Dinsdag 31 december 2002

Oudejaarsavondoverdenking

Vanzelfsprekend denk ik deze laatste dag van het jaar 2002 terug op TIEN JAAR PAARS. Mijn Engelstalige Christmas Story laat ik daarom maar even staan. Op 22 januari wachten er nieuwe verkiezingen. Er dient uiteraard heel wat te worden rechtgetrokken van wat er het afgelopen jaar is misgegaan. Het Nederlandse Haarlemmermeerpoldermodel is de motor van de wereldeconomie.

Laten wij dat NOOIT vergeten. PAARS III is weer in opkomst. POSITIEF DENKEN blijft de drijfveer achter onze NIEUWE ECONOMIE. Vooruit kijken naar een samenleving waarin eenieder in harmonie met elkaar werkt aan hetzelfde doel. Zondag zag ik WIM DUISENBERG op de televisie in BUITENHOF. Een verademing. Het Verenigd Europa en de wereldwijde Instituto Cervantes Organisatie worden het komende jaar bepalend voor het welzijn van onze wereldbevolking. Daarom heb ik vandaag het grootste gedeelte van mijn correspondentie met de bewindslieden van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk aan deze website toevertrouwd. Eenieder beveel ik mijn boek ter bestudering aan.

Ik wens u een prettige jaarwisseling. Maar weest u vooral voorzichtig met het

VUURWERK!

1 JANUARI 2003 GELUKKIG NIEUWJAAR