Zondag 21 november 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE,

Volgens de statistiek is de belangstelling voor deze site aardig teruggelopen. Het staat mij echter wel aan dat het Incassobureau Moskou thans is ingeschakeld.

Betalingsverplichtingen dienen immers te worden nagekomen. Dat geldt ook voor de Staat der Nederlanden jegens de Stichting Cervantes Benelux. In dit verband is ook de vossenjacht vandaag weer onder de aandacht gebracht. Met dank aan de Russen. Zij opereren volgens RTL4 geheel binnen de kaders van de wet. In dit verband had ik gisteravond een gesprek met iemand uit Ierland en hem gewezen op deze foto.

We hebben gesproken over managers en samen vastgesteld dat goede managers zeldzaam zijn. Binnen het kader van onze organisatie-ontwikkeling is het thans van belang dat we "the right people on the right place" krijgen binnen een Europees concept. Zo is de Gouden Eeuw opgerukt naar de twaalfde plaats in de Top 100 van 733 verwijzende pagina's. De beelden spreken hierin hun eigen taal. De Selffulfilling Prophecy staat op 17. Het is het verslag van mijn historische missie in het Verenigd Koninkrijk in april 1997. Dit verhaal wordt logischerwijs direct gevolgd door '28' op 18. In Spoorzoeken (20) krijgt dit getal een extra dimensie. Zo begint er na afloop van elk spel steeds opnieuw een nieuwe ronde. Vooral als het om monopolie gaat. Daarom denk ik dat goede managers voor de Cervanteskring wel in de Baakkring worden aangetroffen (21). Ik verwacht dus wel dat Liesbeth alle 'poppetjes' op de juiste plaats zet. Opmerkelijk is mijn brief aan de Nederlandse Minister-President op 22 inzake het Spaans Staatsbezoek in 2001. In die tijd is ook het idee geboren om CMG om te dopen in Cervantes Management Groep. Dat zal dat bedrijf geen windeieren leggen. Mijn laatste brief aan Karin de Winter (25) is in feite ook een vorm van spoorzoeken. Een zoektocht naar mijn eigen wortels.Het verhaal van Delft en uitvinder/schilder Jan van der Heyden, waarvan ik ook nog werken heb zien hangen in BUCKINGHAM PALACE in Londen. Daarom ben ik ook regelmatig te gast in Hotel Byblos (26). De laatste brief uit Spanje aan Herman de Koning - met een eerbetoon aan Koning Juan Carlos - staat op 28. Dat kan geen toeval zijn. Hierin komt ook de vraag aan de orde wie het WILHELMUS heeft geschreven. Die gedachte ligt aan de basis van het stuk visie-ontwikkeling op 30. In dit verband dient het Verdrag van Nice (31) nog eens goed te worden bekeken nu Nederland de voorzittershamer hanteert van de Europese Unie. Dat is een stevige verantwoordelijkheid voor Jan Peter Balkenenende. Ik vraag mij daarbij af of wij het aan onze eer verplicht zijn om de holding om te zetten in een Europese Vennootschap. Van belang in dit hele verhaal is onze jurisdictie. In dit verband begrijp ik de frustratie van de heer Daniel Cohn-Bendit deze week in Straatsburg. Hij is zijn wilde haren uit de roerige meidagen van 1969 nog niet kwijt. Ik ben benieuwd of Prinses Mathilde kennis heeft genomen van mijn brief van 5 december 1999 (32). 28 november is en blijft altijd een gedenkwaardige dag. Dat komt ook ter sprake in de Proef op de Som (33). In dat verband staat Cervantes Productions d.d. 28 oktober 2004 ook hoog genoteerd (34). Ook de liefdadigheid op 35. De Nederlandse versie van mijn testament vinden wij in Jupiter (38). Niet ver hiervandaan. Ik denk dat we nu wel kunnen overgaan tot de aanschaf van een Rolls Royce Silver Seraph (40) als dat nog niet is gebeurd. Ik heb Nico van de Baak immers beloofd dat hij mag rijden. In dat verband is de brief van Bill Holdsworth (41) een belangrijk statement. Dat wordt dus weer een Retour Nijmegen-Wassenaar (43). Of misschien wel een enkele reis. Vooral als Lady Sarah McCorquodale (44) haar verantwoordelijkheid heeft genomen voor onze stichting. Hiermee verband houdende ben ik met mijn dagboek thans aangeland bij de zaak Paul Burell. Zo heeft een Engelse lady gisteren al laten weten dat ik 'her husband' was. Daarop heb ik gereageerd met de woorden "be careful with telling lies". Anders hebben we opnieuw een probleem. Vindt u ook niet dat Alexander Freeve en Graham long goed uitkomen in mijn verhaal over Lorca (45)?

