Zaterdag 6 maart 2004

BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL

WAARDE COLLEGAE,

Op 15 september 1996 heb ik deze foto naar St. James's Palace gestuurd in Londen. In december vorig jaar ontving ik deze foto.

Wat moet ik hierop nog zeggen? Ik vind het van het grootste belang dat de wereld mijn boek leest. Het zal veel misverstanden wegnemen. Diana krijg ik nooit meer terug. Maar ik vertrouw er wel op dat een andere invisible manager in Haar Voetsporen is getreden. Ons werk dient immers te worden voortgezet. Aandachtige lezers van deze website zullen inmiddels hebben begrepen wie ik daarvoor op het oog heb. Daartoe heb ik het verslag van de opening van de Baak in Driebergen er nog eens op nagelezen. Wij communiceren immers uitsluitend op Top-niveau. In de Top 100 van 208 verwijzende pagina's is op plaats 69 mijn brief aan de Nederlandse Regering binnengekomen inzake De Nederlandse Brug. Dit valt samen met de commentaren die thans op de Britse televisiezenders worden gegeven omtrent de uit de periode 1992-1993 daterende verhalen van mijn hierboven afgebeelde Invisible Manager die afgelopen donderdag in Amerika zijn uitgezonden. Men vraagt zich af hoe het komt dat die belangstelling steeds terugkeert. Premier Blair heeft zijn medewerking aan de Oorlog in Irak opnieuw verdedigd. Vastgesteld is echter wel dat er geen verband bestaat tussen de gebeurtenissen op 11 september 2001 en de situatie in Irak. "There were no links" volgens een verslaggever op Sky News vannacht. Klaarblijkelijk ziet men ook nog niet het belang in van het getal 28. Op 28 juli 1998 heeft Drs T. Breuker terzake mijn Baakbericht ontvangen. Hierin komt het Prinses Diana Fonds aan de orde. Op 78 komt de heer George Görtemöller in beeld. Ik heb de heer Görtemöller in 1988 leren kennen tijdens een symposium in Den Haag Mariahoeve over de ervaringen van een aantal Nederlandse Bedrijven in Spanje. Hierin stond het Spanjejaar 1992 centraal. Samen met toenmalig KLM-directeur Orlandini zat hij de vergadering voor als toenmalig directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Dit was tevens het begin van mijn Spanjeproject waaraan ik dagelijks met veel enthousiasme verder werk. Tijdens het onderdeel marketing van mijn managementopleiding bij het Nieuw Elan Project van de Baak heb ik hem op het conferentiecentrum Woudschoten bij ZEIST (naast het KNVB-sportcentrum) leren kennen als een enthousiast pleitbezorger van moderne marketingstrategieën en horizontale en verticale integratie van bedrijven. In mijn plan heb ik hiermee rekening gehouden inzake onze geplande business units: Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf en Voetbal.

"Wij zullen in de komende tijd nog veel met elkaar te maken krijgen" vertelde George mij in die tijd en wij spraken over de export van Nederlandse management know how naar Spanje en Latijns Amerika. Dat idee heb ik altijd vast gehouden en hierdoor zit ik hier na vijftien jaar te werken in het zuidelijkste puntje van de Europese Unie. Helaas kreeg ik niet de gelegenheid om aan het project Internationale Marketing gericht op Spanje - dat op 1 september 1989 in Zwolle van start ging - leiding te geven.

De Baak had mij nodig bij een noodzakelijke reorganisatie. In januari 1997 heb ik op de heer Görtemöller een beroep gedaan om mij behulpzaam te zijn bij de opbouw van ons bedrijf. Ik heb hem voor het laatst gesproken op woensdag 26 februari 1997 zoals beschreven op pagina 144 van mijn boek en mijn brief van 1 maart 1997. In de tussenliggende periode is er veel gebeurd George, maar ik hoop de ontwikkelingen weer in gezamenlijk overleg te kunnen oppakken vanaf 1 april aanstaande. Ik ben benieuwd of je al een Commercial Manager hebt gevonden volgens onze afspraak in het Hilton Hotel op Schiphol.

Op 79 komen mijn initiatieven in beeld op het gebied van cursussen Spaans in Spanje. Op 80 mijn toenadering tot het Verenigd Koninkrijk. Op 93 een verslag van een bezoek in juli 1998 aan de regio waar zowel de heer Görtemöller als mijn gevolmachtigd directeur woonachtig zijn. Hierin is een schilderij afgebeeld dat voor mij de boodschap bevatte om de brug tussen Noordwijk en Kensington Palace te slaan.

