Dinsdag 16 november 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Het nieuws van vandaag: Fortuyn uitgeroepen tot De Grootste Nederlander. Mijn gelukwensen gaan hiermee uit naar mijn 'gele' collega's. Het doet mij deugd dat Pim zich heeft ingezet om het gedachtengoed van Heydanus op een door hem zelf gekozen wijze onder de aandacht te brengen. Daarom heb ik de verrichtingen van Jacobine Geel ook met belangstelling gevolgd. Chapeau Jacobine. Je hebt Willem de Zwijger met verve verdedigd. Maar ik adviseer je wel het proefschrift van Van Lennep eens te bestuderen. In dat verband was de opmerking van de ambassadeur van Erasmus dat hij de geestelijke vader is van ons poldermodel een Schot in de Roos. Vandaar dat ik De Lof der Zotheid hieronder nog eens in beeld heb gebracht.

La locura de Don Quijote staat hierdoor ook weer volop in de belangstelling. Er is veel aan de hand in Nederland. Erasmus had dat al heel vroeg gesignaleerd. Vandaar dat ik binnen dit denkkader in mei 1993 het aanbod van het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen om daar enige tijd gastvrijheid te genieten heb geaccepteerd. In mijn visie was de wereld om mij heen toen al een gekkenhuis geworden. Daarom heb ik ervoor gekozen om hen de spiegel voor te houden. Mijn begeleidend team heb ik daarbij wel gelast om een belangrijke brief in het medisch dossier op te bergen. Gericht aan de heer Roosenboom d.d. 12 oktober 1993. Aangezien dit medisch geheim is doe ik daarover geen nadere mededelingen. Met genoegen breng ik u echter wel in kennis van mijn bezoek aan het congres in Nájera in de eerste week van augustus 2002. De kloof tusen Nederland en Spanje die door Heydanus en Willem van Oranje is geslagen tracht ik thans immers weer te dichten binnen het kader van de Europese integratie met inachtneming van de belangen van de Benelux in het geheel. Uiteraard met dank aan Hare Majesteit Koningin Beatrix en Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón. In dit verband kijk ik nu naar mijn statistiek. Voor het eerst is het Verdrag van Nice binnengekomen op 42. Andermans Veren staat ook nog hoog genoteerd op 46. Spoorzoeken is op 50 binnengekomen. Gevolgd door De Laatste Brief uit Spanje. Spijkers met Koppen staat thans op 61. Puinruimen en herstarten op 76. Koningin Elizabeth staat thans op 88. Gevolgd door Het Schilderij. Mijn appointment on behalf of Her Majesty the Queen staat op 96. Strijd om de Markt op 98. Op 100 Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux vanuit de Staten Generaal.

Top 20 van 77 zoekopdrachten
1. faxbericht 2. brief van justitie 3. prinses diana 4. familie kist archieven 5. instituto near 5 cervantes 6. plaza de cibeles 7. al fayed 8. christmas appartments 9. diana nader 10. godfried bouillon 11. jan van der heyden aanzicht delft 12. kenlen hongkong 13. kerkhistorisch familie archief kist 14. kingsofengland 15. mccorquodale 16. colin macmillan 17. congreso de los diputados 18. 17e eeuw stilleven schilderij ontbijt 19. afnemersanalyse 20. althorp

Die familiekist met archieven intrigeert mij. Het is immers nog niet genealogisch aangetoond dat ik een afstammeling ben van de Grondlegger van de Staat der Nederlanden. Het is mij in ieder geval nog niet officieel medegedeeld. Maar de schilderijen van de familie Van der Heyden van Baak tot Doornenburg hebben ook 150 jaar op de zolder van het Huis Baak gelegen voordat ze in Kasteel Doornenburg werden opgehangen. Ik lees zojuist dat Fons de Poel heeft moeten afhaken wegens hartklachten. Sterkte Fons! en van harte beterschap! Ik lees ook Immense populariteit Fortuyn een mythe. AMSTERDAM - Pim Fortuyn, die maandagavond tot de 'Grootste Nederlander aller tijden' is gekozen, was in de aanloop tot de Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 helemaal niet zo populair als nu wordt gedacht. Bovendien had hij de verkiezingen nooit gewonnen en hij was al zeker geen premier geworden. Dat is volstrekt juist. Nederland heeft in die tijd gekozen op basis van sentiment en niet op basis van argumenten en gezond verstand. Vandaar dat ik die regering toen niet meer dan 100 dagen heb gegeven. Ik zal dat de komende dagen aantonen aan de hand van mijn dagboek uit die tijd. Ook ben ik het eens met het artikel Blair heeft niets gewonnen met steun aan Bush Daar staat tegenover dat de heer Chirac onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen toen Diana enkele onderhandelingen moest afronden in zijn land. Ik ontving ook het volgende bericht dat ik graag voorleg aan mijn gevolmachtigd directeur.

Hello, Let me come straight to the point. The reason for this email is that I believe we share something in common, namely, that at some point in our lives we have been looking for a way to work for ourselves or start our own business. Your drive may have been to earn some extra income. But it may also have been a search for freedom, a hunger to develop some personal skills or the simple drive to achieve something for yourself or for the people you love. Don't worry, I am not trying to sell you anything. I just want to share some information with you about a legitimate business with a reputable Inc500 listed organisation. There is no investment or licensing fee, there is no selling involved and the business will cost you just 27 eurocents per day! For more information just follow the following link. Chances are that you are as skeptical about this invitation as I was. But if you take a look chances are that you will be pleasantly surprised by what you see and hear. Thank you for your time. Best regards, Inatio. P.S. You are receiving this email because you recently became webmaster of your own domain, and therefore you might be open to a domain names related business opportunity. This is a once-off invitation so there is no email list for you to unsubscribe from. Interesting. Leuk dat Elsemieke Havinga zich vanavond heeft getooid in het appeltjesgroen van het Instituto of English Studies.

Visions of Johanna
23.24 The Dutch Club Costa del Sol has got a new board of directors. Here they are: President Wim ten Dolle Secretary Welmoed van de Werfhorst. Treasurer Gerard Koch. Happenings Thea van Lijf. Vice President Catherine van de Werf. Second Secretary Else van Velthuijsen. Second Treasurer Harry Geul. Address: NCCS Dienstencentrum, Edificio Jupiter, local 6, Avenida Jesús Cautivo 44, Los Boliches, 29640 Fuengirola. Give my regards to Mark.
P.S. Ik heb kennis genomen van het artikel Nieuw bewijsmateriaal tegen Boonstra.

17 NOVEMBER 2004 EN TOEN WERD HET STIL IN TORREMOLINOS....