Van Alexanders echtgenote kreeg ik ook nog een leuk kaartje. Zij doelt op de brief met de titel Kroon op het Werk. Haar foto's zijn inderdaad te bezichtigen op de site van de AEPE. Dit is er één van.

Dat was wel even schrikken!!! Ik vervolg met de statistiek. Cervantes Enterprises staat ook nog opmerkelijk hoog genoteerd (46). Vandaar dat we ook nog behoefte hebben aan een eigen bank in Zwitserland. Enkele Spaanstalige employées heb ik al op het oog, zoals u ziet. De Kaagweek komt elke keer weer terug. Hoe zou dat nou komen? In ieder geval speelt de Lady in Blue en Purple (48) hierin een rol. Ik heb haar roze matjes hier nog in bed liggen.

Ik mag dus wel aannemen dat haar broer die roze kamer thans voor ons gereserveerd heeft. De holding staat immers al op 49. En ik heb wel iemand nodig om die zaak te runnen in het Verenigd Koninkrijk. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik in een eerder stadium Dodi Fayed op het oog had. Hij leek mij bovendien een goede investeerder. Vandaar mijn 'P.S.'. Maar dat is dus ook niet doorgegaan. Leuk dat de Día de Andalucía (50) ook op de 28ste valt. Die roze matjes doen mij overigens ook wel denken aan de Día de la Concepción (51). En Karin de Winter kom ik steeds weer tegen. Nu weer op 52. Zij was zeer enthousiast over mijn collega Halbertsma. Dank Karin. Dank! In Andermans Veren (53) heb ik haar dus weer als mijn partner aanvaardt. Het heeft mij wel wat moeite gekost na die aardige brieven van Gijs van Amstel. Van je vrienden moet je het maar hebben! Het kaartje van Léontine doet mij overigens ook denken aan een soortgelijk bericht dat ik op 27 juni 1991 nog van Dolphine Grijns heb gekregen tijdens mijn afscheid van Nieuw Elan. Dolphine zag het wel zitten tussen Liesbeth en mij. Dat was trouwens wederzijds. En is het nog steeds. Die ontwikkeling bracht mij weer allemaal terug naar de basis (54). In Een Nieuwe Regering (55) bied ik Diana het eerste presidentschap aan van de European Cervantes Foundation. Tegelijk heb ik haar hierin gewaarschuwd voor de man die we als zakenpartner op het oog hadden. Ik vraag mij af of zij die brief ontvangen heeft. Daar hoop ik binnenkort uitsluitsel over te krijgen. Mijn Eerste uitgebreide brief aan haar staat op 56. Peter Ottenhoff heb ik geadviseerd om terzake Spijkers met Koppen (57) te slaan. Ik hoop dat zijn vader de rekening thans heeft betaald aan onze limited. Mijn Russische collega Irina Gúseva heeft mij in Lorca (59) laten weten dat Valeri Yovenko druk bezig was met de vertaling van mijn boek in het Russisch. Ik weet alleen nog niet hoe ik dat belastingtechnisch goed kan regelen. Daar heb ik echt een expert voor nodig. Marktontwikkelingen en Familiegeschiedenis is thans binnengekomen op 61. Gevolgd door VAN DER HEYDEN/SPENCER (62). Met dank aan de heren Les Jell en David Maher uit het grensgebied tussen Engeland en Wales. Zij komen vandaag weer naar Spanje terug. Het Dossier Vitesse is gezakt naar plaats 64. Ik neem aan dat men die zaken nu ook heeft geregeld in het oude Arentheem. Het dossier is thans gekoppeld aan cervantesonline.biz Abraham Moszkowicz staat op 65. Het is inmiddels al meer dan vijf jaar geleden dat ik hem mijn verzoek heb doen toekomen. Daar mogen wij nu dus wel resultaat van verwachten. Zeker gezien het feit dat een periode van vijf jaar een gangbare verjaringstermijn is in juridische kringen. Op 67 vindt u ons bezoek aan Julio Iglesias. Gevolgd door Koningin Elizabeth op 68. Het lijkt wel een paardenrace. Het Britse Businessplan staat op 71. Ik vraag mij af wie hier nu uitvoering aan geeft. Big Brother? Prinses Margriet blijft in deze situatie ook nog steeds in beeld. Vanzelfsprekend binnen het kader van Terugblik en Perspectief (73).

