DRIEHONDERD ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DINSDAG 28 OKTOBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Op mijn logeeradres in Nijmegen ontving ik een brief van de controleur hondenbelasting van de gemeente Nijmegen. Voor zover ik mij kan herinneren is die belasting reeds in september 1996 afgeschaft zoals vermeld in mijn verslag van PRINSJESDAG van dat jaar aan JAN WILZING en LIESBETH HALBERTSMA. Ik citeer: Gisteren heb ik Prinsjesdag bijgewoond. Met de beste wensen voor het welslagen van mijn initiatief namens de kroonprins van België en een vriendelijke brief namens de kroonprins van Spanje in de binnenzak toog ik al vroeg in de ochtend met de trein naar Arnhem.

Om 8.15 uur vertrok ik daar met een bus van het blad Vorsten vanaf het punt waar de affiche van het World Wide Web over Emotions was geplaatst. In Den Haag heb ik in zeer aangenaam gezelschap koffie gedronken en de lunch gebruikt in Restaurant 't Goude Hooft. Bij binnenkomst speelde men 'If I were a carpentar and you were a Lady. Would you marry me anyway, would you be my baby'. Al gauw spraken wij over het thema verzet en mijn reis naar Engeland. Dat een koninklijke wacht voor me in de houding sprong op de binnenplaats van WINDSOR CASTLE nadat hij mij had herkend.

Ook de oranje en paarse kaarten die mij waren uitgereikt voor twee rondleidingen door HAMPTON COURT. Wij werden in groepen ingedeeld. Mijn groep - groep één - stond onder leiding van Liesbeth, een lieftallige verschijning. Uiteraard was het thema Liesbeth nadien ook onderwerp van gesprek. Vervolgens heeft ons gezelschap zich naar de tribune op de Lange Voorhout begeven. Bij ons oversteken van het Tournooiveld werd er een blauwe ballon doorgeprikt. Op de tribune heerste een aangename sfeer. Toen kwam de stoet op gang. De commissaris van de regio Haaglanden mocht nog een keer meerijden. Hare Majesteit leek mij een beetje nerveus voordat zij de troonrede uit moest spreken. Op het Tournooiveld werd een rookgordijn opgetrokken. Vervolgens klonken haar woorden over de Korte Voorhout. De tekst was mij uit het Hart gegrepen. "De toekomst van Europa is ónze toekomst en er wordt geïnvesteerd in top-onderzoek", zei Hare Majesteit. "Dat wilde ik even horen", zei ik. Na haar terugkeer was onze vorstin zeer zichtbaar verheugd. Ik heb inmiddels al verschillende vorstinnen in de ogen gekeken. Maar zoals deze ogen schitterden, dat was voor mij een feest. Ook de Heer van Vollenhoven had het zichtbaar naar zijn zin nadat ik een opgeheven duim naar hem had uitgestoken. De stoet werd afgesloten door een auto met twee heidebezems die boven het dak uitstaken. Vervolgens vertrok ons gezelschap naar een bus, voor een rijtour door Den Haag. Achter Liesbeth aan, met een vlaggetje boven haar hoofd. Haar haren wapperden in de wind. In de bus had ik nog een lege plaats naast mij. Ik heb Liesbeth nog aangeboden om naast me te komen zitten. Haar ogen tintelden, maar ze zat liever alleen voorin. Er kan er maar één echt voor het zeggen hebben nietwaar? Toen volgde de rit door de feestelijk versierde residentie. Eerst langs Babylon, waar palmbomen zijn geplaatst. Vervolgens naar Paleis ten Bosch, waar ik door de koninklijke wacht vriendelijk werd toegewuifd. We reden langs het Vredespaleis en verschillende ambassades. Kort voor het Paleis Noordeinde reden we voorbij aan een gelegenheid waar elke vrijdag huwelijken werden ingezegend. Er zou een ooievaar staan, volgens Liesbeth, maar toen ik keek was hij gevlogen. Bij Paleis Noordeinde zag ik nog net de bezemwagen binnenrijden, de heidebezems parmantig overeind. Even nog reden we langs het huis van de Minister-President.

En toen naar de kust.......

