DINSDAG 1 MAART 2005

WAARDE COLLEGAE,

Gaandeweg begint nu mijn werk voor het Diana Princess of Wales, Memorial Fund. Bovenstaande foto is gemaakt tijdens Diana's reis naar Bosnië in augustus 1997. Dat was dus in de tijd dat ik mijn laatste voorbereidingen trof voor ons geplande familiebedrijf van 28 september daaropvolgend in Apeldoorn en Brummen. Wat er kort na de publikatie van deze foto is gebeurd heeft de hele wereld kunnen zien. Het is een duidelijk voorbeeld van wat er allemaal fout kan gaan als mensen geen rekening houden met andermans rechten. Noodgedwongen ben ik op 28 september 1997 alleen naar Apeldoorn en Brummen gegaan.

De eigenaar van Kasteel Landgoed De Engelenburg heb ik daar toen alsvolgt over geschreven in mijn brief van 29 september 1997.

Instituto Cervantes. Neude 30 C. 3512 AG UTRECHT. Kasteel Landgoed Engelenburg. De heer A.Th. de Lange BRUMMEN. Datum: 29 september 1997. Betreft: 28 september. Kenmerk: ICNBLEW/KLE970929. Geachte heer De Lange, Gisteren bezocht ik de Engelenburg en heb tevens overnacht. Steeds opnieuw voel ik mij in mijn streven gesterkt om door te gaan op de ingeslagen weg na elk bezoek aan uw bedrijf. Ik ben met name ingenomen door de vriendelijkheid van uw personeel en hun medeleven. Het is u wellicht duidelijk geworden dat ik mij had voorgenomen van mijn bedrijf een Nederlands-Brits familiebedrijf te maken dat gisteren op Paleis Het Loo van start had moeten gaan. Ten gevolge van de trieste ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk is dit helaas niet doorgegaan en is daar thans een 'vacature'. Het oktobernummer van het maandblad Vorsten meldt dienaangaande op pagina V/9. "Volgens Graaf Spencer zinde de Prinses eindeloos op mogelijkheden om Engeland te verlaten en wilde ze zich geheel terugtrekken. Ze meende iemand gevonden te hebben die haar onvoorwaardelijk aanvaardde en liefhad.

Zijn stormachtig jet-set verleden (?) leek daarvoor niet de beste garantie. Diana heeft de vrijheid niet gesmaakt. Die zou voor haar pas achter de dood beginnen. Free at last! En nu een mythe. Het had haar twee zonen bespaard moeten blijven." Het artikel is afgesloten met een paarse bloem. De redactie van Vorsten weet dus goed wie Haar échte partner was. Dat was natuurlijk geheim. Nu niet meer. Van 17 tot en met 21 augustus jongstleden heb ik nog deelgenomen aan een door Vorsten georganiseerde reis naar de Royal Palaces. Op Kensington Palace en HAMPTON COURT PALACE heb ik nog mijn Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales overgedragen.

Op 29 augustus heb ik HRM the Queen nog een Honourable Proposal doen toekomen in Schotland. Mijn verblijf gedurende de afgelopen nacht had dus een huwelijksnacht kunnen zijn. Zo had ik dat althans gepland. Ik zie mij thans genoodzaakt wederom naar Engeland te gaan om Diana's werk in haar geest binnen het kader van mijn zogenaamde Cervantes Project voort te zetten. Ik heb inmiddels via de Britse Ambassade een beroep gedaan op het Diana Princess of Wales Memorial Fund ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Ik hoop dat mijn plannen in de Benelux nu door goede mensen worden opgepakt.

Op de eerste plaats moet er een stichtingsbestuur komen om het ontwikkelingsproces hier op gang te brengen.

Ik hoop dan de rest van mijn leven op een Engels landgoed te kunnen gaan wonen en hoop daartoe een uitnodiging te ontvangen. Daartoe heb ik mij gisteren de Engeltjipipi uit Zuid-Afrika goed laten smaken.

Mijn verhaal is immers begonnen in THE ANGEL ON THE BRIDGE in Henley-upon-Thames, nadat ik op 1 augustus daaraan voorafgaand in Canterbury Cathedral een kaars had opgestoken For My Fifth Rose. Namens de Britse Koninklijke Familie ontving ik vorige week twee 'thanksgivings', zowel privé als zakelijk.

Zoals toegezegd aan Erna Zwart zend ik u hierbij ook mijn beleidsplan op floppy disk, alsmede de gegevens van een mailing die ik vorige week heb verzonden aan de deelnemers van een Congres Spaans hier in Utrecht, afgelopen zaterdag. Ik kan niet anders doen dan hopen dat enkele aangeschrevenen mijn initiatief hier overnemen. Als u hieraan op enigerlei wijze een bijdrage zou kunnen leveren, zou ik dat zeer op prijs stellen. Het wordt immers ook hoog tijd dat er voor mijn bedrijf congressen op de Engelenburg worden georganiseerd en ik kan niet alles alleen. Wellicht kan uw marketing manager een duwtje geven in de goede richting. Zodra er meer zicht is op de ontwikkelingen kom ik graag een keer een weekend logeren op de Engelenburg. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales; Dankbetuiging namens de Britse Koninklijke Familie d.d. 19-09-1997 gericht aan Instituto Cervantes NBLEW; Beleidsplan op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh).

"No wedding says Diana"
'A seance? No, we visited the sick'. I noticed that you visited a clairvoyant and Harrods brought a special delivery to KP in the colours of the Institute of English Studies. Nice of them. My competitor/concolleague in Madrid is the King of Spain. But perhaps you know the text of our national anthem: 'The King of Spain I have always honoured'. This song was written by Marnix van Sint Aldegonde, a close friend of William of Orange and Gaspar van der Heyden, the founder of the Nether-Dutch Church and fellow founder of the State of the Netherlands. He descended from the oldest noble family of Europe. It's a pity for Mr Dodi that he has not the high noble standards that I have. And now their faces are purple as heather.

In de regel krijgt een directeur steun en medewerking van zijn medewerkers als het hem of haar niet meer lukt de zaak draaiende te houden door een persoonlijke problematiek.

Zo heeft mijn collega Ida Willadsen van het Malaca Instituto mij indertijd verteld hoe haar docenten het management van haar bedrijf hebben overgenomen tijdens een moeilijke periode in haar leven. Ik ben nu dus uiteraard zeer benieuwd naar de wijze waarop mijn collega's ertoe hebben bijgedragen dat de fenix opnieuw uit zijn as kan herrijzen. Vanuit dat perspectief kijk ik naar de statistieken van vandaag. 202 bezoeken. Dat brengt het gemiddelde op 597 bezoeken per dag en het jaartotaal op 53 duizend. Opmerkelijk dat vandaag als Top 1 van 1 eerste pagina's mijn brief 95 is binnengekomen aan de heer Breuker in Groningen. Hierin ontbreekt mijn visitekaartje.

In dit verband is er ook belangstelling voor mijn eerst verkochte boek in Halifax in Canada op 24 november 2002. Alle brieven die ik de heer Breuker heb geschreven hadden als doel de integriteit van mijn beoogde President-Directeur van CERVANTES HOLDING aan te tonen. Na beëindiging van mijn uitgebreide correspondentie met de heer Breuker heeft Jan-Peter Balkenende het torentjesoverleg afgeschaft. Inzake mijn visie op de gekozen burgemeester heb ik mijn standpunt al duidelijk gemaakt in mijn brief van 21 juni 1998 aan Thom de Graaf. Laten we eerst maar zorgen dat iedereen zich aan de wet houdt en zijn of haar verplichtingen nakomt. De meeste belangstelling bestaat vandaag voor deze foto van 27 juli 2003.

Bijna tien jaar geleden heb ik al voorgesteld om daar samen naartoe te gaan. Naar aanleiding van het artikel ZIJNE MAJESTEIT VERWACHT U in het blad Vorsten in die tijd.

Maar je had het toen waarschijnljk veel te druk met de Baak beste MAAGD. Ik volg thans bij voorkeur een cursus WEBDESIGN.

KPN boekt nettowinst van 1,5 miljard euro Dat gaat dus weer de goede kant op voor mijn oorspronkelijk geplande communicatiebedrijf. KNVB wil WK 2018 Hier sta ik volledig achter. Het is belangrijk voor het rendement van ons stadion. Mijn postzegels stel ik daartoe thans beschikbaar voor de lobby.

2 MAART 2005 SIGUE USTED SU CAMINO