Woensdag 10 november 2004

Vandaag heeft mijn oudste zoon MARCUS FLORIS ALPHONSUS VAN DER HEYDEN - ook wel MARK genoemd - de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van 28 jaar.

VAN HARTE GEFELICITEERD MARK MET HET BEREIKEN VAN DEZE HISTORISCHE MIJLPAAL!

NIJMEGEN RADBOUDZIEKENHUIS 10 NOVEMBER 1976. DIT WORDT BESLIST EEN BIJZONDER JAAR. Het getal 28 komt ook ter sprake in mijn eerste brief van 27 november van het jaar 2000. Het betreft opnieuw Question 28. Daarom heb ik gisteravond ook het lied Granada ten gehore moge brengen in THE NUMBER ONE BAR. Vandaar enkele beelden uit die plaats.

Uit 1992 dateert nog een aantal bezoekverslagen van de instituten Carmen de las Cuevas, Castila, Hispania en Granalingua. Ook mijn bezoek van 6 november 1999 lijkt mij van belang voor de ontwikkeling van onze organisatie. Mijn verwerkingstijd heeft iets langer geduurd dan gepland. In dit soort omstandigheden is het immers van het grootste belang om rekening te houden met de gevoeligheden van tal van groeperingen in onze samenleving. In dit verband hebben wij gisteren de afbraak van de Berlijnse muur in 1989 nog eens kunnen memoreren op 9 november 1989. Dat was voor mij een heel bijzondere verjaardag en een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg tot samenwerking. Een PERSOONLIJK DOEL VAN MIJN VADER.

Hij was een EDELMAN en zal dat altijd blijven.

VAN HARTE GEFELICITEERD.

Ik loop nog even de statistiek met u door. Het ziet ernaar uit dat er op dit moment werk wordt gemaakt van de totstandkoming van de Cervantes-kring (4). Andermans Veren staat op 39. Op 47 vinden wij Retour Nijmegen-Wassenaar I. Kedeng... Kedeng... 48 mijn oude liefde: Onderwijs en Spanje. Het Schilderij staat op 77. Spijkers met Koppen op 78. El Cochinillo Feroz op 81. Nous Maintiendrons (83) blijkt overbodig te zijn geweest nu een groot deel van de Amerikaanse intelligentia volgens persberichten heeft besloten de Verenigde Staten te verlaten na de herverkiezing van de 'oorlogspresident'. Waarheen... Waarheen? Hermandad vinden we op 85. Op 91 mijn benoeming tot directeur van Instituto Cervantes Limited England and Wales. Het ziet ernaar uit dat men zich thans de consequenties begint te realiseren van de ongevraagde inmenging in onze interne beleidsaangelegenheden in augustus 1997 met de catastrofale gevolgen op 31 augustus. Hoewel ik het oordeel overlaat aan de rechter en de koningin ben ik persoonlijk van mening dat dat niet is goed te praten. De ontvoering van de Moeder van de Britse Kroonprins. Daar praten WE over. Hiervoor bestaat geen enkele rechtvaardiging in mijn ogen. Ik ben echter wel van mening dat andere moslims, die totaal niets met deze zaak te maken hebben, hiervan niet het slachtoffer mogen worden. Ik ben thans nog uitsluitend gediend met vergoeding van de geleden schade aan ons bedrijf. Alles dient op zijn juridische merites te worden beoordeeld. In dit verband kan de heer Remkes beter opstappen als Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken. Die man is volstrekt ongeschikt voor zijn vak. Winnie Sorgdrager en Hans Dijkstal regelden hun problemen altijd binnenskamers, zoals wij dat ook altijd hebben gedaan. Ik zou niet weten wie ik nog excuses verschuldigd ben. Harry Starren heeft ze al ontvangen in mijn bericht van zaterdag 6 november. Maar wellicht heeft hij dat nog niet gelezen en Liesbeth heeft mij tot nu toe alleen maar geld gekost. Maar dat kan nog altijd worden goedgemaakt.

P.S. In overleg met Chica van het Haags Juristen College op Cyprus heb ik vastgesteld dat het nog niet nodig is om een BTW-nummer aan te vragen vóór 1 januari in verband met de opmerking van Mr. Mitchell - Her Majesty's Tax Collector - in zijn brief van 29 juli 1997 - zoals vermeld in Your reference 240 67551 27118A - met de opmerking "Dear Sirs, Thank you for your letter dated 25 june 1997. I can confirm that your file has been made dormant and it will be reviewed in due course. Yours faithfully, L. Waller". Ingeval de heer Al Fayed inmiddels is veroordeeld tot betaling van de aangerichte schade zal ik een VAT-nummer aanvragen bij Her Majesty's Tax Collector en een bankrekeningnummer voor de Limited in Limassol. Hiervan dien ik dan wel eerst een bevestiging te ontvangen.

11 NOVEMBER 2004 MARKTONTWIKKELINGEN EN FAMILIEGESCHIEDENIS