Vrijdag 27 juni 2003

BESTE VRIENDEN EN COLLEGA'S

Het is nu zaak dat alle nog lopende juridische aangelegenheden succesvol worden afgewerkt. Ik vind nu in de Top 100 van 317 verwijzende pagina's 50. LETTERS TO ELIZABETH 67. THE DRAGON VISION OF OZ. Het genealogieprogramma REUNION biedt mij thans de mogelijkheid u dagelijks te informeren inzake de stambomen die ik inmiddels heb opgebouwd. Zo is er een relatie tussen de Familie Van Oranje en de familie Von Heyden. Dit heb ik in 1995 geconstateerd tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit te 's-Hertogenbosch. Graaf Otto van Nassau - de stamvader van de Oranjes - had hetzelfde familiewapen als Wennemar van Heyden. De link tussen Van Heyden en Van der Heyden is dan gauw gelegd. Vandaar mijn correspondentie hierover met de Burgemeester van Nijmegen. Zo heb ik ook nog de nazaten nagetrokken van Willem van Oranje. Ons huidige Koninklijk Huis komt voort uit zijn vierde huwelijk met Louise de Coligny. Opmerkelijk is dat Prinses Diana eveneens een van zijn nazaten was. Deze informatie heb ik te danken aan mijn goede vriend Herman de Koning uit Nijmegen. Willem is respectievelijk getrouwd geweest met Anna gravin van Buren (1551), Anna hertogin van Saksen (1561), Charlotte de Bourbon (1575 - getuige Gaspar van der Heyden) en Louise de Coligny (1583). Het is mij nog niet bekend wie mijn stamvader is. Ik zie alle informatie terzake gaarne tegemoet in mijn postbus 689, 3500 AR Utrecht. Prinses Diana stamt in directe lijn af van Prins Maurits' bastaardzoon Lodewijk van Nassau-Beverweerd (1602-1665) en de nazaten van Willems dochter Louise Juliana gravin van Oranje Nassau-Bourbon en Frederik IV keurvorst van de Palts. De naam Nassau slaat vermoedelijk terug op de "Nasse Auen von Heyden". Het westelijk grondgebied van het Heydenrijck derhalve.

Inzake mijn financiële toekomst wordt het nu tijd dat mijn boek met miljoenen tegelijk - All over the World - wordt verkocht en het geplande bedrijf wordt opgestart. Dan zal ik in dit weekend The Cable Turtle of Purple verder actualiseren.

28 JUNI 2003 DE ERFENIS VAN DIANA