Woensdag 27 oktober 2004

Het optreden van Hare Majesteit Koningin Beatrix in het Europees Parlement heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik heb de indruk dat dit de eerste keer is geweest dat de vergadering werd toegesproken als voorzitter door een Constitutioneel Vorstin. In Haar toespraak van gisteren heeft Zij vooral de nadruk gelegd op de elementen Recht, communicatie en idealisme. Door zich in het Nederlands tot de vergadering te richten heeft Zij niet alleen het belang van de moedertaal benadrukt, maar tevens op subtiele wijze tot uitdrukking gebracht dat de Europese Unie een Nederlands initiatief is als gevolg van de totstandkoming van de Benelux. Dat is de laatste tijd helaas nog maar al te vaak vergeten. Ik heb dat op vrijdag 29 maart 2002 als gast van de MGIMO-Universiteit in Moskou ook - in het Spaans - tot uitdrukking gebracht in mijn slottoespraak, die alsvolgt luidde:

Querida Galina y todas sus colegas que han hecho de este coloquio un gran éxito. Quiero aprovechar la ocasión de agradecerles para esta semana. La primera palabra rusa que me enseñó mi padre fue la palabra 'Glasnost', que significa 'transparencia' como me acaban de explicar. Por eso me es gran honor poder revelar mi secreto en esta ocasión y presentarte ahora mi libro recien publicado en inglés Letters to Diana, Princess of Wales o sea Cartas a Diana, Princesa de Gales. El libro contiene los textos integrales de mis cartas a Diana a partir del 28 de augosto de1996 hasta el 31 de agosto de 1997 con 400 imágenes.

Es el libro de nuestro llamado 'Quixotic Quest' o sea Sendero Quijotesco y el tema principal es edificar puentes. Edificar puentes entre pueblos, culturas y personas individuales. Por eso esta mañana me gustó más el texto de Olga Mungalova con el título: 'Algunos aspectos de la comunicación intercultural: España y Rusia.' No digo más sobre el contenido de esta obra histórica - a mi modo de ver. En Lorca tendré la ocasión de hacer una ponencia sobre el cervantismo en el libro. Como puede ver el libro lleva un número: 006. No se quien vaya a recibir el número 007. Con Helga ya tenía una conversación electrónica sobre este asunto. Me quedan ahora dos ejemplares: uno para la organización del coloquio. El otro en principio para el señor Pútin. Después de haber leído mi libro podrás concluir que todavía existen milagros. Pero primero el libro tiene que ser traducido en ruso. Espero que el señor Valerio Yovenko puede solucionar este problema con su equipo en la Universidad lingüística. El segundo ejemplar es para Nuestra Presidenta Helga, por supuesto. En mi dedicatorio de hoy he puesto la frase 'Hoy es el primer Día de un Nuevo Futuro'. Graciosamente este Primer Día coincide con la Fiesta de Pascuas en la Europa Occidental. Por eso te agradezco para el huevo que me regalaste. Yo considero este coloquio no solo una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y España, sino también entre Rusia y los demás pueblos de la Unión Europea entre los cuales los fundadores: El Benelux. Para eso te entrego también - como fundador del Instituto Cervantes Benelux - 50 monedas de 50 céntimos de euros con la imagen de Cervantes, para repartir entre sus colegas. Y como información para todos: el libro se puede comprar a través del internet www.trafford.com/robots/01-0341.html y quizás en las páginas de Hartmut, después del consentimiento de la presidenta. Nos veremos en Alcalá de Henares Muchas Gracias.

Heel subtiel heeft Hare Majesteit gekozen voor de woorden 'Founding Fathers' in 1950. Die te volgen koers is tot stand gekomen in twee kamertjes op de Parallelboulevard in Noordwijk - tegenover de Hotels van Oranje - tijdens de projectleidersvergaderingen van Nieuw Elan en mijn gesprekken in de directiekamer.

Ik heb hem samen uitgezet met Liesbeth Halbertsma. Vandaar dat ik haar aan het hoofd van dit bericht wederom aan mijn rechterzijde heb afgebeeld (voor u links). Dit heb ik ook aan onze Koningin laten weten in mijn brief van 10 september 1996. In dit verband heeft Hare Majesteit nog meer brieven van mij ontvangen. Te beginnen op 3 mei 1995 onder het motto 'De Tyrannie verdrijven'. Vervolgens mijn 'Gelukwens' in verband met de toekenning van de Karlsprijs in Aken. Op 21 mei 1996 ben ik hier inhoudelijk iets meer op ingegaan. Vervolgens mijn 'Convocaties' en 'Landgoed de Horsten in Wassenaar', de al eerder genoemde 'Overwegingen', 'Huwelijk' , opnieuw 'Landgoed de Horsten te Wassenaar', 'Een Droom van Rood en Geel' en tenslotte 'Schittering van Spanje'. In dat verband heeft KONING JUAN CARLOS ook nog enkele brieven ontvangen van het Instituto Cervantes Benelux, te beginnen op 12 februari 1995. Het is mij niet bekend of Hij deze brief ooit heeft ontvangen. Dat geldt wel voor het epistel met de titel 'En conmemoración del 5 de mayo' en 'Audiencia'. Op de televisie zag ik gisteravond weer tal van interpretaties van de woorden van de koningin. Met name inzake de uitbreiding van de Unie. De toespraak is getiteld 'Het gesproken woord'. Deze communicatie is van wezenlijk belang voor de integratie van onze volkeren. Ik spreek slechts zes talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Tot op heden heb ik hierin goed kunnen communiceren. Voor het leren van een slavische taal zou ik nog wel een mensenleven nodig hebben. Ik ben dan ook van mening dat de uitbreiding tot 25 lidstaten te snel is verlopen. Hierdoor is ons enthousiasme inderdaad in sterke mate teruggelopen. Wat het bovenstaande betreft heeft Hare Majesteit zich in de afgelopen acht jaar betoond als een uitstekend bruggenbouwer binnen het Beleidsplan Instituto Cervantes.

DAAROM IS KONINGIN BEATRIX VOOR MIJ DE ALLERGROOTSTE NEDERLANDER. EN LIESBETH UITERAARD EEN GOEDE TWEEDE.

Ik heb vandaag ook kennis genomen van het artikel Bush of Kerry, lood om oud ijzer. Dat is vanzelfsprekend. Het betreft hier immers slechts de verkiezing van een

DOODGEWONE PRESIDENT

Verder nieuws: Stemming EU uitgesteld, Commissie-Prodi blijft langer aan, Nederland overweegt top over crisis EU-Commissie, GroenLinks: waanzinnige overwinning europarlement, en Barroso vreesde afkeuring Europese Commissie. Ik heb ook kennis genomen van de interpretatie van het NRC Handelsblad. Met name het verhaal over de Toren van Babel spreekt mij daarbij aan. Met een of twee vreemde talen komen we er immers niet om elkaar volledig te begrijpen. De totstandkoming van het Constitutionele Verdrag telt voor mij in dit verband het zwaarst. Tenslotte heb ik - na mijn bezoek aan THE NUMBER ONE BAR - kennis genomen van het bericht Filmfans kiezen Bush tot filmschurk van het jaar.

28 OKTOBER 2004 CERVANTES PRODUCTIONS