DRIEHONDERD ZES EN ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

MAANDAG 3 NOVEMBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Vanwege lichtelijke uitputtingsverschijnselen ben ik vandaag niet in de gelegenheid u dit bericht vandaag te doen toekomen. U kunt het dus pas lezen vanaf 4 november 2008. 298 bezoeken. In de Top 100 van 453 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 18. PURPLE HEART 32. MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO 33. WILLEM VAN ORANJE 36. HET HUIS VAN LATIJNS-AMERIKA 37. SPAANS OP SCHOOL 39. BRITTEN HERDENKEN DIANA 44. VERJAARDAG 47. EEN NIEUW BEGIN/A NEW START 50. NEC-VITESSE IN HET SPOOR VAN FLORIS 51. REPARATIEWERKZAAMHEDEN 55. GEEN SINTERKLAASGEDICHT DEZE KEER 56. UW BRIEF D.D. 29-08-2003 AAN PETER-VINCENT SCHULD 61. BRONSGROEN EIKENHOUT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER 62. THOMAS TRIEBELS 63. MIJN COLLEGA'S VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND 66. PALEIS SOESTDIJK 68. BETREFT: ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 69. EREKWESTIE 71. SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL 72. ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE IN PUERTO DE SANTA MARÍA 81. 1992 84. ANNUAL RETURN (1) 85. EIGHT YEARS LATER ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGNESS THE PRINCE OF WALES 86. NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE 87. Op deze plaats is een niet door mij geschreven ­ beledigend en ontoelaatbaar - artikel binnengekomen met aperte feitelijke onjuistheden die in juridische termen gevoeglijk kunnen worden aangeduid met SMAAD of LASTER. Ik overweeg een gerechtelijke procedure tegen de schrijver(s). Ik ben van mening dat een rectificatie en verontschuldiging hier op zijn minst op zijn plaats is. 88. FORTIS 89. CORRESPONDENTIE MET HET HAAGS JURISTEN COLLEGE 91. HAAGS JURISTEN COLLEGE 93. THE ROAD AHEAD 95. ANGELS en 100. BRITTEN HERDENKEN DIANA

4 NOVEMBER 2008 AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 2008