DRIEHONDERD ACHT EN ZEVENTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZATERDAG 22 NOVEMBER 2008

Na met afschuw te hebben kennisgenomen van het artikel BURGEMEESTERS STEUNEN GEDOOGBELEID onder aanvoering van BURGEMEESTER HARDLEERS - dat ik reeds op 9 MAART 1996 heb laten afschaffen - diende ik gisteren weer eens vroeg uit de veren te gaan, zoals ik dat in de tijd dat ik in NOORDWIJK werkte ook steeds moest doen in MAARN. Om 9:00 diende ik immers in FIGI te zijn in ZEIST. De reis had ik zorgvuldig gepland. Om 7:25 vertrok de stadsbus naar het centraal station van Nijmegen. De intercity van 7:52 - die direct naar DRIEBERGEN-ZEIST ging - vertrok geruime tijd na 8:00 en liet zelfs de intercity van 7:58 naar Zwolle voorgaan. Eenmaal in Arnhem met twintig minuten vertraging aangekomen, besloot men alsnog meer dan een kwartier te wachten en pas om 8:46 te vertrekken. Dat leidde ertoe dat ik meer dood dan levend te laat bij FIGI aankwam. Ik was echter niet de enige. Het gehele Nederlandse wegennet zat vol. De organisatie van het eNEDERLAND CONGRES had er echter keurig rekening mee gehouden. Bij aankomst werd ik al direct hartelijk ontvangen door de heer ARIE VAN BELLEN, directeur van ECP.NL, en de heer WILLEM BOL, die ik nog kende van het twintigjarig jubileum van de LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN. DE HEER BOL zorgde voor een uit mijn hart gegrepen opwarmer van het congres teneinde de deelnemers te motiveren in beweging te komen en ondernemend aan de slag te gaan. Ik heb hem na zijn optreden in kennis gesteld van MIJN BELOFTE AAN MIJN SPAANSE COLLEGA'S IN MADRID tot de ontwikkeling van het televisiebedrijf CERVANTES TELEVISION. Wij zullen hiertoe verder in overleg treden. De eerste twee sessies heb ik in de ANNE DE VRIES ZAAL bijgewoond. Dat bleek achteraf niet zo'n goede keus. De sessies in de HENDRIK MARSMAN ZAAL pasten beter bij mijn bedrijfsconcept, t.w. wat betekent New Commerce? (Bij New Commerce draait het volgens het programma om het samenspel van kanalen. Waar bij eCommerce en mCommerce de kanalen parallel werden ingezet, gaat het bij New Commerce juist om de kracht van verschillende kanalen te bundelen en zo te komen tot nieuwe verkoop- en serviceprocessen. Presentatie van Arlette Broex, Management Consultant Innovation Pioneering, Logica Management Consulting) en Gouden eieren: Innovatieve bedrijfsconcepten, een lesje business model innovatie met aansprekende en inspirerende voorbeeldmodellen uit de digitale wereld die zich in de praktijk bewezen hebben. Tijdens de lunchpauze heb ik met een medewerker van ACCOUNTING PLAZA gesproken over de problemen die ik ten tijde van mijn verantwoordelijkheden voor NIOW-TALEN heb gehad met de aansluiting van het speciaal voor ons bedrijf door MINIHOUSE IN GOUDA EN APELDOORN ontwikkelde cursisten-, docenten- en cursusplaatsenprogramma ORAKEL inzake de aansluiting met het boekhoudkundig programma FARAO, waardoor ik enkele jaren door mijn procuratiehoudster geen jaarstukken heb kunnen laten produceren, hetgeen heeft geleid tot de indertijd noodzakelijke opheffing van mijn bedrijfsactiviteit, maar waarvan het door ons gezamenlijik opgebouwde NETWERK vanzelfsprekend op gedecentraliseerde wijze is blijven voortbestaan na mijn in 1987 noodzakelijke terugtrekking. ACCOUNTING PLAZA is gespecialiseerd in electronisch factureren. Deze service kan mijns inziens van belang zijn tijdens de operationele fase van onze geplande holding. Van 13:30 tot 14:15 heb ik in de DANIEL MAROT ZAAL de presentatie Van ecp.nl naar .ecp? bijgewoond inzake de geplande invoering van nieuwe TOP LEVEL DOMEINNAMEN door INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS. De presentatie werd verzorgd door een medewerker van SIDN in ARNHEM. Ik citeer: "Vanaf voorjaar 2009 zal het voor iedereen met genoeg geld mogelijk zijn om nieuwe top-level domeinen (tld's) te registreren. Daarmee gaat het domeinnaamsysteem, een van de belangrijkste fundamenten van het internet en het web, flink op de schop. In plaats van een domeinnaam met een extensie naar voorkeur, zoals .nl of .com kan binnenkort iedereen de meest uiteenlopende extensies verzinnen, registreren en uitbaten." (www.webwereld.nl, 27/07/08). Inzake de consequenties voor de onder CERVANTESONLINE genoemde domeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, www.cervantes.eu, www.cervantesonline.eu en www.cervantesonline.ch dienen daarbij op strategisch niveau de juiste besluiten te worden genomen. De vragen die SIDN zich hierbij stelt zijn 1. Hoe kan deze ontwikkeling uw merk of binding met uw achterban helpen te versterken? 