VRJDAG 19 NOVEMBER 2004

WAARDE COLLEGAE,

Ik zag zojuist de beelden uit Little Rock in Arkansas. In dit verband is 'Healing and Reconciliation' een belangrijk thema voor mij geweest in de afgelopen tijd. De VS-presidenten Bush I en II, Carter en Clinton samen verenigd met Hillary als de lachende vijfde. Ook de installatie van de nieuwe Europese Commissie was vandaag een belangrijke gebeurtenis. Mijn dank gaat in dit verband ook uit naar de heer Daniel Cohn-Bendit (een oude bekende uit 1969) voor de speciale aandacht die hij heeft geschonken aan onze huidige minister-president en de belangen die mevrouw Kroes thans vertegenwoordigt. Het probleem met Frankrijk is dat het nog steeds een republiek is. Een land zonder staatshoofd. Dat kan nog altijd veranderen. Daarom ga ik nu over tot mijn statistiek. Deze keer weer 159 bezoekers. El Mundo de Mañana staat thans op 9. H&H blijft hoog genoteerd op 14. Aan die positie valt niet meer te tornen. Dat geldt ook voor de Nieuwe Gouden Eeuw op 16. Dat lag al opgesloten in de Selffulfilling Prophecy (17). Onze voormalige Minister-President heeft in dit verband een uitermate zwaarwichtige verantwoordelijkheid genomen inzake het Spaans Staatsbezoek aan Nederland. Hotel Byblos (23) neemt hierbij een belangrijke positie in. Mijn tweede brief aan Charles Spencer staat op 24. De Cervanteskring lijkt nu aardig in ontwikkeling (29). Hierin speelt Visie-ontwikkeling (30) natuurlijk een belangrijke rol. Vandaag speelt 'De zaak Boonstra'. Als dat achter de rug is kunnen we hopelijk aan de gang met Cervantes Productions. Op 35 is het Verdrag van Nice binnengekomen. Wel een beetje laat. Maar misschien is er nog een mouw aan te passen. Hilversum komt weer heel duidelijk in beeld op 39 met - wellicht - de ergste Nederlander. Sarah staat op 40. Vandaar ook nog enige aandacht voor Bill Holdsworth (42). Mijn lezing in Alcalá de Henares op 43. 'Harry Potter' deed het dus goed vandaag. Het wordt nu dus hoogtijd dat we met onze Rolls Royce Silver Seraph (45) op stap kunnen. Daar hebben WIJ nu lang genoeg voor gewerkt. Wat doen WIJ dan met Ons Schilderij (46)? Wellicht weet Herman (47) daar een antwoord op. Zo komt de Kaagweek regelmatig terug in dit verhaal. Karin de Winter zie ik nu op de website 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN. Hieruit maak ik op dat er aan de business wordt gewerkt. Voor Harry heb ik het verhaal over het Spaans Staatsbezoek nu iets uitgebreid. Er ontbrak namelijk nog enige informatie in mijn kopie van de brief die ik hem heb gezonden. VAN DER HEYDEN/SPENCER komt steeds weer terug. Nu op 65. Koningin Elizabeth is op dat punt enigszins gezakt naar 71. Diana and John, Forever Yours is thans binnengekomen op 84. De Europese Grondwet op 96. Dat gaat in de goede richting. Op 99 vindt u mijn benoeming in het Verenigd Koninkrijk. Nu Diana is weggevallen heb ik Liesbeth nodig. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is dus niet vreemd dat de statistiek op 100 eindigt met Nieuw Elan. Het is dus logisch dat ik nog steeds veel van haar houd. She's my future and I am HERS. I think so. In miijn NIOW-tijd had ik 24 districtleid(st)ers die het land verdeelden. Vanaf nu is dat EUROPA. Vandaag lees ik Hoger beroep Boonstra voor het hof. Ik hoop dat die zaak zo snel mogelijk wordt afgerond, zodat we eindelijk aan het werk kunnen met ons bedrijf. Ik ben van mening dat de heer Boonstra ons wel een schadevergoeding schuldig is indien hij wordt veroordeeld. De ontwikkelingen hebben door deze zaak nu al vier jaar stilgelegen. Ik heb hem mijn brief van 2 december 1996 niet toegestuurd om hem in staat te stellen in aandelen te gaan handelen, maar om een prognose te verkrijgen in zijn personeel dat Spaanstalige contacten onderhoudt. Om ze op te leiden. Met Spaans op School heb ik daartoe al de basis gelegd. Vanmorgen heb ik al spontaan - na een daartoe strekkend doktersadvies van mevrouw Romero - een English breakfast genuttigd. Ik ben benieuwd wie zich thans aandient. Wellicht breng ik weer een bezoek aan de Parador Nacional in Málaga.

Daar heb ik op 9 november 1985 ook geluncht met Cesar Rennert uit New York. Maar vandaag werk ik nog een tijdje door aan mijn dagboek. P.S. Ik stel vast dat de samenwerking tusen de prinsessen Máxima van Nederland en Mathilde van België in NEW YORK aardig parallel loopt met mijn berichtgeving. Dat doet mij deugd.

20 NOVEMBER 2004 IN SEARCH FOR EXCELLENCE