DONDERDAG 5 DECEMBER 2002

Hispanisten in de Benelux, Gisteren en eergisteren heb ik een uitermate belangwekkend onderwerp behandeld. Het betrof het thema Nieuw Elan. Lees hiertoe mijn wederwaardigheden in het dossier GRAN HERMANO

Op dit avondje van sinterklaas maak ik melding van de activiteiten van mijn Spaanse collega's op het Domplein in Utrecht. Met inachtneming van het gestelde in de paragrafen 2.3.6.3 en 2.5 van het beleidsplan verzorgt het Instituto Cervantes filmvoorstellingen van Spaanse cineasten. Voorts vandaag aandacht voor de ontwikkelingen bij de KLM. Mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales' (Engelstalig) is thans verkrijgbaar via Amazon. com Dit betekent dat mijn boek thans door alle boekwinkels ter wereld in hun assortiment kan worden opgenomen. Ik vestig graag uw aandacht op het verhaal van Paul Burrell. Dit is de voorloper van mijn ware verhaal. Het verhaal van de butler van mijn 'verongelukte' partner treft u aan in The Mirror.