DONDERDAG 23 JANUARI 2003

Beste Collega's, Vrienden en overige Landgenoten,

Het is een mooie dag vandaag. De zon schijnt weer volop op het balkon van De Zevende Hemel. Het brengt mij in gedachten terug naar een mooie herfstdag in oktober 1990 na de verhuizing van Nieuw Elan van Hoofddorp naar Noordwijk. Mijn collega Liesbeth Halbertsma had mij een paar dagen vrij gegeven. Dan werkte ik gewoon door in mijn eigen huis in Maarn. Er stond toen een mooie bos rode rozen op tafel. 25 stuks. "Je hebt het verdiend", heeft zij mij gezegd. Toen mijn werk daar ophield heb ik haar thuis in Oegstgeest een bos met vijftig rozen laten bezorgen onder het motto "Wat je geeft krijg je dubbel terug". Zo is er vandaag opnieuw een start gemaakt met een nieuw bedrijf in Nederland. Met veel genoegen heb ik gisteren de verkiezingsuitzendingen gevolgd op de Nederlandse televisie. Het doet mij deugd dat zoveel Nederlanders - bijna 80 procent - hun grondwettelijke verantwoordelijkheid hebben genomen en hun stem hebben uitgebracht. Het doet mij ook deugd dat Nederland weer nieuwe politieke leiders heeft met een Nieuw Elan. Wouter Bos is de grote winnaar. Van Harte Gefeliciteerd Wouter. Hij wil een betere WAO en meer werk. Hier sta ik volledig achter. Vanaf het moment dat mijn werk ophield in Noordwijk heb ik het ook met een WAO-uitkering moeten doen om de eenvoudige reden dat de Nederlandse Regering niet bereid was geld te steken in een kansrijk project als ons Cervantes Project. Ik hoop echter op zeer korte termijn mijn werkzaamheden in Nederland weer te kunnen hervatten met de steun van een sterke achterban. Felicitaties ook aan Jan Peter Balkenende. Alweer een zeteltje erbij van 43 naar 44. Ook felicitaties aan Gerrit Zalm. Van 26 naar 28 zetels. Met de 6 zetels van D66 - samen 78 - maakt dat een daadkrachtig en stabiel kabinet CDA/VVD/D66 mogelijk. Sorry Wouter, maar zo kijk ik er wel tegenaan. Ik hecht op de eerste plaats aan een vooraanstaande positie van Nederland in de Wereld van Vandaag. Stabiliteit en Daadkracht zijn daarvoor een eerste vereiste. Ook de heren Schröder en Chirac dienen te beseffen dat Wij het beleid bepalen in de Europese Unie. Dat laat een goede belangenbehartiging van de minder bedeelden in onze samenleving onverlet. Daar ligt op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid. Thom de Graaf stopt er naar zijn zeggen mee als fractieleider van D66. Je bent van harte welkom in ons bedrijf Thom. Waar een korte ontmoeting in De Refter van de Nijmeegse Universiteit al niet goed voor is. Gerrit Zalm zie ik graag terug als Minister van Financiën. Hij heeft immers nog een zware onderhandelingsverantwoordelijkheid jegens zijn Spaanse collega Rodrigo Rato in Madrid. Echter wel onder één keiharde voorwaarde. De heer Maas van de LPF gaf het al aan. Hij dient eerst de rekening te betalen. Naar mijn stellige overtuiging duidt de heer Maas hierbij op mijn rekening van 1995 plus wettelijke rente vanaf 28 november 1996. Ik heb er in principe vanaf gezien om dat geld in de holding te steken na Prinses Diana's overlijden, maar ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux in de Winthontlaan in Utrecht. Deze week ontving ik het onderstaande dagafschrift van deze stichting:

Het huidige saldo bedraagt op dit moment dus slechts 32,03 euro. De kosten die ik voor deze stichting heb gemaakt heb ik op de CD verantwoord bij mijn brief die ik de heer Zalm op 1 januari 2001 heb doen toekomen. Ik wil alleen mijn gemaakte kosten terug en trek mij daarna ogenblikkelijk uit die stichting terug. De Stichting Cervantes Benelux is volgens mijn laatste opgave van de Amsterdamse Kamer van Koophandel op hetzelfde adres gevestigd als de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO). Deze stichting heb ik in oktober 1986 opgericht met de heer Drs. P. Ottenhoff met het doel werk te creëren voor werkzoekende hispanisten. Al mijn activiteiten zijn vanaf het moment van afstuderen op deze doelstelling gericht.

Het doet mij tevens deugd dat FEMKE HALSEMA toch tevreden is over haar resultaat. Ik ken Femke nog goed uit de tijd dat ik nog in Utrecht woonde op de Neude. Ik ging dan vaak naar de radio-opnames van Spijkers met Koppen in de Florin & Firkin. Femke was daar vaak aanwezig en voerde dan het hoogste woord. Van mij wilde ze ook graag alles weten. Bij deze dan Femke. Lees mijn beleidsplan maar goed door. Het staat nog in de kinderschoenen, maar met acht zetels in de Kamer lukt het je wel om de komende vier jaar een bijdrage te leveren aan de uitvoering van mijn plan. Dan zal ik mij verder ook onthouden van het TORENTJESOVERLEG. Het maakt mij immers niets uit of de medewerkers van links, rechts of uit het midden komen. Als ze maar HART voor de zaak hebben. In de lijst met kamerleden zie ik nog meer oude bekenden, zoals Klaas de Vries. Ik heb nog een foto van hem in Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden op 25 december 1996.

Deze foto staat ook op pagina 66 van mijn boek. Klaas de Vries is nogal stil de laatste tijd en ik begrijp wel hoe dat komt. De berichtgeving over de Nederlandse verkiezingen in de buitenlandse kranten richt zich donderdagochtend voor een belangrijk deel op de ondergang van de LPF. Vooral voor de Britse kranten is dat het nieuws. "Nederlanders keren terug tot de oude orde", kopt The Daily Telegraph. The Independent meldt dat "Fortuyns partij is verpletterd". The Times stelt op zijn beurt vast dat ons land "terugkeert tot de oude coalities". Na de Fortuyn-crisis heeft Nederland opnieuw het centrum gekozen.

Wat dat oplevert voor de toekomst, wordt nog afwachten", aldus de krant. Het Nederlandse poldermodel is definitief oude koek, stelt Deutsche Welle, de Duitse Wereldomroep. Het gaat nu om 'nieuwe politiek'. Daartoe zie ik nu uit naar een nieuw bordes in Brummen.

De Gouden Driehoek blijft daarvan het belangrijkste fundament. Mijn computer heeft vannacht de hele nacht staan stampen. Onder meer om u in kennis te stellen van mijn laatste brieven aan Wim Kok. en Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik, waar Gerrit Zalm gistervond te gast was. Niet ver van Driebergen, de nieuwe residentie van Harry Starren van de Baak. Op 22 maart word ik zowel verwacht in Woerden als in Hilversum. Ik kan maar op één plaats tegelijk zijn en stel het dus zeer op prijs als mij wat werk uit handen wordt genomen. De belangstelling in Spanje neemt steeds meer toe. Getuige deze statistiek van vandaag.

In de sauna van Velp heeft men mij verzocht na de verkiezingen als informateur op te treden. Dit advies is bindend. Hiervan kan niet worden afgeweken.

AT YOUR SERVICE!

NOUS MAINTIENDRONS

JOHN L. VAN DER HEYDEN

24 JANUARI 2003 BINDEND ADVIES