Het verhaal spreekt voor zich. Dit schilderij heb ik in december 1996 gekocht bij Kunsthandel d'Overvloed in Oss. In het litho van Annelies Rittenberg zag ik de symboliek van een Nieuwe Nederlands-Britse Organisatie. Ik heb hem met kerstmis 1996 voor Diana meegenomen naar Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden voor het geval het haar nog zou lukken om te komen.

Aangezien ik echter het bericht had ontvangen dat het haar helaas niet was gelukt om haar agenda om te zetten heb ik dat schilderij op 22 april 1997 persoonlijk op Kensington Palace afgegeven zonder het uit te pakken.

Ik beschik dus niet over een foto van dit werkstuk. Wellicht kan Annelies Rittenberg hiervoor alsnog zorgdragen. Ik ben in ieder geval wel benieuwd wat er verder met dit schilderij is gebeurd. In de brief op plaats 96 komt mijn affiniteit met het Spaanse Vorstenhuis tot uitdrukking. The Mirror bericht vandaag over twee situaties uit de tijd dat ik met mijn toenmalige echtgenote in ZEIST in relatietherapie ben gegaan op advies van een collega. Het eerste verhaal gaat over THE SECRET TAPES. Hierin is Diana aangeduid met Duch. Dit artikel eindigt met END OF MARRIAGE SHOP closed up very quickly after (1987 trip to) Portugal and that was it. Dit verhaal speelde zich exact af in de tijd dat ik had besloten om een punt te zetten achter mijn werkzaamheden voor het taleninstituut in ZEIST. Mede in verband met mijn uitstekende eerdere ervaringen met het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES in VEENENDAAL. Het tweede verhaal betreft Diana's contacten met hartchirurg HASNATH KHAN nadat ik mij in de nacht van 1 op 2 augustus 1996 had laten opnemen op de afdeling hartbewaking van het St. Peter's Hospital in Londen en daar te horen heb gekregen: "AND NOW IT'S FIVE TO NILL!".

Het artikel is getiteld COPS TO QUIZ DIANA'S SECRET LOVE. Dit lijkt mij iets te veel van het goede en van elke staatkundige, bedrijfskundige en juridische realiteit gespeend. Het doet mij echter wel deugd dat de heer Khan wordt ondervraagd inzake het overlijden van mijn indertijd beoogde partner. Ook mijn vermoedelijke 'stand in' James Hewitt wordt op dit moment klaarblijkelijk opnieuw aan een ondervraging onderworpen. Ik zie dus eindelijk LICHT aan het eind van de tunnel. Vanaf 1 september 1997 staat er geen KREEFT meer op het menu. Wellicht kan nu iemand anders van mijn Kirby gebruik maken.

Ik las in de Telegraaf nog een aardig artikel: Directeur Hartstichting riant beloond. Dit staat ook in schril contrast tot hetgeen ik tot op heden heb ontvangen voor het oprichten en opbouwen van, investeren in en richting geven aan een Wereldwijde Organisatie, die zowel bij de Hartstichting als het Leger des Heils bekend is.

ZONDAG 7 MAART 2004

In mijn statististiekprogramma is vandaag de brief namens de Britse Prime Minister binnengekomen.

In de Top 100 van 214 verwijzende pagina's vinden we op plaats 14 mijn brief over 'Guusje'. De brief op plaats 15 betreft een aantal belangrijke 'Reminders'. Op 18 komt het thema 'Plus Ultra' weer eens aan de orde. De oude lijfspreuk van Keizer Karel V. Op 19 treffen we mijn tweede brief aan Earl Charles Spencer als vervolg op mijn boek. De Finishing Touch treffen we op 21. In De Paarse Vlinder en het Blauwe Licht (22) spreekt mij deze foto het meeste aan.

In Verkopen of niet verkopen (25) is de overdracht van mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan de orde, alsmede de vraag of ik mijn handelsmerk zal verkopen of niet. Op 26 Komt de Royal Collaboration aan de orde onder het motto

HIJ IS WEL GOED, JAN TOET.

Op 27 mijn ooggetuigeverslag van het Spaans Staatsbezoek aan Nederland en aan mijn bedrijf in Utrecht.

