Maandag 23 december 2002

Geachte heer Van Gaal

Het was weer gezellig in Bar Number One. Het schijnt dat u mag blijven. Dat doet mij deugd. Van de voetbalclub in Arnhem heb ik nog geen bericht gekregen. Ik laat de afhandeling van deze zaak bij voorkeur over aan mijn Raad van Bestuur. Hoewel ik nog niet weet hoe hij eruit ziet. Surprise! Surprise! U komt ook nog voor in mijn verhaal. Vooral de heer González van Loket nummer 7 van het postkantoor te Torremolinos heeft steeds belangstellend naar u geïnformeerd. Dat neemt niet weg dat ik Patrick Kluivert ook wel graag in Arnhem zie voetballen. De verkeerssituatie is daar minder gecompliceerd dan in Amsterdam. Ook wordt thans het Spijkerkwartier gerenoveerd, naar verluidt. Al bij al denk ik dat u in Barcelona goed werk kunt doen voor ons uitzendbureau. Ik ben pas Content als u het bent. 'Peter Pan' en collega van 'El Rey de España'.

Uw reactie op mijn bericht van gisteren heb ik nog niet ontvangen. Nochtans wenst 'Cervantes' u 'Felices Navidades. De thematiek van vandaag en de komende weken blijft nog steeds het onderwerp "Je krijgt spijt als je te hard rijdt".

In dat verband treft u thans ook mijn persoonlijke visie aan op het dodelijke 'ongeval' van Prinses Diana in Parijs. U leest het vanaf mijn brief met de titel Hotel de Botel. Ik heb kunnen vaststellen dat mijn vaste lezerskring uit zo'n 150 mensen bestaat. Dat is ongeveer hetzelfde als het aantal cursisten van ons Wijchens Talen Instituut in 1978. Dat aantal zal dus weldra weer gaan groeien. Extra inkomsten verwacht ik uit de verkoop van mijn boek in Nederland. De tekst berust bij DHV Drukkers te Nijmegen. Trafford Publishing in Canada heeft mij in hun 'Exciting News from Trafford' laten weten dat zij binnenkort ook met full-color uitgaven op de markt verschijnen. Ik vind het dus geen probleem dat er nog maar zo weinig boeken zijn verkocht. Ik heb liever een schitterend in kleuren uitgevoerd boek op de markt. Samen met mijn Collega's. Zoals de uitgever van het boek Moed en Deugd van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden onder voorzitterschap van de heer Henk Koning te Oosterbeek. Gisteravond sprak ik in dat verband met twee heren uit Australië. Zij zijn thans woonachtig te FULHAM in Londen. Daar is ook nog een voetbalclub actief. In Arnhem schijnt het wat minder te gaan. Ik denk dat wij ons actieplan thans in werking dienen te stellen. Ik refereer terzake aan mijn brief aan de heer Abraham Moszkowics van 14 januari 1999. Ook zag ik wederom witte zakdoekjes in het stadion van de CF Barcelona. Ik denk dat ik morgen een open brief schrijf aan Louis van Gaal. Dan kunnen we in Arnhem eveneens aan het werk. Ik houd U op de hoogte. Desde la Costa del Sol UN SALUDO.

25 DECEMBER 2002 KERSTVERHAAL