VRIJDAG 4 MAART 2005

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Op 4 maart 1917 werd mijn vader Floris geboren. Dat is vandaag 88 jaar geleden. Ik heb veel geleerd van Mijn Vader. Op de eerste plaats om altijd op het rechte spoor te blijven. In dit verband is 4 maart een belangrijke datum. Ik denk hierbij terug aan 4 maart 1991. De gebeurtenissen op die dag staan beschreven in mijn reisverslag van 10 juni 1992 in Alicante. Het klopte precies wat die jongedame mij toen vertelde op dat strand. Dit nadat mijn vrouw en ik op 4 maart 1992 naar een advocaat zijn gegaan in Woudenberg. Dit besluit hebben wij toen gezamenlijk gecommuniceerd in een zogenaamde 'omgekeerde trouwkaart' zoals mijn voormalige collega-directeur van het Institute of English Studies dat toendertijd heeft aangeduid. Diana heeft op die dag haar 'relatie' verbroken met de heer James Hewit die naar mijn inzichten lange tijd als mijn 'stand in ' heeft dienst gedaan tot 4 maart 1992. Na het overlijden van mijn Britse partner op 31 augustus 1997 moest ik derhalve opnieuw keuzes maken. Deze staan vermeld in mijn Letters to Elizabeth. Zo lees ik vandaag 'Saving Private Ryan' is slecht voor de gezondheid. Maar het is wel zaak om DE WAARHEID onder ogen te zien.

De Tweede Wereldoorlog heeft meer dan een miljoen slachtoffers opgeleverd. Daar zitten wij echt niet meer op te wachten. Vanaf vandaag heerst dus uitsluitend het GEZOND VERSTAND.

Nieuw in de Top 20 van 51 zoekopdrachten: 2. ten thij reflect hilversum 6. alliantie wapenschildje 7. betalingsmoraal van verenigde staten van amerika (hierbij denk ik aan de verloofde van Dodi Fayed, die zijn onderhandelingen met mijn partner ernstig heeft verstoord in augustus 1997. Maar ook aan de cliënten van het bureau Gevers.) 8 . boekingssysteem van der valk 9. bureau gevers 10. ceramicas islamicas 11. clasificacion zulke 16. duchess of windsor (Diana Spencer. Zij had wellicht nog rechten op het landgoed in Parijs. De vraag is nu wie de rechtmatige erfgenaam is. Mede in verband met haar testament van december 1996.) 17. ebford england hayden (Dat was de woonplaats van mijn 'stand in' tot 4 maart 1992) 18. ebford england heydon house. En in de top tien van 682 laatste pagina's.

TEUN EN ANNEKE VINK UIT EPE- BRUMMEN, 26 JANUARI 1998

Ik ben aan het eind van mijn Latijn en hoop dat mijn werkzaamheden nu worden overgenomen door bekwame bestuurders en mijn gemaakte ontwikkelingskosten worden vergoed. De onverwachte komst van een ver familielid (uit Zuid-Afrika?) zal bijdragen tot het succes van het feest. Bij voorkeur op mijn thuisbasis. Dit doet mij denken aan mijn collega Dr. C. van Esch.

In februari 1995 heeft hij mij tijdens een nascholingscurses voor docenten Spaans in Han-sûr-Lesse in België in contact gebracht met mijn latere promotor, Prof.Dr. Hugo de Schepper. De heer De Schepper was hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen en afkomstig van de Universiteit van LEUVEN. De Heer De Schepper heeft indertijd van mij de volgende brieven en faxberichten ontvangen: Agenda, Bevestiging gesprekspunten, Gesprek op dinsdag 27 juli, Kennisgeving, Instituto Cervantes Utrecht, Brief d.d. 30 mei 1995, Dissertatie-opzet, Verslagen van vergaderingen, Studie-avond op de Baak te Noordwijk, Brief aan de Casa de España d.d. 24 augustus 1995. Hiermee hield het op. De brief van 28 augustus 1995.

Exact een jaar voor Diana's officiële echtscheidingsdatum. Professor de Schepper is thans met emeritaat. Op 17 mei 2003 heb ik nog met hem en zijn echtgenote gedineerd, zoals dat staat beschreven in mijn FEESTARTIKELEN. Hij heeft mij toen in contact gebracht met zijn opvolger Prof.Dr. Peter Rietbergen.

31 MEI 2008

Na een correspondentie van een paar dagen heeft de heer Rietbergen mij geadviseerd het eerder voorgestelde onderwerp te laten vallen. Als enig voor promotie in aanmerking komende onderwerp is het door mij voorgestelde DE ROL VAN DE MONARCHIE BINNEN HET EUROPESE INTEGRATIEPROCES. Daartoe heeft hij mij geadviseerd een promotor te zoeken in Amsterdam. Ik ben echter eerder praktisch dan theoretisch ingesteld. Eerst CERVANTES HOLDING van de grond en daarna pas de theorie. Zoals ik Diana toen al eerder had voorgesteld. Ik kan u daarom met gepaste trots mededelen dat ik de vorstenhuizen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk thans met de neuzen in dezelfde richting heb staan. En inmiddels is Monaco daar blijkbaar ook nog bijgekomen. Ik zie dus met belangstelling uit naar de Franse vertaling van mijn boek door de heer Alein Meire uit België. Naar mijn bescheiden mening kom ik hiervoor uitsluitend in aanmerking voor een Eredoctoraat. Maar dat is uiteraard een verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Dank overigens voor uw uitnodiging voor de nieuwe reeks concerten in de 2000-jarige Keizer Karelstad. Aan de totstandkomning van het volledige werkgegenheidsprogramma vioor Nederlandse hispanisten in de Benelux hecht ik thans de meeste waarde. Als dat leidt tot een winstgevend bedrijf is dat in principe geen probleem voor mij als het bedrijf dat kan betalen. Dat moet lukken als al onze debiteuren aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig. Het komende schandaal ligt voor de hand. Dat is door iedereen veroorzaakt die de leugen in de wereld hebben geholpen dat Diana trouwplannen zou hebben gehad met onze potentiële investeerder uit Málibu (VS). Die beschikte - naar verluidt - ook niet over een al te beste betalingsmoraal.

5 MAART 2005 CERVANTES PRODUCTIONS

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS