ZONDAG 12 JULI 2009

VIERHONDERD NEGEN EN VEERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WAARDE COLLEGAE

Wanneer we werken aan een nieuwe wereldwijde organisatie als het CERVANTESNETWERK is het zaak dat alle deeltjes van die nieuwe machine perfect op elkaar zijn ingespeeld en er ook juridisch waterdichte afspraken worden gemaakt. Zeker wanneer daar VIJF VORSTENHUIZEN bij zijn betrokken en hun regeringen van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK. De mededeling tijdens de laatste ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN dat Jhr. Mr. J.P. (Pieter) de Savornin Lohman volgend jaar het voorzittersschap van de vereniging gaat vervullen heeft mij ertoe aangezet om vrijdagmiddag weer eens een bezoek te brengen aan de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. In een van de adelsboeken trof ik de genealogie aan van de familie De Savornin Lohman. Ik heb nog steeds een aanvraag lopen voor de grafelijke titel bij de HOGE RAAD VAN ADEL. Na een advies van de BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN in 1995. Al wat ik doe zit in mijn genen. Dat moge wel blijken uit het prentje DE HEYDEN OF WAARSEGGER dat ik in 1995 in Duitsland heb gekocht.

Dat is ook de reden waarom ik als SPIN IN HET WEB op een juridisch verantwoorde wijze ALLE TOUWTJES AAN ELKAAR probeer te knopen. Vanuit die VISIE kijk ik naar de statistiek van vandaag. 450 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4304 verwijzende pagina's 36. RAAD VAN BESTUUR 49. BRIEVEN VAN HET KONINKLIJK HUIS 72. ALLES OP EEN RIJ en 78. JOOST

13 JULI 2009 CORRESPONDENTIE MET HET ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM EN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND