Vrijdag 31 januari 2003

MAJESTEIT,

Vanuit de Zevende Hemel aan de Costa del Sol wil ik U van harte Geluk wensen met Uw 65ste verjaardag. Het heeft vandaag even moeten wachten, maar het werk gaat voor Het Meisje, Majesteit. U begrijpt natuurlijk wel dat ik met U meeleef op deze eerste verjaardag zonder Prins Claus. Men heeft mij wel eens met hem vergeleken. Dus enige verwantschap voel ik wel getuige onderstaande foto op 31 augustus 2000 ter gelegenheid van de uitreiking van de doctoraalbul aan mijn oudste zoon Mark.

Deze foto brengt mij in gedachten nog terug naar Koninginnendag 1999, die tevens eindigde op dit bordes in Utrecht. Op die dag heb ik Uw Particulier Secretaris Leeuwenburg nog een fax gestuurd en nadien de Koninklijke wind in mijn rug gevoeld. Daarvoor ben ik U en ook de overige vier Koninklijke Families van België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk buitengewoon erkentelijk. Het manuscript van mijn boek heb ik al in december 1997 aan de direct betrokkenen in het Verenigd Koninkrijk afgeleverd. Als het boek sneller op de markt was verschenen had de ramp van 11 september 2001 - wellicht - niet plaatsgevonden en zouden er thans - wellicht - geen plannen worden gesmeed om een souvereine staat in het Midden-Oosten met militaire middelen binnen te vallen gelijk Nederland in 1940 is gebeurd. Geen enkel land heeft het recht te beschikken over de levens van een vreemde mogendheid. Dat geldt ook voor een supermacht als de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn daar nog niet veel exemplaren van Mijn Boek verkocht. Ik heb genoteerd: 2/27/02 Seattle, WA, US; 3/6/02 Momence, IL, US; 4/4/02 Seattle, WA, US; 4/18/02 TORONTO, ON, Canada;  4/24/02 Seattle, WA, US; 6/20/02 Westbury, NY, US; 6/24/02 Seattle, WA, US; 9/9/02 Westbury, NY, US; 9/17/02 Momence, IL, US; 11/22/02 Halifax, NS, Canada. In dat verband viel mijn oog vannacht op het volgende artikel: Canadese wapeninspecteurs naar de VS  Het wordt hoogtijd dat DE WAARHEID onder ogen wordt gezien. ONZE KOERS zal nooit worden beïnvloed door een Amerikaanse President. ONZE KOERS is al meer dan tien jaar geleden vastgesteld en wordt aangegeven door HET KOMPAS VAN FRIGILIANA dat ik na mijn reis door Spanje in 1992 aan mijn collega aan de kust heb overgedragen. Om aan alle misverstanden nog een eind te maken heb ik zojuist mijn Letters to Elizabeth van december 1997 aan deze website toevertrouwd. Ik wens U nog een lange Regeerperiode als

VORSTIN VAN DE EUROPESE UNIE

NOUS MAINTIENDRONS

JOHN L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL

2 FEBRUARI 2003 BESTE VRIENDEN VAN VITESSE