2. Welke kansen en bedreigingen biedt deze ontwikkeling voor de internetstrategie van uw bedrijf? 3. Welke stappen en acties kunt u nu al ondernemen? Hierbij denk ik met name ten aanzien van de belangen van HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN bij de ontwikkeling van MERCOSUR. Van 14:30 tot 15:15 was ik aanwezig bij de presentatie eFactureren: waarom eigenlijk nog niet? Ik citeer: Binnen het Nederlandse bedrijfsleven en overheid worden jaarlijks honderden miljoenen facturen uitgewisseld. Het overgrote deel daarvan wordt vanuit een computerpakket geprint op papier, verzonden en door de ontvanger overgetikt in een geautomatiseerde crediteurenadministratie. Niet erg efficient, zeker niet nu dit allemaal elektronisch kan. Maar hoe krijgen we bedrijfsleven en overheid zover dat facturen elektronisch worden verstuurd en ontvangen? Wat is daarvoor nodig? Welke knelpunten zijn er nog? En hoe nemen we die weg? Voorzitter: MARCO PASTORS, de door het MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN aangestelde Ambassadeur eFactureren. Belangrijk gespreksthema was daarbij de lange tijd waarop een crediteur moet wachten op betaling van een rekening door DE NEDERLANDSE OVERHEID. Ik heb in dat verband aan een eveneens aanwezige medewerker van het MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN laten weten dat ik al vanaf 1995 wacht op de uitbetaling van DE ENIGE FACTUUR DIE IK OOIT AAN DE NEDERLANDSE OVERHEID HEB DOEN TOEKOMEN. Ik heb hem daarbij laten weten dat ik de bestuursleden van de STICHTING CERVANTES BENELUX naar behoren dien te kunnen honoreren en ik inmiddels meer dan 130.000 EURO persoonlijk heb geinvesteerd, terwijl daar nog nimmer een redelijke vergoeding tegenover heeft gestaan. Ik heb ook laten weten dat de huidige economische crisis is ontstaan vanaf het moment dat president HUGO CHAVEZ van VENEZUELA de ambassadeur van de VERENIGDE STATEN zijn land uit heeft gestuurd. Het electronisch factureringssysteem werkt inmiddels bij het HAAGS JURISTEN COLLEGE. Invoice AF-0101.2009.48175 ad EUR 395,- ten behoeve van INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES heb ik gisteren om 9:38 ontvangen van de heer JAN SNIJDERS en gisteren om 18:18 betaald. Ook factuur 8714107 ad EUR 535,50 van Beerend Business Pres bv voor de deelname aan dit congres heb ik om 18:23 betaald ten behoeve van INSTITUTO CERVANTES LIMITED in afwachting van de totstandkoming van de volledige boekhouding van de LIMITED. Vanaf 15:30 vond het plenaire gedeelte plaats. Ik werd deze keer persoonlijk verwelkomd door de heer ROGER VAN BOXTEL. Staatssecretaris FRANK HEEMSKERK was verhinderd wegens het overlijden van de moeder van MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, maar liet middels een videopresentatie weten welk belang hij aan dit eNEDERLAND CONGRES toekent. Zijn honneurs werd waargenomen door directeur-generaal MARCO FREQUIN van het MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN. Ik had bovendien voor het eerst het genoegen om persoonlijk met de heer ALEXANDER RINNOOIJ KAN kennis te maken. Hij heeft HERMAN WIJFFELS opgevolgd als voorzitter van de Nederlandse SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD. Hij beeindigde het congres met een betoog onder het motto Meer dan technologie alleen. Tijdens het slotdebat - met onder meer ED NIJPELS als goede oude bekende - merkte een van de deelnemers op dat er inzake de zogenaamde privacy-bescherming van Nederlandse burgers geen wetgeving bestaat inzake vermelding van personen op het internet. Er bestaat slechts een Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Na de afsluitende borrel hebben de organisatoren van het congres zich teruggetrokken voor een diner in SLOT ZEIST.

Daar is in 1981 mijn carriere begonnen als directeur van de landelijke onderwijsorganisatie. Ik heb MIJN NIEUWE BEDRIJF toen gepresenteerd in een televisieuitzending van TELEAC. Dit slot is vermeld in INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, RECONSTRUCTIE, SPARRENHEUVEL, KEERPUNT 98, SENIOR MANAGEMENT PROGRAMME: STATE OF TOMORROW, AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN, VIJF WITTE BALLONNEN, DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA, VAN HOF NAAR HOME, ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR ENGELS, WERKVERSLAG, DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT, DE BASTAARD, ONTROEREND GOED, LEGAL AFFAIRS, ALL IN THE FAMILIY, VIERDAAGSE, DE LAATSTE CENT, ENGAGEMENT DAY , DULCINEA, ROOS, ROODKAPJE, GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, NAAR NOORDWIJK TERUG, DYNASTIE VAN HEYDEN, BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2), PEACE OF MIND, ZESDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD: DAG VAN DE WAARHEID, VERDERE BELEIDSONTWIKKELING, VERBETERING EFFICIENCY, SPAANS IN NEDERLAND, VERMOGENSBEHEER, VERVOLG INZAKE HANDELSMERK, HOOFDLIJNEN en EEN BELANGRIJK SIGNAAL. Met de trein van 19:15 ben ik naar ARNHEM vertrokken voor een bezoek aan WAMPIE. Daar werd ik al direct herinnerd aan DE REUNIE VAN PRINSES IRENE. Het was mij toen echter niet bekend wie mijn gastvrouw was. Maar ik hoop dat zij THANS een positieve beslissing heeft genomen jegens de STICHTING CERVANTES BENELUX. Na een diepgaand onderhoud met enkele intimi heeft men voor mij kort voor middernacht het lied CANDLE IN THE WIND ten gehore gebracht. Na middernacht ben ik in de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd. Het NOS-journaal toonde de reactie van de heer ERNST HIRSCH BALLIN op de in de aanhef van dit bericht vermelde berichtgeving, waarin hij mededeelde niet aan de BEEINDIGING VAN HET GEDOOGBELEID te zullen tornen. De statistiek. Woensdag 568, donderdag 830 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4988 verwijzende pagina's 61. SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 63. BAAK 95. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 97. ELKA STEGEMAN en 99. HET SUIDERAS IN VIERAKKER EN WILHELMINA VAN PRUISEN Nieuw in de Top 20 van 72 zoekopdrachten op 6. alicia de la peña portero Zij is vermeld in SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN GRANADA, IDEM ALS BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL D.D. 30 SEPTEMBER 2007, DE HEILIGE ELIZABETH, VAN MIP TOT VIP en WIE DOET ER EEN BOD OP MIJN HANDELSMERK? 8. freek van der valk is vermeld in KERSTMIS 1998, TERWORM, BRONSGROEN EIKENHOUT, HRH en DE HERTOGIN VAN LIMBURG. 13. van der does de willebois familiewapen 17. adel van der does de willebois Deze familienaam komt voor in FAITHFUL HOUND, EDELENBOS , VERSLAG DOCENTENBESPREKING ZATERDAG 16 MEI 1987 TE NIEUWEGEIN, DE SPIJKER OP ZIJN KOP, NIEUWE START, COQUILLE DE ST. JACQUES, ALTERNEXT en ZESTIEN JAAR VRIJGEZEL 20. business training seminar amway laat ik graag over aan MISCHA MOOK IN UTRECHT.

BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL D.D. 2 DECEMBER 2008 ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE DAGEN