Dinsdag 23 november 2004

WAARDE COLLEGAE,

Er is voor mij geen enkele twijfel meer mogelijk. In de laatste week van augustus 1997 is er ernstig misbruik gemaakt van de bevoegdheden van de PRINSES VAN WALES. In de gehele berichtgeving vanaf 1 september 1997 heb ik nergens kunnen vaststellen dat direct betrokkenen hebben gehandeld conform de wetgeving inzake de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales, waardoor ik mijn partner ben kwijtgeraakt en mijn 'legitimate heir' zijn moeder. In dit licht kijk ik nu naar mijn statistiek. 290 bezoeken deze keer. Dat is een record. Een toelichting op de statistiek laat ik vanaf nu graag eens aan een ander over. Vanavond ontving ik van mijn goede Britse vriend de Diana-kalender voor het jaar 2005. Ik ben Les Jell en David Maher daarvoor buitengewoon erkentelijk. Alle stukjes van de puzzel liggen nu weer op hun plaats. We kunnen dus weer verder werken met ons bedrijf. THE WORK CONTINUES vermeldt de achterzijde van de kalender. Ik verneem wel graag van Charles en Sarah of dat gebeurt op basis van de door mij verstrekte volmacht.

24 NOVEMBER 2004 WREXHAM