Op 29 mijn faxbericht aan voormalig Minister-President Wim Kok over de Erfenis van Diana. Op 32 komt het onderwerp Bestuurlijke Integriteit aan de orde. Op 38 een paar Reminders. Op 39

DE GESCHIEDENIS VAN CERVANTES IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE.

In brief 40 is vooral het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake buitenlandse vennootschappen van belang. In brief 49 komt mijn geplande wereldelftal aan de orde. Op 51 een stukje familiegeschiedenis van een goede collega (DE BESTE). Niet jaloers worden s.v.p.! In brief 55 komt in dit verband de functie van de Koninklijke Marechaussee ter sprake.

In brief 56 zijn enkele bankzaken besproken. In brief 57 spreek ik in dit verband over Een appeltje voor de dorst inzake het verlenen van toestemming voor bandopnames door de directie van de Baak. Mijn eerdere collega's hadden dat in een eerder stadium klaarblijkelijk zonder mijn toestemming gedaan in ZEIST. Recht en Vergeving is in dit verband een belangrijk onderwerp dat de vader van mijn schoondochter op zijn kerstkaart heeft beschreven.

Brief 62 heeft als thema Reunion & Change Management. Brief 63 betreft het noodzakelijke marktonderzoek voor het welslagen van ons bedrijf. Op 64 vinden we mijn laatste brief aan de Burgemeester van Nijmegen ('The latest. Not The Last'). Rik Felderhof komt op 66 weer in beeld. Geen zee te hoog (70) dateert van 15 september 2001. Althans deze brief. De thematiek dateert al uit de tijd dat ik in Noordwijk werkzaam was. In dit verband vinden we mijn voorlaatste brief aan de Burgemeester van Nijmegen op 71. Brief 72 is een indicatie dat er nu serieus werk wordt gemaakt van ons internetbedrijf. Op 73 komt de huwelijksreis weer ter sprake. Mark en Caroline zijn daar zojuist van teruggekeerd. Zij hebben er een leuke fotoreportage van gemaakt. Ik denk dat we nu maar eens met de White Heaven op stap moeten, hoewel die boot wel klein is voor alle leden van de Baak-kring. De 'Knight Erant' ligt volgens John Ruiter uit Benalmádena overigens nog in de haven van Marbella. Puerto Banús. Brief 75 gaat over het onderwerp Kleur bekennen. Daarom heb ik brief NEC-FEYENOORD thans ook aan deze website toevertrouwd. Op 76 mijn aanbod aan Mohamed Al Fayed om met hem Kerst te vieren in Peace and Prosperity. Brief 77 betreft de Missisippi Queen. In dit verband is Egypte een belangrijk onderwerp in brief 80, alsmede een database met agendapunten. Dat is efficiënt. Hierin is ook een van mijn brieven aan de Hoge Raad van Adel opgenomen en de toekomstige contacten met de Spaanse Kroonprins. In deze brief komt nóg een mooie foto voor uit Paleis Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden uit de tijd dat ik daar voor het eerst logeerde.

En Drs. Breuker deze foto heeft gemaakt.

Voorts mijn eerste faxbericht aan Sergeant David Sharp in Engeland en op 82 idem dito aan Mohamed Al Fayed. Op 85 een beknopte genealogie van mijn in die tijd beoogde nieuwe schoonfamilie. Het schilderijtje van De Vuist van Cervantes heb ik nog ergens op zolder liggen. Paul Riegen staat op 89. Mijn vordering in het kader van De Nieuwe Economie I staat thans op 93. En op 100 mijn brief aan Drs T. Breuker over Anthony Julius alsmede

De Starter van het Jaar.

MAANDAG 8 MAART 2004

Aanstaande zondag vinden hier de parlementsverkiezingen plaats. Na zijn volle termijn van acht jaar draagt mijn goede vriend José-María Aznar zijn taken over. Hij is dus beschikbaar voor ons bedrijf. ¡Muy bienvenido, Presidente! Maar eerst nog even de Top 100 van 215 verwijzende pagina's. Op plaats 11 is 'Guusje' binnengekomen en op 98 mijn eerste brief aan het Diana Princess of Wales Memorial Fund. Hierbij denk ik nog steeds aan export van Nederlandse management know how naar Spanje en Latijns Amerika. Torremolinos is er klaar voor.

Vandaag is het dus de dag van de besluiten.

SUCCES ERMEE!

STAP MAAR IN EN LAAT DE REST MAAR LOPEN!

9 MAART 2004 THE ALMOST VISIBLE MANAGER