DRIEHONDERD ACHT EN ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 5 NOVEMBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Opnieuw is het ons gelukt om een regeringsleider in het zadel te helpen. Na JOSÉ MARÍA AZNAR, TONY BLAIR

en JAN PETER BALKENENDE is de eer thans vergund aan jurist BARACK OBAMA als nieuwe PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

Het succesvolle beleid van NIEUW ELAN en BILL CLINTON kan THANS na acht jaar weer worden voortgezet.

Zo komen langzaamaan DE JUISTE POPPETJES OP DE JUISTE PLAATS in ons ORGANOGRAM.