Donderdag 10 juli 2003

WAARDE COLLEGAE

Het eerste bericht dat ik vandaag heb gelezen betreft één van mijn beoogde bestuursleden voor de Stichting Cervantes Benelux: H.K.H. Prinses Margarita Maria Beatriz de Bourbon Parma. In 1972 geboren te Nijmegen. Exact 25 jaar nadat daar de huidige eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk het levenslicht aanschouwde. In hetzelfde ziekenhuis waar ondergetekende vanaf 1 mei 1993 tot 1 december 1994 een veilig onderkomen heeft moeten zoeken. Het artikel meldt Ook prinses Margarita stopt samenwerking met advocaten Mijn visie op deze zaak heb ik beschreven in mijn bericht van 26 juni 2003. Ik heb terzake tijdens mijn laatste verblijf in Nederland eveneens aan Halbertsma Management Advies gerapporteerd. Zo heb ik mijn collega Halbertsma vanaf 8 maart tot en met 10 april ook nog de volgende berichten doen toekomen:

Bericht uit de Keizer Karelstad (9/3) - Tweede bericht uit de Keizer Karelstad (11/3) - Derde bericht uit de Keizer Karelstad en VSOS - VDSN 20 jaar (13/3) - Vierde bericht uit de Keizer Karelstad (14/3) Hierin heb ik terzake gemeld: De Stichting Cervantes Benelux laat geen bestuursleden toe die contacten onderhouden met de georganiseerde criminaliteit. Die zich althans van deze organisaties afhankelijk stellen. Ingeval Prinses Margarita in aanmerking komt voor het bestuurslidmaatschap van de stichting - gezien de familierelatie met het huis Bourbon Parma behoort zij tot één van de meest aangewezen kandidaten - is vanuit de optiek van de Stichting Cervantes Benelux een onderzoek door het Kabinet der Koningin naar de antecedenten en contacten van haar echtgenoot gerechtvaardigd. Vooraleer er een schikking wordt voorgesteld denk ik daarbij op de eerste plaats aan een schikking inzake mijn claim van 23 juni 1995 ten behoeve van de stichting. Met een bedrag van 50 miljoen euro neem ik als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux onverwijld genoegen. Het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux kan nadien besluiten of hieruit een schadeloosstelling aan de heer De Roy van Zuydewijn gerechtvaardigd is. Op de eerste plaats dienen immers mijn gemaakte kosten te worden vergoed. Eindspel (29/3) - Kiezen of Delen en Landelijk Congres der Bestuurskunde(31/3) - Verbetering efficiency (7/4) - Hervatting werkzaamheden (8/4) inzake brief VERBETERING EFFICIENCY en Bevestiging Afspraak (10/4) Het ligt dus voor de hand dat de beide echtelieden thans de banden met hun voormalige advocaten heben beëindigd. Een groot deel van de Nederlandse advocatuur heeft zich immers in de afgelopen 15 jaar aan de georganiseerde misdaad gecommitteerd. Het was simpelweg hun boterham. De opmerking van de heer mr. Gijsbrecht van Amstel in zijn brief van 15 maart 2000 "Wat het invorderen van een openstaande post betreft moet ik u verzoeken daarvoor iemand anders te benaderen" is in dit verband al een sterke indicatie. Tijdens mijn vruchtbare samenwerking met Liesbeth Halbertsma in Noordwijk heb ik haar ooit nog eens gezegd "Er is geen enkele advocaat die nog in mijn schoenen gaat staan". Dit vanuit de grondhouding van een cervantijn. Zoals u kunt lezen in mijn Discurso sobre el erasmismo y cristianismo nuevo en el Quijote stelde onze held don Quijote de la Mancha zich ten doel: debelar toda injusticia, enderezar tuertos y amparar los débiles, las viudas y los huérfanos. In het Nederlands: alle onrecht overwinnen, wat krom is rechtzetten en zwakken, weduwen en wezen beschermen. Dit heb ik nog niet gezien in de Nederlandse advocatuur. Ik hoop dus van ganser harte dat Prinses Margarita en haar echtgenoot erin slagen om een advocaat te vinden die de gemelde vordering kan innen ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Wellicht heeft de heer Drs T. Breuker wel een idee. In Groningen.

Ook de Spaanse Minister-President José María Aznar kan haar op dat punt ter wille zijn. Het aftellen voor het congres in Alcalá de Henares is al begonnen. We hebben nog tien dagen te gaan. Vóór die tijd dient alles te zijn geregeld. Ik zal mijn berichtgeving terzake aan Minister-President Kok en het departement van Justitie nog een keer in een nieuw jasje steken. P.S. Het NRC Handelsblad meldt: Britse regeringsfunctionarissen: Vinden wapens Irak is onwaarschijnlijk NIEUWS - Hoge Britse regeringsfunctionarissen hebben tegenover de BBC verklaard dat het ,,hoogst onwaarschijnlijk'' is dat er in Irak nog chemische of biologische wapens zullen worden gevonden. Hierdoor blijven de Britse en Amerikaanse regering in de problemen. DAT LAG DUS VOOR DE HAND

11 JULI 2003 KAREL VON HEYDEN