Er waaide een frisse wind. Iemand vertelde mij een verhaal over een persoon met de naam 'John'. Na het nuttigen van een Bossche bol heb ik het initiatief weer in handen genomen door zelf een kop koffie te gaan halen. In de bus was er gerouleerd. Voor het vertrek ben ik nog even uitgestapt om de nieuwe frisse wind diep in te ademen. Liesbeth vroeg vervolgens of er nog iemand voor in de bus wilde zitten. "Ik wel", zei ik. "Nee, blijft U maar even zitten", zei Liesbeth. Zo zie je maar. Alles heeft zijn tijd nodig. Toen reden we nog even langs een Schevenings gastenverblijf waarvan voor mij de deuren nog wel zo'n dertig jaar dicht mogen blijven. Daarna stapte Liesbeth uit en in Utrecht ben ik uitgestapt. Daar heb ik me nog een paar jongens van het RTL4-journaal van het lijf kunnen houden. En vanaf een terrasje klonk een stem: "Komt U niet uit Nijmegen? De hondenbelasting Gaat daar ook omlaag". Na de Troonrede volgde de State of the Union van onze nieuwe President. Een indrukwekkende speech met als thema 'bruggen bouwen'. Ik ben thans voorzitter van de commissie boekenverkoop en heb gemeld dat ik het thema 'bruggen bouwen' daarbij graag als uitgangspunt hanteer. Ik dacht daarbij aan mijn terrasje bij het bruggetje aan de Wellenkamp en het thema van Julio Sampedro 'Building a bridge between Holland and Spain'. Op mij rust thans de zware verantwoordelijkheid om die brug te slaan tussen Spanje en de Benelux. Die golfbeweging is al eerder op gang gebracht in de Amsterdam Arena.

Leve de Koningin. Hoera!

Bij thuiskomst nog enkele beelden gezien vanaf de video. Een reportage over de spin in het web, die zich met de voorbereidingen bezighield en de melding dat Prins Johan Friso afwezig was omdat hij zich moet oriënteren op zijn toekomstige loopbaan. Vanmorgen ontving ik de Telegraaf met als grote kop: 'Het gaat voor de wind' en een verslag van prinsjesdag: "Dit mag nóóit verloren gaan". Ik haal nog enkele kernbegrippen uit de nieuwe troonrede: 'Welvaart en stabiliteit, breed Europees kader, Economische en Monetaire Unie, democratisering van de besluitvorming, economisch herstel, geen zelfgenoegzaamheid, vasthouden aan de ingeslagen koers, recreëren in een veilige en schone omgeving, versterking van concurrentiekracht, versterking van de kwaliteit van de infrastructuur, sociale cohesie, verbindingen met het achterland, geborgenheid en veiligheid, kennis en onderwijs, kennis en informatie, zorgvuldige procedures, handhaven van veiligheid, bestrijden en voorkomen van jeugdcriminaliteit en van allerlei vormen van overlast en misdaad, als gevolg van druggebruik en drughandel, versteviging strafrechtelijke aanpak van de criminaliteit door politie en justitie, vergroting van de gevangeniscapaciteit, uitbreiding taak- en werkstraffen, voorlichting over de schadelijke gevolgen van druggebruik, bijzondere nadruk op het bestrijden van de handel in en de productie van drugs, waaronder XTC, rechtshandhaving op Aruba. Afgelopen maandag zond ik nog een faxbericht naar de Minister-President met de tekst:

'Zeer geachte heer Kok,

Ik heb begrepen dat u met effect slaat.
Ik hoop dat het in de goede richting is.
Ik wens U morgen veel succes met Prinsjesdag.

Met Vriendelijke Groet"

Pagina 27 van de Telegraaf meldt: 'Premier Kok: "Nog lang niet uitgeregeerd". Paars en Oranje is dus een ijzersterke combinatie. Maar wat moet ik nou met jou? Van het keuzeproces resteert nog slechts een zwart fluwelen doosje met een ketting, twee oorbellen met parels, twee vleugeltjes en twee vlinders, afgezet met edelsteen. ALLES VAN GOUD. Ook nog twee gouden dingetjes met een edelsteen in het midden, waarvan ik de functie niet ken. Aan de muur hangt nog een tekening van een winnend paard en een rode roos.

Ik heb het zwarte doosje maar even dichtgedaan. In dit verband heb ik mij klaarblijkelijk vergist. De hondenbelasting schijnt hier toendertijd te zijn verlaagd. De statistiek. 358 bezoeken. In de Top 100 van 6312 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 31. MIRANDA RIJNSBURGER EN MIRJAM BEMELMANS en 92. NIEUWSBRIEF 001 EN 002.

29 OCTOBER 2008 WHAT TOMORROW BRINGS, WE CANNOT KNOW