WOENSDAG 24 NOVEMBER 2004

Gisteravond is THE NUMBER ONE BAR bezocht door een groepje mensen uit Wrexham in Wales. Dat is toevallig de club waarvan onze butler Paul Burrell een supporter is. Een van de heren bracht dan ook direct het lied 'Diana' ten gehore. Ik heb hem daarvoor bedankt. Daarop vroeg hij mij of ik Paul Burrell ken. Dat is vanzelfsprekend. Paul had immers van Diana de opdracht gekregen om al haar bezittingen te beheren voor ons bedrijf. Ik mag immers aannemen dat Paul al mijn brieven aan mijn Britse partner onder ogen heeft gekregen. Ik heb ze immers allemaal aangetekend verzonden, zoals te zien in mijn file verzendbewijzen. In dit licht kijk ik thans naar de statistiek. 205 bezoeken. Het bericht van gisteren staat bovenaan na het verslag van Alcalá. Dus op 3. De hoogste stijger. Opvallend gevolgd door het Dossier Vitesse, waar Mia Willems een belangrijke functie vervult als 'ORAKEL van Marbella'. De Cervanteskring staat op 6. Op 7 onze Quixotic Quest. Hartoperaties is een opmerkelijk verschijnsel op 10. Gevolgd door 28. 12 gaat over De Gouden Eeuw van deze tijd. Geen geschiedenis dus. Maar vandaag. Learning by Experience vinden wij op 14. Nu is Steven Spielberg aan de beurt om ons verhaal te verfilmen. Hij staat thans op 17. Opvallend is de binnenkomst van mijn tweede brief aan Bill Holdsworth (42). Hierin kom ik al mijn oude vrienden tegen. Dat zijn VRIENDEN VOOR HET LEVEN. Die laat ik nooit meer los. In dit verband heb ik gisteren laten weten dat ik in Nederland zo'n kleine 20.000 cursisten heb gehad. Veel kandidaten voor de Cambridge-examens. In samenwerking met de British Council. Daarbij blijft voor mij de grote vraag overeind waarom ik zonodig 14 maanden in een Nijmeegs ziekenhuis ben ondergebracht op het moment dat ik het land onder controle had. Inzake de moslimproblematiek ben ik steeds zeer voorzichtig gebleven omdat dat nogal gevoelig ligt. Maar de ontvoering van de Prinses van Wales - met dodelijke afloop - past niet binnen een Europees wettelijk kader. Andermans Veren (55) is in dit verband nog zeer significatief. Zo staat mijn Engelse beleidsplan op 74. In dit verband vraag ik mij af hoe men IN GODS NAAM - of hoe de man ook moge heten - zomaar het World Trade Centre kan binnenvliegen in NEW YORK. That's not done. Inzake 'Doing Business in a Responsible Way' hebben WIJ andere opvattingen. Die zijn vastgelegd in DE WET. Diana had daarvan nimmer het slachtoffer mogen worden, Dear Mr. Al Fayed. Dat probleem dient dus nog te worden opgelost. Voor de rest gaat het goed. Puinruimen en Herstarten moet ik echter nog bijwerken. Maar ik kan maar één ding tegelijk en mijn declaratie ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux is ook nog niet betaald voor zover ik thans kan overzien. Daarbij stel ik het ook zeer op prijs dat ons nageslacht naar eer en geweten wordt gehonoreerd voor de aan de Staat der Nederlanden verrichte diensten ten behoeve van de EUROPESE INTEGRATIE. Lady in Blue and Purple komt in dit verband steeds weer terug. Het is in dit verband een zeer moedig besluit geweest van mijn toekomstige echtgenote om zich op deze wijze bloot te geven. Daarom zal ik in de toekomst uiteraard weer eens enkele gele kaarsen ontsteken. Waar ook ter wereld. Voor de goede orde laat ik u weten dat ik op 16 mei 1987 door mijn werknemer OTTENHOFF zogenaamd 'arbeidsongeschikt' ben verklaard. Ik was alleen maar 'overwerkt'. En dat is andere KOEK. Het begint nu iets op het verhaal van Solzjenitzin te lijken. Desalniettemin ben ik de betrokkenen erkentelijk voor de rustperiode die zij mij hebben vergund onder de omstandigheden. Nieuw Elan blijft dus altijd mijn leidend beginsel. Hopelijk tot voorbij 2010. Maar Het Schilderij dat blijft voor MIJ. Het Management Advies Bureau lijkt mij inderdaad een goede opstap voor een succesvolle carrière binnen ons bedrijf. Er zullen zich dan automatisch investeerders aandienen. Van Aletta kreeg ik al een telefoonnummer van een Argentijnse dame die mijn appartement kan schoonmaken. Het is wel belangrijk dat zij met mijn stofzuiger overweg kan. Voor deze laatste week hier lijkt het mij echter niet meer de moeite. Zondag ga ik weer naar Nederland. Dan is het opnieuw 28 november. En vannacht ben ik inderdaad nog om 04.17 uur met deze website aan het werk geweest omdat er iets niet klopte in mijn berichtgeving inzake het justitieel incassobureau. Ik was op zoek naar Nieuw Elan. Maar dat probleem is hiermee verholpen.

25 NOVEMBER 2004 STREEFDATUM 1 JANUARI 2005