WOENSDAG 15 JULI 2009

VIERHONDERD TWEE EN VIJFTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WAARDE COLLEGAE

Vandaag gaat de belangstelling op deze website vooral uit naar CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY, CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS, GRAN HERMANO en BRIEVEN AAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN. De statistiek. 417 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5321 verwijzende pagina's 33. HERSTART Hierin komt de EUROPESE INVESTERINGSBANK aan de orde. Mijns inziens de juiste instantie om ons CERVANTES PROJECT te financieren, voor het geval dat nog niet is gebeurd. 65. 1967-2008: ONDERWIJS EN SPANJE 69. VALENTIJN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING met speciale aandacht voor PROFESSOR J.G. KNOL. Hij was de eerste voorzitter van de VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR BUITENSCHOOLS MONDELING ONDERWIJS

en is - naast mijn met hem gevoerde CORRESPONDENTIE - vermeld in PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER INSTITUTO CERVANTES, FAX MESSAGES TO DAVID SHARP AND WINNIE SORGDRAGER, FAX MESSAGE TO MRS VAN PUTTEN CLEVERINGA, VOORTGANGSRAPPORTAGE (2) TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER, BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, BELEIDSPLAN (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, VERJAARDAG VAN PAARS, MERKENRECHT TER ATTENTIE VAN DRS J.P. NAUTA, DE VEERTIENDE, BRUSSELS LOF, PARTNERSHIP, FRANS SPAANS INSTITUUT, FAXBERICHT BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEF BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DESERT FOX, HAND IN EIGEN BOEZEM, VALENTIJN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, HOOFDLIJNEN, POSTBUS 689, OPLADEN VAN DE BATTERIJ, HARTENSTEIN, KERSTKAARTEN en WERELDTOP TE 'S-GRAVENHAGE.

Van onze secretaris CHRIS DE MEY heb ik veel geleerd op het gebied van VASTLEGGING VAN CORRESPONDENTIE. Daar ben ik hem nu nog dankbaar voor. Nieuw in de Top 20 van 207 zoekopdrachten op 17. kees levisson randstad TOELICHTING: kees levissonBAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN en HOOFDLIJNEN. randstad is vermeld in CERVANTES EMPLEO, INITIATIEF, GELOVEN, EASY START, JIJ BENT HET BEGIN, CHARITY AND BUSINESS, HFL. 111.133,60, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I, VERDER BOUWEN, IK LAAT JOHN NIET VOOR JOKER GEBRUIKEN, SASKIA PRET, MEER MENSEN MENS, WERKEN MET ONTWIKKELINGSTRAJECTEN, INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND, ONDER DE KEIZERSKROON, ZESTIEN JAAR VRIJGEZEL en FC CERVANTES DOSSIER VITESSE. Ik vind het trouwens heel verstandig dat PRESIDENT SARKOZY van FRANKRIJK gisteren de PRESIDENT VAN INDIA en zijn manschappen heeft uitgenodigd op de BOULEVARD DES CHAMPS ÉLYSÉES.

16 JULI 2009 NIEUW LICHT OP TOLEDO