DINSDAG 26 JANUARI 2010

WAARDE COLLEGAE

Aflevering 4 van SCHAVUIT VAN ORANJE begint in MAART 2004. Het overlijden en de begrafenis van PRINSES JULIANA op de 85ste verjaardag van mijn moeder zaliger. Dan gaan we terug naar 1962 op Soestdijk. Beatrix en Bernhard spreken over Laurens Jan Brinkhorst. Hij is niet van adel volgens Beatrix. Bernhard gaat naar Royal Ascot bij Londen en daarna naar de States. Hij moet de Bilderbergconferentie voorbereiden. In 1962 komt Bobby Kennedy op bezoek bij Minister Luns en ontvangt daar een Deventer koek. Zij kennen elkaar van de Bilderbergconferentie in Canada. Dit pleit ervoor om de Bilderberggroep te betrekken bij de omzetting van PALEIS SOESTDIJK in een conferentiecentrum annex ontmoetingsplaats van de koninklijke huizen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is de vraag wat hierbij de positie wordt van de STICHTING CERVANTES BENELUX of de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION. Na een twistgesprek over Nieuw Guinea stappen Bernhard en Beatrix op voor een bezoek aan Philip en Elizabeth. Bernhard adviseert Luns Bobby Kennedy een Bourbon voor te zetten. Dat past geheel in de sfeer die wij afgelopen zaterdag hebben beleefd op DE ENGELENBURG. SOESTDIJK 1965. Nu komt Prins Claus in beeld en zijn verloving met Beatrix. PARIJS 1967. Bernhard sluit een miljoenendeal met Lockheed en krijgt persoonlijk een Lockheed Electra cadeau. De commissie gaat onder een schuilnaam naar een rekening in Zwitserland. Ik ben nu dus ook benieuwd op welke rekening de royalties van mijn boek terecht zijn gekomen. The Beatles komen in beeld met Here comes The Sun. Het gesprek tussen Bernhard en Beatrix dat hierna volgt is mijns inziens opgenomen in de tuin van KASTEEL MIDDACHTEN waar ik zondag nog even ben geweest met THOMAS TRIEBELS.

Willem-Alexander is daar aangeduid met WILLEM IV. Bernhard en Juliana halen herinneringen op over hun huwelijksreis. Juliana spreekt over zijn verkeerde vriendjes. Het is in de tijd van Minister-President Biesheuvel. SEPTEMBER 1975. Na een gesprek tussen Bernhard en Willem-Alexander in de tuin van SOESTDIJK - waarbij Bernhard een Vlaamse gaai heeft neergeschoten - komt premier Den Uyl in beeld. De Lockheedaffaire wordt in beeld gebracht. SOESTDIJK 1976. Bezoek van premier Den Uyl. Als er geld van mij op een buitenlandse rekening zou staan dan zijn dat wettelijk toegekende royalties. Alleen LIESBETH weet waar dat geld terecht kan zijn gekomen in verband met de MACHTIGING die ik haar terzake heb verstrekt. Op die MACHTIGING is geen einddatum vermeld.

Die einddatum heb ik in mijn brief VERZOEK OM RAPPORTAGE AAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL van 11 AUGUSTUS 2009 vermeld, maar hiervan nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. Beatrix vermeldt dat zij met premier Den Uyl en minister Van Agt heeft gesproken. Zij vonden het naar haar zeggen een verstandig idee als Juliana zou aftreden. Dries van Agt is naar zijn zeggen GEEN MINISTER VAN STAAT geworden. Op 93-jarige leeftijd wordt Bernhard bezocht door Máxima met AMALIA. Hij woont nog alleen in het paleis. De laatste beelden. Dan zien we de beelden van de begrafenis van Bernhard op 11 DECEMBER 2004. De tweede dochter van Willem-Alexander en Máxima is op komst. Beatrix laat weten dat het paleis van DE STAAT is. Volgens Beatrix was haar vader het slachtoffer van zijn eigen dromen. Daarvan heb ik nog een tekening gemaakt tijdens mijn therapie in het RADBOUD ZIEKENHUIS in 1993. Het is een fraaie kamer, die achterkamer van Soestdijk waar Beatrix haar schoondochter een ring aanschuift van haar vader onder de tonen van de New Agemuziek uit de tijd dat ik de sessies had bij MARIJN WESTERBEKE. De statistiek. 587 bezoeken. In de Top 100 van 6506 verwijzende pagina's geen nieuwe binnenkomers. Nieuw in de Top 20 van 272 zoekopdrachten 19. CERTIFICATE OF INCORPORATION.

BERICHT UIT DE DE ZEVENDE HEMEL D.D. 27 JANUARI 2010 TELEFÓNICA (NIET) IN GEBREKE