Vrijdag 5 maart 2004

BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL

WAARDE COLLEGAE,

Gisteren is er op plaats 71 van de Top 100 van 112 verwijzende pagina's een belangrijk bericht binnengekomen van 7 juli 1998. Op 72 vinden we The Power of Sunflower en op 100 een brief over Paul Riegen, 'onze' expert op het gebied van Public Relations. Ook is hier sprake van een pensioenvoorziening. Ik ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. Die kwamen al gauw. Ik noteerde om 22.33 Televisie toont geheime opnamen Diana Er zit dus weer beweging in de zaak. Uit die tijd dateren mijn brieven van 16 september, 5 oktober en 30 oktober 1992. Ongetwijfeld zullen we ook aanknopingspunten vinden in mijn reisverslag van 1992. Nadien heb ik een intensieve briefwisseling gevoerd met Drs T. Breuker in Groningen. Tot en met december 1993 heeft hij 39 brieven van mij ontvangen. De eerste brief op 4 februari 1993. Ik ben ervan overtuigd dat er samenhang bestaat met het verhaal van Diana.

Deze foto heeft de heer Breuker van mij gemaakt in Grouw op 23 juni 1996 tijdens mijn eerste verblijf in HET STADHOUDERLIJK HOF te Leeuwarden.

Deze foto ontving ik in december vorig jaar van de heer Van Gemerden uit Dieren. Ik denk niet dat het mogelijk is om zonder toestemming van de Erven Spencer deze fotomontage te maken. Hij komt overeen met het beeld dat Diana mijn 'Invisible Manager' was in die tijd. Deze website kende gisteren slechts tien bezoekers. Op plaats 32 van de Top 100 van 127 verwijzende pagina's vinden we vandaag mijn Canterbury Tales. In de brief op plaats 55 is er sprake van een ultimatum. Opnieuw. Mijn brief aan Lady Sarah MacCorquodale van 28 april 1998 - een jaar na het afsluiten van mijn Royal Mission in Stratford-upon-Avon - vinden we op plaats 62. De Paarse Vlinder en het Blauwe Licht vinden we op 68. Op 69 is het idee van een huwelijksreis geboren. In Building the Holding X komt Professor Karreman ter sprake. Wij treffen zijn naam ook in de index van de familie Halbertsma. Op 74 mijn alarmbericht aan Sergeant David Sharp op ETON COLLEGE d.d. 15 juli 1997. Op 75 mijn faxbericht aan het management van Harrods op 16 augustus 1997 in de hoop dat men daar zou begrijpen wie er op hun brief van 13 augustus 1997 met de manager EW (Engeland en Wales) werd aangeduid en om aan te geven waarom ik geïnteresseerd was in hun afdeling bruidsjurken. Mijn brief van 7 oktober 1997 aan Mohamed Al Fayed - waarin ik hem nog een kans geef om op zakelijke basis aan Ons Project zijn medewerking te verlenen - staat op plaats 83, direct gevolgd door een schrijven over The Windsor Estate in Parijs. Op plaats 92 is de Prins op het Witte Paard in beeld gebracht in Warwick. Daar werd ik op 26 april 1997 opgewacht door THE WIZARD OF OZ met drie Ladies in zijn gevolg.

A blue Lady, a yellow Lady and My Lady in Red. De brief bevat nog een aardige suggestie: "In dit verband zou het een bijzondere gebeurtenis zijn nog een keer officieel mijn 'Letters to Diana' op het landgoed Althorp aan te bieden in aanwezigheid van Koningin Elizabeth." Hiertoe ben ik graag bereid. Een uitnodiging hiertoe zie ik graag van Earl Charles Spencer en Lady Sara McCorquodale tegemoet. Ik stel het dan wel op prijs dat dan mijn kosten worden vergoed. En inwoning. Op 93 treffen we in dit verband het bericht over een Historische Dag. Zeker in verband met de nog uit te betalen declaratie op 95 en de brief terzake aan de Minister van Financiën op 97. Op 98 mijn eerste brief aan het management van Harrods. Op 99 mijn condoleances en Guusje sluit de rij op 100. Het nieuws van vandaag. Zalm verwacht snelle privatisering Schiphol Dit biedt ook weer nieuwe perspectieven voor onze geplande luchtvaartmaatschappij. Inmiddels is de bar Timeless overgenomen door een Engels echtpaar - Martin and Valery - uit Preston.

Zij heten binnenkort alle managers van harte welkom conform de toezeggingen die ik Harry Starren heb gedaan. Ik heb nog wel behoefte aan een RAPPORT VAN BEVINDINGEN en een ACCOUNTANTSRAPPORT. De deadline is 1 APRIL.

8 MAART 2004 THE INVISIBLE MANAGER