Ik denk dat wij nu wel aan een feestje toe zijn. Opnieuw met cochinillo (74).

Zodra MAF (75) de rekening heeft betaald. Ik mag aannemen dat hij mijn brief van 1 september 1997 (76) nu ook wel heeft gelezen. Ik vraag mij dan ook af wat Diana indertijd heeft geweten van mijn bezoek aan Alba de Tormes (77). Zij was in ieder geval een bewonderaarster van Moeder Teresa. De oorspronkelijke Moeder Teresa - van Ávila - (Santa Teresa de Jesús) ligt in Alba de Tormes begraven. Dat kan geen toeval zijn. Zo komt op 79 Julio Iglesias weer in beeld. Gevolgd door de Nacht van Nijmegen op 80. Puinruimen en herstarten op 81. Gevolgd door Hermandad met alle bewijsstukken. Die - de politie - heeft gisteravond ook nog een bezoek gebracht aan THE NUMBER ONE BAR. Hun baas beschikt over het eerste exemplaar van mijn boek. Op 83 staat ook nog een belangrijke geplande werkmaatschappij. Ik hoop dat men nu iets voorzichtiger wordt met het handelen in aandelen. Alleen al het mislukken van de fusiebesprekingen tussen KPN en Telefónica heeft voor beide partijen al miljardenverliezen opgeleverd. Dat gebeurt gewoon als er slecht wordt geluisterd naar MIJN HEER VAN DER HEYDEN. Ook ligt hier voor Gerrit Zalm nog een belangrijke verantwoordelijkheid. Het is dus weer tijd voor Nieuw Elan (87) en Het Schilderij (88). Gele Kaarsen (89) bevat in dat verband nog een aantal juridische aanbevelingen. Ik hoop dat zij thans zijn uitgevoerd. Met name binnen het kader van ons Mission Statement (90). Op 91 volgt de Inleiding van mijn beleidsplan. That's a Start. Ik hoop dat de onderhandelingen naar aanleiding van mijn faxbericht van 16 juli 1995 aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken (93) nu ook zijn afgerond. Mede in verband met mijn Appointment (94). Ik ben benieuwd wat Maria Martens in dit verband al voor ons heeft kunnen betekenen inzake ons beoogde multifunctioneel ondernemerscentrum. In de Top 20 van 110 zoekopdrachten is op 2 'brief van justitie' binnengekomen en op 19 'paul schaling'. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Of het zou the good manager in the United Kingdom moeten zijn.

22 NOVEMBER 2004 FAXBERICHT