord van Eton College, Inauguratie, Werken met Ontwikkelingstrajecten, Diana, verhaal van een prinses (deel 4), Unidad, Justicia y Libertad, Hartenstein, Karel Aalbers, Healing, Kingdom of Heaven, Cervantes Fonds, 25 miljoen dollar, Duetgroep, Congres voor het Nederlandse Bedrijfsleven aan de Costa del Sol, Candle in the Wind, Op dood spoor?, Koningskind, Wettelijke Kaders, Dancing Queen, Voorbereiding terugkeer naar Spanje, Het Spaans belang in de Europese Grondwet, The green, green grass of home, Huis ter Duin, Blauw Bloed en De laatste brief uit Nederland voor mijn vertrek naar Spanje. Op 18 mei heb ik de referendumcommissie het volgende bericht doen toekomen.

Geachte referendumcommissie. In verband met het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni aanstaande heb ik twee vragen.

1. Uw brochure vermeldt: "Het Verdrag en de rechtsregelsvan de EU die nodig zijn voor de uitvoering van het verdrag, hebben voorrang boven het nationale recht van de lidstaten. De bevoegdheden van de EU zijn echter alleen van toepassing op de onderwerpen die in het verdrag genoemd staan." Als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes, als vermeld op http://www.cervantes.nu/BeleidsplanCervantes/25Papieren.html verneem ik graag of de inwerkingtreding van de Europese Grondwet van invloed wordt op het bezit van mijn handelsmerk. Met andere woorden: is de handelsmerkwetgeving een onderwerp dat in het verdrag genoemd staat en krijgt de EU bij inwerkingtreding de bevoegdheden om het recht op mijn handelsmerk ongedaan te maken?

2. Op 1 juni aanstaande bevind ik mij in Torremolinos in Spanje. Waar en op welke wijze kan ik dan mijn stem voor het referendum uitbrengen? Mijn contactpersoon aldaar is de heer Frank Buster, honorair consul van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Avenida Carlota Alessandri.

Gaarne omgaand uw reactie.

Die omgaande reactie heb ik echter niet ontvangen. Wel is de Europese Grondwet inmiddels door het Spaanse Parlement aangenomen. Tot op heden heb ik in de algehele ontwikkeling van de Europese Unie te weinig benadrukt gezien dat de EU een Nederlands initiatief is (samen met België en Luxemburg als Benelux).

BRUGGE, 30 APRIL 1969

Op het moment van verzending van Blauw Bloed vond in de Nederlandse Tweede Kamer een debat plaats over het referendum van morgen. Daarbij werd Minister van Buitenlandse Zaken Bot stevig aan de tand gevoeld. De Telegraaf heeft hierover alsvolgt gerapporteerd. Europees Parlement waarschuwt voor Nederlands nee Ik heb vastgesteld dat de heer Bos zijn uitspraak nog in hetzelfde debat heeft ingetrokken. Vanaf dat moment heb ik besloten dat Ons Bedrijf geen 'political issue' mag worden en heb mijn berichtgeving aan mijn gevolmachtigd directeur voorlopig gestaakt. De Nederlandse politiek heeft haar kans voorbij laten gaan om te voorkomen dat het land haar centrale economische positie zou verliezen. Het is dus een gepasseerd station. Het is mij niet bekend hoe de heren Kok, Van den Broek en Van Mierlo na het depot van mijn handelsmerk in maart 1992 hiermee zijn omgegaan in relatie tot mijn Spaanse vrienden. Oud-minister Korthals Altes maakte deel uit van de directie van het advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam en is dus vanaf het allereerste begin bij de ontwikkeling van het Instituto Cervantes betrokken. De statuten van de Stichting Cervantes Benelux zijn door zijn bedrijf opgemaakt en op 8 oktober 1992 op zijn kantoor in werking getreden. Ik heb mijn rechten nooit opgegeven. Op de eerste plaats om de belangen van de Nederlandstalige hispanisten te behartigen in de Benelux. Met behulp van dit handelsmerk heeft de huidige Vereniging Docenten Spaans in Nederland in 1994 een doorstart kunnen maken. Dit heeft geleid tot acceptatie van het vak Spaans in 1998 in het Nederlandse onderwijs. De huidige Spaanse voorzitter Josep Borrell van het Europees Parlement heeft zijn positie de facto aan ons te danken. In de tachtiger jaren hebben wij - in goede samenwerking met het instituut Sampere in Madrid - hard gewerkt aan de toetreding van Spanje tot de Europese Unie. Dat is dus een Nederlands initiatief. Het lijkt mij een goede zaak dat de Spaanse Regering daar rekenschap van geeft en zich realiseert dat ik bij acceptatie van de EUROPESE GRONDWET mijn rechten niet zonder slag of stoot uit handen geef. De overname van mijn handelsmerk door de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid is wel onderhandelbaar. Zoals u ziet in mijn faxbericht van 5 mei 1997 aan de heer Kok staat de Europese integratie hoog in mijn vaandel. Ik beschouw mij zelfs als pleitbezorger van een EUROPESE GRONDWET. De heer Van Mierlo vervult een cruciale rol binnen de geschiedenis van het Instituto Cervantes Benelux. In het vertrouwen dat genoemde bewindslieden mijn initiatief tot in lengte van dagen zullen blijven verdedigen ben ik bereid mij te scharen bij degenen die de hierboven vermelde verklaring hebben ondertekend.

Dinsdag 31 mei 2005 Ik heb kennis genomen van het Franse NEE tegen ons initiatief. Het probleem is helder.

FRANKRIJK IS EEN LAND ZONDER STAATSHOOFD

1 JUNI 2005 JA OF NEE, FELICIA?